Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Odstranění problémů pomocí čistého spuštění počítače

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru pro případ, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Obsah článku

ÚVOD
Příčinou mnoha potíží, s nimiž se lze setkat v počítači se systémem Windows XP, je nekompatibilní nebo poškozený program. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ, musíte buď provést čisté spuštění počítače, nebo restartovat systém Windows bez spuštění dotčených programů.

Tento článek popisuje, jak pomocí čistého spuštění počítače určit, zda problém souvisí s jádrem operačního systému nebo s programem načítajícím se do prostředí systému Windows.

Další informace o tom, jak provést čisté spuštění počítače, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP


Další informace
Odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače je určeno k izolování problému s výkonem. Chcete-li odstranit potíže pomocí čistého spuštění, je třeba provést několik akcí a po každé z nich počítač restartovat (abyste zjistili, zda akce problém vyřešila).

Protokol odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače má následující kroky:
 1. Restartování v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti,
 2. odebrání nepodepsaných ovladačů,
 3. odebrání položek registru,
 4. testování profilů uživatelů,
 5. vypnutí služeb jiných dodavatelů,
 6. odebrání programů.

Jak restartovat počítač v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti

Prvním krokem k odstranění možných potíží s prostředím systému je spuštění systému v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti. Nouzový režim je vhodný, jestliže se problém týká programu, který nezávisí na síťovém připojení. Jestliže se problém týká síťového programu a pro připojení k síti používáte síťový adaptér, pomocí nouzového režimu s podporou práce v síti můžete otestovat síťový program včetně problémů s prohlížečem.

Poznámka: Používáte-li pro připojení k síti modem nebo kartu PC Card, nemůžete použít nouzový režim s podporou práce v síti, protože v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti se nenačtou ovladače modemu ani ovladače karty PC Card.

Jestliže systém spustíte v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti a můžete provést operaci, se kterou jste předtím měli potíže, tento problém pravděpodobně souvisí s prostředím.

Poznámka: V systému Windows XP lze provést čisté spuštění pomocí Nástroje pro konfiguraci systému (Msconfig.exe).

Další informace o Nástroji pro konfiguraci systému získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310560 Řešení potíží v operačním systému Windows XP pomocí Nástroje pro konfiguraci systému
Informace o tom, jak určit, které součásti programu mohou být příčinou problému, naleznete v části Jak odebrat položky registru tohoto článku.

Poznámka: Je možné, že některé operace nebudete moci v nouzovém režimu otestovat, protože v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti se nenačítají některé služby a ovladače. V nouzovém režimu například nemůžete testovat problémy s multimédii, které se týkají zvuku, nebo problémy s režimem spánku.

Spustíte-li počítač v nouzovém režimu nebo v nouzovém režimu s podporou práce v síti a k problému stále dochází, může jeho příčina nadále souviset s prostředím. V nouzovém režimu se mohou nadále načítat mnohé funkce nebo ovladače filtrů instalované softwarem jiných výrobců. Proto může být nezbytný další krok, a to testování a odebrání ovladačů jiných výrobců v nouzovém režimu.

Chcete-li spustit systém v nouzovém režimu, postupujte následujícím způsobem.
 1. Než přejdete ke kroku 2, vytiskněte si tento návod.Až v kroku 2 počítač vypnete, nebude návod k dispozici.
 2. Restartujte počítač.
 3. Stiskněte klávesu F8. V počítači, který je konfigurován pro spuštění více operačních systémů, můžete klávesu F8 stisknout po zobrazení nabídky Po spuštění.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Klávesy se šipkami na numerické klávesnici budou fungovat, pouze pokud je vypnuta funkce NUM LOCK.
 5. Pokud používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami instalaci, ke které chcete získat přístup, a pak stiskněte klávesu ENTER.
V nouzovém režimu má uživatel přístup pouze k základním souborům a ovladačům (jako jsou ovladače myši, obrazovky, klávesnice, velkokapacitní paměti, základního zobrazení a výchozí systémové služby) a nemá přístup k žádným síťovým připojením. Můžete si vybrat z následujících možností:
 • Možnost Nouzový režim se sítí načte všechny tyto soubory a ovladače a také služby a ovladače potřebné k zahájení práce v síti.
 • Možnost Nouzový režim s příkazovým řádkem je stejná jako nouzový režim s tím rozdílem, že místo grafického uživatelského rozhraní (GUI) je spuštěn příkazový řádek.
 • Možnost Poslední známá funkční konfigurace spustí počítač pomocí informace v registru, která byla uložena při posledním vypnutí počítače.
Nouzový režim pomáhá při diagnostice potíží. Spustíte-li systém v nouzovém režimu a příznak se již neobjeví, můžete jako možné příčiny vyloučit výchozí nastavení a minimální ovladače zařízení. Jestliže potíže způsobuje nově přidané zařízení nebo změněný ovladač, můžete použít nouzový režim k odebrání zařízení nebo zrušení změny.

