Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Typy souborů podporované programem Windows Media Player

V následující tabulce jsou uvedeny typy multimediálních souborů, které jsou podporovány různými verzemi programu (Jak určit verzi programu Windows Media Player).

Poznámka: Další formáty souborů mohou být podporovány, pokud do systému Windows nainstalujete nové kodeky. Další informace naleznete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.
Přípona souboruWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player pro systém Windows XPWindows Media Player 7
Formáty Windows Media (ASF, WMA, WMV a VM)
Metasoubory Windows Media (ASX, WAX, WVX a WMX)
Metasoubory Windows Media (WPL)
-
-
Formát DVR-MS (Microsoft Digital Video Recording)
-
-
-
-
Formát WMD (Windows Media Download Package)
Formát AVI (Audio Visual Interleave)
Formáty MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, M3U
Formáty MID, MIDI a RMI (Musical Instrument Digital Interface)
Formáty AIF, AIFC a AIFF (Audio Interchange File Format)
Formáty AU a SND (Sun Microsystems a NeXT)
Formát WAV (Audio for Windows)
Formát CDA (CD Audio Track)
Formát IVF (Indeo Video Technology)
-
Formáty WMZ a WMS (vzhledy programu Windows Media Player)
Soubor videa QuickTime (MOV)
-
-
-
-
-
Zvukový soubor MP4 (M4A)
-
-
-
-
-
Soubor videa MP4 (MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP, 3GPP)
-
-
-
-
-
Formát Windows Audio (AAC, ADT, ADTS)
-
-
-
-
-
Soubor videa MPEG-2 TS (M2TS)
-
-
-
-
-
Podrobné informace o podporovaných typech souborů

Formáty Windows Media (ASF, WMA, WMV a VM)

Formát ASF (Advanced Systems Format)
Formát ASF (Advanced Systems Format) je upřednostňovaným formátem souborů Windows Media. Pomocí programu Windows Media Player můžete přehrávat (pokud jsou v počítači nainstalované odpovídající kodeky) zvukový obsah i video, které mohou být zkomprimovány celou řadou kodeků a uloženy v souboru ASF. Navíc můžete prostřednictvím služby Windows Media Services vytvořit datové proudy zvukového obsahu a videa nebo můžete z tohoto obsahu vytvořit balíček pomocí nástroje Windows Media Rights Manager.

Formát ASF představuje rozšiřitelný formát souboru pro ukládání synchronizovaných multimediálních dat. Podporuje přenos dat prostřednictvím řady sítí a protokolů. Je také vhodný pro místní přehrávání. Formát ASF podporuje zdokonalené multimediální funkce, například rozšiřitelné typy médií, stahování součástí, škálovatelné typy médií, nastavení priorit datových proudů autorem, podpora více jazyků a rozšířené bibliografické funkce, mezi které patří správa obsahu a dokumentů.

Soubory ASF, které obsahují zvuk a jsou komprimované pomocí kodeku WMA (Windows Media Audio), používají obvykle příponu WMA. Soubory ASF, které obsahují zvuk, video nebo obojí a jsou zkomprimované pomocí kodeku WMA a WMV (Windows Media Video), používají analogicky příponu WMV. Obsah komprimovaný kterýmkoli jiným kodekem používá obecnou příponu ASF. Další informace o formátu ASF naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Formát WMA (Windows Media Audio)
Soubory s příponou WMA jsou soubory ve formátu ASF, které obsahují zvuk komprimovaný kodekem WMA. Díky použití samostatné přípony mohou uživatelé v počítači nainstalovat různé přehrávače a příponu WMA přidružit jen k těm, pomocí kterých se budou přehrávat pouze zdroje zvuku.
Formáty WMV a WM (Windows Media Video)
Soubory WMV jsou soubory formátu ASF, které obsahují video, zvuk nebo obojí, přičemž je tento obsah komprimovaný kodeky WMA a WMV. Díky použití samostatné přípony můžete v počítači nainstalovat různé přehrávače a příponu WMV přidružit jen k těm, pomocí kterých chcete přehrávat zdroje zvuku a videa.

