Starší verze klientů nemohou změnit heslo nebo se připojit k doméně systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
V doméně se systémem Windows 2000 se může stát, že klienti starších verzí, například Windows NT 4.0, se k této doméně úspěšně nepřipojí nebo uživatelé nemohou z těchto klientů úspěšně změnit svá doménová hesla. Uživatelům, kteří se pokusí změnit svá hesla, se může zobrazit následující chybová zpráva:
Unable to change password on this account (C00000BE) (Nelze změnit heslo pro tento účet (C00000BE)).
K tomuto chování obvykle dochází, pokud probíhá vysoká aktivita emulátoru primárního řadiče domény Windows 2000 pro tuto doménu. Je-li aktivována funkce protokolování Netlogon, může se v protokolu objevit mnoho zpráv typu (Discarded as too old.).
Příčina
K tomuto chování dochází, protože emulátor primárního řadiče domény je příliš zaneprázdněn, aby na tyto požadavky reagoval v rámci 10sekundového časového limitu, a pakety jsou zahozeny. V některých případech emulátor primárního řadiče domény nemůže daný požadavek obsloužit, protože pro klienta ztrácí mapování názvu na IP adresu.

Služba Netlogon udržuje dočasnou tabulku, která mapuje názvy klientů na odpovídající IP adresy. Tato tabulku uchovává položky v mezipaměti pouze po dobu 5 sekund od původního požadavku. Pokud emulátor primárního řadiče domény neobslouží požadavek v průběhu 5 sekund, musí znovu hledat název klienta. Tento proces může v závislosti na konfiguraci překladu adres trvat několik sekund. Proto pokud doba hledání přesáhne 10 sekund, je tento požadavek zrušen.

Dlouhá doba trvání překladu adres může způsobit, že dojde ke zrušení velkého počtu požadavků současně. Toto chování lze odstranit změnou hodnoty časového limitu mezipaměti na 15 sekund. Pokud tak učiníte, nebudete muset při zpracování těchto požadavků používat externí překlad názvů.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Není-li tato část uvedena, vyžádejte si tuto opravu hotfix od oddělení služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru  ------------------------------------------------------------  16. 3. 2002 02:33  5.0.2195.5080   20 752  Nbtstat.exe  8. 5. 2002 22:25  5.0.2195.5758  144 144  Netbt.sys				

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tyto potíže byly poprvé opraveny aktualizací Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
Další informace
Další informace o získání opravy hotfix pro produkt Windows 2000 Datacenter Server získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
265173 Program pro podporu serveru Datacenter a produkt Windows 2000 Datacenter Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 316803 - Poslední kontrola: 02/28/2014 12:04:22 - Revize: 4.7

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp3fix kbwin2000presp4fix KB316803
Váš názor