Existují však okolnosti, kdy nouzový režim nepomůže. Nouzový režim například nepomůže, jsou-li poškozeny soubory systému Windows potřebné ke spuštění počítače. V takovém případě může pomoci Konzola pro zotavení.

Jak odebrat nepodepsané ovladače

Všechny ovladače, které jsou součástí operačního systému Windows XP, používají digitální podpisy osvědčující, že byly testovány laboratoří WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Mnoho programů jiných výrobců vytvořených pro systém Windows XP musí nainstalovat další ovladače, které nebyly testovány laboratoří WHQL. Nezískaly proto digitální podpis.

Poznámka: Někteří prodejci produktů jiných výrobců mají nástroje, pomocí kterých mohou vytvořit platný digitální podpis i u produktů, které nebyly testovány laboratoří WHQL. Následující postup nelze použít k ověření, zda jsou takovéto ovladače nainstalovány.

Součástí systému Windows XP je nástroj Ověření podpisu souboru (Sigverif.exe). Tento nástroj lze použít k vyhledání všech souborů bez digitálního podpisu v počítači. Pro účely odstraňování potíží se systémem Windows XP pomocí čistého spuštění počítače stačí otestovat soubory ve složce %Windir%\System32\Drivers.

Nástroj Sigverif.exe se používá následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz sigverif a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit, dále na možnost Vyhledat další soubory, které nejsou digitálně podepsané, klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte složku Windows\System32\Drivers a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Spustit.
Po ukončení nástroje Ověření podpisu souboru se zobrazí seznam všech nepodepsaných ovladačů nainstalovaných v počítači.

Poznámka: Mnoho ovladačů grafického adaptéru nemá digitální podpis. Následující kroky mohou způsobit potíže s rozlišením grafického adaptéru. Tyto potíže mohou bránit spuštění počítače.

Seznam všech podepsaných i nepodepsaných ovladačů, které nástroj Sigverif.exe najde, je uveden v souboru Sigverif.txt ve složce %Windir% (obvykle ve složce Winnt nebo Windows). Všechny nepodepsané ovladače jsou označeny jako Unsigned.

Když určíte, které ovladače jsou nepodepsané, vytvořte složku, kam nepodepsané ovladače přesunete. Obvykle se snadno pamatuje název složky SysDriversBak.

Přesuňte nepodepsané ovladače, restartujte počítač (bez nepodepsaných ovladačů ve složce Windows\System32\Drivers) a potom otestujte program či jiné funkce ke zjištění, zda se stále zobrazuje stejná chybová zpráva nebo nastává stejný problém.

Poznámka: Většina souborů ovladačů souvisí s položkami registru, které dosud nebyly změněny, a proto se může zobrazit následující chybová zpráva:
At least one driver or service failed to start... (Spuštění nejméně jednoho ovladače nebo služby se nezdařilo...)
Jestliže k problému nadále nedochází, byl způsoben nepodepsaným ovladačem filtru nebo funkce jiného výrobce. Ovladač funkce je ovladač, který se používá k načtení určitého zařízení, které používá jednu ze sběrnic počítače. Ovladač filtru se načítá na úroveň nad nebo pod úrovní ovladače funkce kvůli přidání nebo úpravě chování ovladače funkce.

Chcete-li určit, který nepodepsaný ovladač způsobuje potíže, použijte některý z následujících postupů:
 • Ve stejném testu společně přesuňte zpět do složky Windows\System32\Drivers ovladače, které se vztahují ke stejnému programu nebo zařízení.
 • Ve stejném testu přesuňte zpět do složky Windows\System32\Drivers horní polovinu ovladačů.
První metoda je obvykle vhodnější pro určení příčiny problému, ale pravděpodobně nebude možné určit, kterých ovladačů se týká. Až určíte, který ovladač je příčinou problému, můžete odebrat buď ovladač nebo program, můžete ovladač zakázat nebo vypnout službu.

Vypnutí služby se provádí následujícím postupem.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz %systemroot%\system32\services.msc /s a klepněte na tlačítko OK.
 3. Poklepejte na službu, v seznamu Typ spouštění klepněte na možnost Zakázáno a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Restartujte počítač.
Vyhledejte aktualizace ovladačů nebo dalších programů nebo nahraďte software či ovladač jiným programem nebo ovladačem, který byl vytvořen speciálně pro systém Windows XP.