Metasoubory Windows Media (ASX, WAX, WVX a WPL)

Formát ASX (Advanced Stream Redirector)
Soubory ve formátu ASX (označované také jako metasoubory Windows Media) jsou textové soubory, které poskytují informace o streamu souboru a jeho prezentaci. Soubory ASX zajišťují více úloh než pouhé definování seznamů stop, které programu Windows Media Player poskytují informace o způsobu prezentace konkrétních mediálních položek v seznamu.

Metasoubory Windows Media jsou založeny na syntaxi formátu XML a mohou být kódovány ve formátu ANSI nebo UNICODE (UTF-8). Soubory jsou tvořeny různými prvky a s nimi spojenými značkami a atributy. Každý prvek obsažený v metasouboru Windows Media definuje určité nastavení nebo činnost programu Windows Media Player.

Soubory ASX mohou odkazovat na libovolný typ mediálního souboru, který program Windows Media Player rozpozná a podporuje.

Další informace o metasouborech Windows Media naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Formát WAX (Windows Media Audio Redirector)
Soubory WAX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory WMA.
Formát WVX (Windows Media Video Redirector)
Soubory WVX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory ve formátu WMV.
Formát WMX (Windows Media Redirector)
Verze programu Windows Media Player, které podporují tento typ souborů: Soubory WMX jsou metasoubory Windows Media, které odkazují na soubory ve formátu WMA, WMV nebo na soubory v obou formátech.
Formát WPL (Windows Media Player Playlist)
Soubory WPL jsou seznamy stop na straně klienta vytvořené v proprietárním formátu. Společnost Microsoft tento formát poprvé představila v programu Windows Media Player 9 Series. Ve formátu WPL je možné vytvářet dynamické seznamy stop, což ve formátech ASX a M3U možné není. Formát WPL je v programu Windows Media Player 9 Series využíván funkcí automatického seznamu stop. Jedná se o výchozí formát souborů pro ukládání seznamů stop v programu Windows Media Player 9 Series.

Formát DVR-MS (Microsoft Digital Video Recording)

Společnost Microsoft zavedla v aplikaci Microsoft Windows XP Media Center Edition nový formát DVR-MS pro ukládání nahrávek televizního obsahu. Stejně jako soubory ASF umožňují zdokonalené soubory DVR-MS použití hlavních funkcí osobního videorekordéru, a to včetně posunu času, pozastavení živého přenosu nebo současné nahrávání a přehrávání. Soubory DVR-MS obsahují video kódované jako datový proud videa ve formátu MPEG-2 a zvuk kódovaný jako datový proud zvuku ve formátu MPEG-1 Layer II.

Chcete-li v počítači se systémem Windows XP přehrát nechráněné soubory ve formátu DVR-MS, musí být v počítači následující softwarové a hardwarové součásti:
 • Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo novější
 • Aktualizace popsaná v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  810243 Podpora přehrávání souborů zaznamenaných v aplikaci Windows XP Media Center Edition pomocí rozhraní DirectShow
 • Dekodér DVD kompatibilní se systémem Windows XP
Další informace o souborech formátu DVR-MS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Formát WMD (Windows Media Download Package)

Balíčky ve formátu WMD spojují ohraničení vzhledu, informace o seznamu stop a multimediální obsah programu Windows Media Player do jediného souboru ke stažení s příponou WMD. Balíček WMD může obsahovat celé album videoklipů, a to včetně inzerce v podobě reklamní grafiky nebo odkazů na web prodejce hudby online.

Chcete-li z webu stáhnout balíček WMD, klepněte na jeho odkaz. Po stažení balíčku do počítače program Windows Media Player automaticky extrahuje soubory v něm obsažené, přidá seznamy stop, přidá obsah balíčku do knihovny médií, zobrazí vzhled ohraničení v podokně Přehrávání (v režimu úplného zobrazení) a spustí přehrávání první položky v seznamu stop. Další informace o souborech ve formátu WMD naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Formát AVI (Audio Visual Interleave)

Formát AVI je speciálním případem formátu RIFF (Resource Interchange File Format). Formát AVI definovala společnost Microsoft. Jedná se o nejběžnější formát dat zvuku a videa v počítači.