Chcete-li zakázat ovladač, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s a klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na položku Správce zařízení.
 4. Poklepejte na zařízení, v seznamu Využití zařízení klepněte na možnost Nepoužívat toto zařízení (zakázat) a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Vyhledejte aktualizovaný ovladač pro zařízení od prodejce.
Další informace o možnostech kontaktování výrobce programu najdete v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A–K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L–P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q–Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Poznámka: V uživatelském rozhraní systému Windows XP nejsou uvedena všechna zařízení a služby.

Pokud některé zařízení nebo služba nejsou k dispozici v uživatelském rozhraní systému Windows XP, vypněte ovladač nebo službu pomocí Konzoly pro zotavení.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis konzoly pro zotavení systému Windows XP

Jak odebrat položky registru

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Jestliže při spouštění programů v nouzovém režimu již nedochází k potížím, problém je pravděpodobně způsoben programy, které se načítají při spouštění počítače se systémem Windows XP.

Programy, které jsou součástí spouštěcího procesu systému Windows XP, jsou obvykle přidávány do jednoho z následujících umístění:
 • Složka Po spuštění v nabídce Programy.
 • Řádek Run (Spustit) pro všechny uživatele v registru.
 • Řádek Run (Spustit) pro určité uživatele v registru.
 • Položka Load (Načíst) pro všechny uživatele v registru.
Poznámka: Registr je umístěním pro všechna nastavení počítače a programů systému Windows XP, a proto je důležité vytvořit zálohu registru a určitých jeho položek pro případ, že po úpravě registru nebude možné počítač spustit. Chcete-li zálohovat registr systému Windows XP, použijte nástroj Zálohování systému Windows a proveďte úplnou zálohu systému, včetně stavu systému.

Poznámka: Nástroj Zálohování není součástí výchozí instalace systému Windows XP Home Edition. Ikona Zálohování není obsažena v nabídce Start systému Windows XP Home Edition a nástroj Zálohování není ani uveden v nástroji Přidat nebo odebrat programy systému Windows XP Home Edition.

Další informace o instalaci nástroje Zálohování v systému Windows XP Home Edition získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
302894 POSTUPY: Instalace nástroje Zálohování z disku CD-ROM systému Windows XP Home Edition
Chcete-li zálohovat data Stavu systému, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy (nebo Programy), klepněte na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Zálohování.
 2. Klepněte na tlačítko Rozšířený režim.
 3. Klepněte na kartu Zálohování a potom zaškrtněte políčko Stav systému.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit zálohování.
Tento postup zálohuje data Stavu systému společně s ostatními daty vybranými pro toto zálohování.

Další informace o zálohování systémového registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k vytvoření zálohy a obnovení stavu systému Windows 2000
Ikony složky Po spuštění jsou načítány ze dvou umístění. Chcete-li odstranit tyto položky, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a potom vyberte příkaz Prozkoumat.
 2. Přejděte do složky
  \Dokumenty a nastavení\Všichni uživatelé\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
  a potom klepněte na příkaz Vyjmout v nabídce Upravit.
 3. Na ploše vytvořte složku SysDriversBak a v této složce vytvořte složku Uživatel_Po_spuštění. Otevřete složku Uživatel_Po_spuštění a potom klepněte na příkaz Vložit v nabídce Upravit.
 4. Opakujte kroky 1 a 2 a potom vyhledejte složku Všichni uživatelé\Nabídka Start\Programy\Po spuštění.
 5. V nabídce Upravit klepněte na příkaz Vyjmout, na ploše vyhledejte složku SysDriversBak a klepněte na ni, vytvořte složku AllUsers_Po_spuštění a potom klepněte na příkaz Vložit.
Chcete-li odebrat hodnoty pro řádek Run (Spustit) v registru pro všechny uživatele, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte v registru klíč
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  a klepněte na něj.
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 4. Vyhledejte složku SysDriversBak, kterou jste vytvořili, do pole Soubor zadejte název HKLMRun a klepněte na příkaz Uložit.
 5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na všechny hodnoty kromě Výchozí hodnoty, klepněte na příkaz Odstranit a potvrďte klepnutím na tlačítko Ano.
 6. Zobrazte související klíče RunOnce a RunOnceEx, abyste zjistili, zda program nebyl úplně nainstalován, a potom opakujte kroky 3 až 5 s uložením pod různými názvy, které obsahují názvy klíčů RunOnce a RunOnceEx.
Chcete-li odebrat hodnoty pro řádek Run v registru pro uživatelský účet, pomocí nějž jste přihlášeni, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte klíč registru
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  a klepněte na něj.
 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat.
 4. Vyhledejte složku SysDriversBak, kterou jste vytvořili, do pole pro název Soubor zadejte HKCURun a klepněte na příkaz Uložit.
 5. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na všechny hodnoty a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 6. Zobrazte související klíč RunOnce a zjistěte tím, zda program nebyl úplně nainstalován. Potom opakujte kroky 3 až 5, změňte však názvy tak, aby obsahovaly název klíče RunOnce.
Chcete-li odebrat údaj hodnoty ve skupinovém rámečku Načíst, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. V pravém podokně klepněte na příkaz Exportovat v nabídce Soubor. Je-li u hodnoty načíst uveden nějaký údaj hodnoty, vyhledejte složku SysDriversBak a klepněte na ni, do pole Název souboru zadejte název HKCUload a klepněte na příkaz Uložit.
 4. V pravém podokně poklepejte na hodnotu načíst, odeberte hodnotu v poli Údaj hodnoty a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Restartujte počítač a proveďte test.
Jestliže se problém již neobjevuje, proveďte sloučení odebraných hodnot v následujícím pořadí:
 1. Spouštěcí ikony ze skupiny All Users i uživatelského účtu, pomocí nějž jste přihlášeni,
 2. soubor HKCURun,
 3. soubor HKLMRun,
 4. soubor HKCUload.
Poznámka: Chcete-li sloučit hodnoty, můžete automatizovat jejich import poklepáním na soubor s příponou REG v Průzkumníku Windows nebo složce Tento počítač. Pokud tak učiníte, zobrazí se pokyn, abyste potvrdili záměr sloučit data do registru. Klepnutím na tlačítko Ano zahájíte sloučení. Po úspěšném sloučení souboru do registru se zobrazí zpráva. Jestliže má soubor chybnou syntaxi a sloučení se nezdaří, zobrazí se chybová zpráva uvádějící, že soubor není skriptem registru a nelze jej importovat do registru.

Chcete-li přidat ikony nabídky Po spuštění, postupujte následujícím způsobem.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy (nebo Programy), přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Průzkumník Windows.
 2. Přejděte do složky SysDriversBak, kterou jste dříve vytvořili, otevřete složku AllUsers_Po_spuštění, klepněte na příkaz Vybrat vše a potom v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
 3. Přejděte do následující složky a poté klepněte na příkaz Vložit:
  \Dokumenty a nastavení\Všichni uživatelé\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
  .
 4. Přejděte do složky SysDriversBak\UserStartup a v nabídce Upravit klepněte na příkaz Kopírovat.
 5. Vyhledejte následující složku a klepněte na ni, potom klepněte na příkaz Vložit:
  Dokumenty a nastavení\uživatelské_jméno\Nabídka Start\Programy\Po spuštění
  , kde uživatelské_jméno je uživatelské jméno, pod kterým jste přihlášeni.
 6. Restartujte počítač a proveďte test.

Jak testovat profily uživatelů

Někdy mohou být poškozeny informace specifické pro určitého uživatele a u ostatních uživatelů stejného počítače se žádné problémy neobjeví. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ, přihlaste se jako nový uživatel nebo vytvořte nový uživatelský účet a otestujte nové přihlášení.

Poznámka: Program někdy může pracovat správně pouze v případě, že se přihlásíte pomocí výchozího účtu správce. Toto chování mohou například vykazovat starší programy.

Jestliže se výchozí profil správce poškodí, je pro odstranění tohoto problému nutné přeinstalovat systém Windows XP.

Veškeré informace o konfiguraci určitého uživatele (které jsou uvedeny v klíči registru
HKEY_CURRENT_USER
) jsou uloženy v souboru Ntuser.dat ve složce Dokumenty a nastavení\uživatelské_jméno.

Jak vypnout služby jiných dodavatelů

Chcete-li zabránit potížím nebo je vyřešit, může být nutné vypnout nainstalované služby jiných dodavatelů. Nouzový režim ani nouzový režim s podporou práce v síti nenačítají služby jiných dodavatelů. Funguje-li nouzový režim, může být problém způsoben načtenou službou jiného dodavatele.

V následující tabulce je uveden neúplný seznam služeb jádra operačního systému, které jsou načítány. Tento seznam se však liší podle služeb, které jsou nainstalovány, a podle používané verze systému Windows XP.