Zvukový obsah i video komprimované celou řadou kodeků a uložené v souboru AVI je možné přehrát v programu Windows Media Player, pokud jsou do počítače nainstalovány odpovídající kodeky. Některé videokodeky, které se často používají v souborech AVI: Některé zvukové kodeky, které se často používají u souborů AVI:
 • Kodek MP3
 • Kodek MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code)
 • Nekomprimovaný kodek PCM (Pulse Code Modulation)

Formáty MPG, MPEG, M1V, MP2, MP3, MPA, MPE, MPV2 a M3U (Moving Pictures Experts Group)

Skupina Moving Picture Experts Group vytvořila standardy formátu MPEG. Jedná se o sadu vyvíjejících se standardů pro kompresi videa a zvuku.
MPEG-1 (MPEG, MPG, M1V)
Tento standard umožňuje kódování progresivního videa při přenosové rychlosti přibližně 1,5 milionu bitů za sekundu (b/s). Tento formát byl vyvinut speciálně pro média Video-CD a CD-i. Standard MPEG-1 je nejčastěji používán k vytvoření videa s rozlišením 352×240 pixelů při 30 snímcích za sekundu (snímků/s). Video zaznamenané v tomto standardu má o něco nižší kvalitu než běžné video zaznamenané videorekordérem.

Soubory s příponou M1V obvykle představují základní datové proudy formátu MPEG-1, které obsahují pouze video. Soubory s příponou MPG nebo MPEG jsou většinou systémovými datovými proudy, které obsahují video kódované ve formátu MPEG-1 a zvuk kódovaný ve formátu MPEG-1 Layer II (MP2).

Přípony MPG a MPEG však nejsou využívány výlučně systémovými datovými proudy MPEG-1. Často je používají také programové datové proudy ve formátu MPEG-2, které ale obsahují video kódované ve formátu MPEG-2. Vzhledem k tomu, že operační systém Microsoft Windows obsahuje pouze dekodér videa MPEG-1, není možné v programu Windows Media Player přehrávat programové datové proudy ve formátu MPEG-2 bez instalace doplňkového dekodéru videa MPEG-2 (Bývá označován také jako balíček dekodéru DVD.). Další informace o zakoupení balíčků dekodérů DVD naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Formát MP3 (MPEG Audio Layer III)
Tento standard je také odvozen ze starších verzí standardu MPEG. Jedná se o technologii komprese zvuku, která je součástí specifikací MPEG-1 a MPEG-2. Formát MP3 byl vyvinut Fraunhoferovým institutem v roce 1991 v Německu. Díky kódování vnímatelných zvuků umožňuje zkomprimovat zvuk v kvalitě disku CD s téměř stejně vysokou kvalitou.
Formát MP2 a MPA (MPEG Audio Layer II)
Formát MPEG Audio Layer II představuje standard kódování zvuku, který byl původně vyvinut jako součást specifikace MPEG-1, ale později byl aktualizován pro specifikaci MPEG-2.
Formát M3U
Soubor ve formátu M3U je seznam stop ve formě metasouboru, který odkazuje na soubory ve formátu MP3 a poskytuje další metadata o položkách v seznamu stop.

Formáty MID, MIDI a RMI (Musical Instrument Digital Interface)

Formát MIDI představuje standardní protokol pro výměnu hudebních informací mezi hudebními nástroji, syntetizátory a počítači. Tento standard definuje kódy pro hudební události, mezi které patří začátek trvání noty, tón, délka, hlasitost a hudební atributy (například vibrato). Zároveň definuje kódy pro různá tlačítka, číselníky a ovládání pedálů používané u syntetizátorů.

Formát AIF, AIFC a AIFF (Audio Interchange File Format)

Formát zvukových souborů AIFF byl vyvinut společností Apple Computer. Tento formát můžete využít k ukládání záznamů zvuku a informací o hudebních nástrojích ve vysoké kvalitě.

Formát AU a SND (Sun Microsystems a NeXT)

Soubory ve formátu AU (Unix Audio) jsou zvukové soubory vytvořené systémem UNIX.

Soubor ve formátu SND představuje výměnný zvukový formát používaný v počítačích společností Sun, NeXt a Silicon Graphics. Soubor obvykle obsahuje nezpracovaná zvuková data doplněná textovým identifikátorem.