SlužbaPopisRežim spuštění
VýstrahyVýstrahyAutomatický
AppMgmtSpráva aplikacíRuční
ClipSrvSíťová schránkaRuční
EventSystemSystém událostí COM+Ruční
ProhlížečPočítačový prohlížečAutomatický
DHCPKlient DHCPAutomatický
DfsSystém souborů DFSAutomatický
TrkWksKlient služby sledování distribuovaných propojeníAutomatický
TrkSrvServer sledování distribuovaných propojeníRuční
MSDTCKoordinátor distribuovaných transakcíAutomatický
DNSCacheKlient DNSAutomatický
EventLogProtokol událostíAutomatický
FaxSlužba FaxZakázaný
NtFrsReplikace souborůRuční
IISADMINSpráva služby IISAutomatický
cisvcSlužba indexováníRuční
SharedAccessSdílení připojení k Internetu (brána firewall)Ruční
PolicyAgentAgent zásad IPSEC (služba IPSEC)Automatický
LicenseServiceSlužba protokolování licenceAutomatický
dmserverSprávce logických diskůAutomatický
dmadminSlužba správy pro Správce logických diskůRuční
Kurýrní službaKurýrní službaAutomatický
mspadminSpráva serveru Microsoft Proxy ServerAutomatický
wspsrvSlužba Microsoft Winsock ProxyAutomatický
NetlogonPřihlašování k sítiAutomatický
mnmsrvcNetMeeting – Vzdálené sdílení plochyRuční
NetmanSíťová připojeníRuční
NetDDESlužba DDE v sítiRuční
NetDDEdsdmSprávce DSDM služby DDE v sítiRuční
NtLmSspZprostředkovatel zabezpečení NT LMAutomatický
OnlBroadOnline vysílání prezentaceRuční
SysmonLogVýstrahy a protokolování výkonuRuční
PlugPLayPlug and PlayAutomatický
SpoolerZařazovací služba tiskuAutomatický
ProtectedStorageChráněné úložištěAutomatický
mailalrtSlužba upozornění výstrahy serveru ProxyAutomatický
RSVPProtokol QoS RSVPRuční
RasAutoSprávce automatického připojení pomocí vzdáleného přístupuRuční
RasManSprávce vzdáleného přístupuAutomatický
RpcSsVzdálené volání procedur (RPC)Automatický
RPCLOCATORLokátor vzdáleného volání procedur (RPC)Ruční
RemoteRegistrySlužba Vzdálený registrAutomatický
NtmsSvcVyměnitelné úložištěAutomatický
seclogonSlužba RunAsAutomatický
SamSsSprávce zabezpečení účtůAutomatický
lanmanserverServerAutomatický
ScardSvrČipová kartaRuční
ScardDrvPodpora čipových karetRuční
SNMPSlužba SNMPAutomatický
SNMPTRAPZachytávání pro službu SNMPRuční
SENSOznamování systémových událostíAutomatický
SchedulePlánovač úlohAutomatický
LmHostsSlužba podpory rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IPAutomatický
TapiSrvTelefonní subsystémRuční
W3svcSlužba Publikování na webuAutomatický
LanmanWorkstationPracovní staniceAutomatický


Mezi další služby, které by mohly být nainstalovány, patří:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Jak odebrat programy

Jestliže žádná z uvedených metod neřeší daný problém, začněte odebírat programy pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Po každém odebrání restartujte počítač a proveďte test.

Jestliže ani tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na službu technické podpory společnosti Microsoft nebo přeinstalujte operační systém a programy.Odkazy
Další informace o řešení potíží se spuštěním v systému Windows XP získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
308041 Zdroje pro odstraňování problémů se spuštěním systému Windows XP
310560 Řešení potíží v operačním systému Windows XP pomocí Nástroje pro konfiguraci systému
229716 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows 2000
242518 Dlouhá prodleva v průběhu spouštění systému Windows 2000
244905 Zakázání služby nebo zařízení, které brání ve spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
249000 Při spuštění chybí nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
252448 JAK: Vytvoření síťové spouštěcí diskety systému MS-DOS v systému Windows 2000
266169 Jak odstranit potíže s úsporným režimem, režimem spánku a vypínáním počítače v systému Windows 2000
298427 Obnovení zakázaných programů spouštěných po spuštění počítače po upgradu ze systému Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
300886 Popis možnosti Obnovit programy Po spuštění používané při upgradu na systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
303561 Při prvním spuštění počítače se systémem Windows XP nejsou funkční zástupci ve skupině programů Po spuštění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP
310126 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení
244601 Odstraňování problémů s neznámými zařízeními uvedenými ve Správci zařízení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 316434 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:42:32 - Revize: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot KB316434
Váš názor