Formát WAV (Audio for Windows)

Systém Windows ukládá do souboru formátu WAV zvuky jako časový průběh zvukové vlny. Jedna minuta zvuku kódovaná kodekem PCM může vyžadovat jen 644 kB, ale i 27 MB volného místa. Velikost požadovaného místa závisí na vzorkovací frekvenci, typu zvuku (mono nebo stereo) a počtu bitů použitých k záznamu nahrávky.

Podobně jako formáty AVI a ASF představuje formát WAV pouze kontejnerový soubor. Zvukový obsah komprimovaný celou řadou kodeků a uložený v souboru WAV je možné přehrát v programu Windows Media Player, pokud jsou do počítače nainstalovány odpovídající kodeky. Mezi nejběžnější zvukové kodeky používané pro soubory WAV patří kodek MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation) a nekomprimovaný kodek PCM (Pulse Code Modulation).

Formát CDA (CD Audio Track)

Ve formátu CDA jsou uložené zvukové soubory na disku CD-ROM. Soubory s příponou CDA lze přehrávat pouze z disku CD-ROM. Z tohoto důvodu nemůže tento článek obsahovat ukázkový soubor, který byste si mohli přehrát. Pokud chcete otestovat přehrávání souborů CDA, přehrajte jiný soubor CDA z disku CD-ROM nebo přehrajte některý ze souborů tohoto formátu z jiného disku CD-ROM. Soubory ve formátu CDA představují zvukové stopy disku CD-ROM a neobsahují vlastní informace o PCM (Pulse Code Modulation). Soubor ve formátu CDA není možné přehrát, jestliže jej zkopírujete z disku CD-ROM na pevný disk.

Formát IVF (Indeo Video Technology)

Soubory ve formátu IVF jsou videosoubory kódované pomocí kodeku Indeo společnosti Ligos Corporation. Standardy kodeku Indeo se mohou často měnit. Chcete-li přehrávat soubory kódované tímto kodekem, přesvědčte se, zda jste nainstalovali nejnovější balíček kodeku Indeo. Pokud chcete ověřit, zda používáte nejnovější balíček kodeku Indeo, obraťte se na společnost Ligos Corporation. Za tímto účelem navštivte web společnosti Ligos: Chcete-li přehrát soubor ve formátu IVF, stáhněte jej nejprve na pevný disk. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor s příponou IVF a klepněte na příkaz Uložit cíl jako.
 2. Zadejte umístění na pevném disku, do kterého chcete soubor uložit.
 3. Poklepejte na soubor uložený na pevném disku a přehrajte jej.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281919 Nespecifikovaná chyba při přehrávání souboru ve formátu IVF (Indeo Video Format) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Formáty WMZ a WMS (vzhledy programu Windows Media Player)

Soubor definice vzhledu WMS je textový dokument XML, který definuje prvky obsažené ve vzhledu, jejich vztah a funkci. Program pro tvorbu skriptů vytvoří soubor WMS definující vzhled a všechny související soubory skriptu JScript (formát JS), které obsahují grafické prvky a dodatečné funkce vzhledu.

Soubor ve formátu WMZ představuje komprimovaný archiv typu ZIP, který obsahuje soubor definice vzhledu pro program Windows Media Player a s ním související soubory JS a příslušné grafické soubory.

Soubor videa QuickTime (MOV)

Společnost Apple Computer vyvinula formát souborů QuickTime pro tvorbu, úpravy, publikování a zobrazování multimediálních souborů. Soubory ve formátu QuickTime mohou obsahovat video, animace, grafiku, obsah 3D a prvky virtuální reality. V programu Windows Media Player je možné přehrát pouze soubory formátu QuickTime verze 2.0 nebo nižší. Vyšší verze formátu QuickTime vyžadují speciální přehrávač Apple QuickTime Player. Další informace získáte na následujícím webu společnosti Apple:

Zvukový soubor MP4 (M4A)

Formát M4A (pouze zvuk) je často komprimován pomocí kódování AAC (ztrátový), ale může být rovněž ve formátu Apple Lossless.

Soubor videa MP4 (MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP, 3GPP)

Formát MPEG-4 představuje specifikaci ISO (International Standards Organization), která umožňuje pokrýt mnoho aspektů multimediálních prezentací, včetně komprese, tvorby a distribuce obsahu. Přestože komprese videa a definice kontejnerového souboru jsou dvě odlišné a vzájemně nezávislé entity specifikace MPEG-4, pokládá je nesprávně mnoho uživatelů za zaměnitelné. Je možné implementovat pouze části specifikace MPEG-4 a stále zůstat kompatibilní se standardem.

Formát souborů MPEG-4 definovaný specifikací MPEG-4 zahrnuje video kódované ve formátu MPEG-4 a zvuk kódovaný ve formátu AAC (Advanced Audio Coding). Obvykle se pro něj používá přípona MP4. Program Windows Media Player nepodporuje přehrávání souborů ve formátu MP4. Mediální soubory MP4 je možné v programu Windows Media Player přehrát pouze v případě, že nainstalujete balíčky dekodérů MPEG-4 kompatibilní se službou DirectShow. Mezi balíčky dekodérů MPEG-4 kompatibilní se službou DirectShow patří programy Ligos LSX-MPEG Player a EnvivioTV.

Další informace o programu Ligos LSX-MPEG Player naleznete na následujícím webu společnosti Ligos:Další informace o programu EnvivioTV naleznete na následujícím webu společnosti Envivio: Společnost Microsoft se rozhodla implementovat část standardu MPEG-4 pro kompresi videa. V současné době vyvinula následující videokodeky založené na standardu MPEG-4:
 • Microsoft MPEG-4 verze 1
 • Microsoft MPEG-4 verze 2
 • Microsoft MPEG-4 verze 3
 • ISO MPEG-4 verze 1
Pomocí nástrojů Windows Media a programu Windows Media Encoder je možné zakódovat video ve formátu MPEG-4 a uložit jej do kontejnerového souboru ASF. Tyto soubory je pak možné přehrávat v programu Windows Media Player. Další informace o společnosti Microsoft a podpoře formátu MPEG-4 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:M4V je formát videosouborů vyvinutý společností Apple a velmi se podobá formátu MP4. Rozdíly spočívají ve volitelné ochraně před kopírováním DRM a ve zpracování zvuku AC3 (Dolby Digital), který není pro kontejner MP4 standardizován.

MP4V je soubor videa MPEG-4.

3GP (formát souboru 3GPP) je formát multimediálního kontejneru definovaný projektem 3GPP (Third Generation Partnership Project) pro multimediální služby 3G UMTS. Je využíván v mobilních telefonech 3G, ale lze jej přehrávat i v některých telefonech 2G a 4G.

3G2 (formát souboru 3GPP2) je formát multimediálního kontejneru definovaný projektem 3GPP2 pro multimediální služby 3G CDMA2000. Je velmi podobný formátu souborů 3GP, ale v porovnání s ním nabízí určitá rozšíření a také omezení.

Typ souboru 3GP2 je primárně přidružen k formátu 3GPP2.

Formát Windows Audio (AAC, ADT, ADTS)

Formát AAC (Advanced Audio Coding) je standardizované schéma kódování se ztrátovou kompresí pro digitální zvuk. Formát AAC je navržen jako pokračovatel formátu MP3 a při podobných přenosových rychlostech obecně dosahuje lepší kvality zvuku než MP3.

Formát ADTS (Audio Data Transport Stream) se používá, pokud mají být data streamována pomocí přenosového streamu MPEG-2. Skládá se z posloupnosti rámců, z nichž každý obsahuje hlavičku následovanou zvukovými daty AAC.

Soubor videa MPEG-2 TS (M2TS)

M2TS je přípona souboru používaná pro formát souborů kontejneru BDAV M2TS (Blu-ray Disc Audio-Video MPEG-2 Transport Stream). Slouží k multiplexování zvuku, videa a dalších streamů. Je založen na kontejneru MPEG-2 Transport Stream. Tento formát se běžně používá pro video HD na discích Blu-ray a AVCHD.
Další informace
Informace třetích stran – právní omezení

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 316992 - Poslední kontrola: 03/08/2014 16:17:00 - Revize: 4.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip KB316992
Váš názor