Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Přidání právního omezení do odchozích zpráv založených na protokolu SMTP pomocí skriptu v jazyce Visual Basic

Verzi tohoto článku pro jazyk Microsoft Visual Basic naleznete pod číslem317327.
Souhrn
V tomto článku je uveden postup použití jímky událostí přenosu SMTP k přidání právního omezení do odchozích e-mailových zpráv založených na protokolu SMTP.

Vytvoření jímky událostí

Jímku událostí vytvoříte vložením následujícího kódu do nového souboru, který uložíte pod názvem EventSinkScript.vbs.
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript">Sub ISMTPOnArrival_OnArrival(ByVal Msg, EventStatus)  TextDisclaimer = vbCrLf & "PRÁVNÍ OMEZENÍ:" & vbCrLf & "Příklad právního omezení přidaného pomocí skriptu VBScript."  HTMLDisclaimer = "<p></p><p>PRÁVNÍ OMEZENÍ:<br>Příklad právního omezení přidaného pomocí skriptu VBScript."  If Msg.HTMLBody <> "" Then   'Vyhledá značku "</body>" a vloží právní omezení před tuto značku.   pos = InStr(1, Msg.HTMLBody, "</body>", vbTextCompare)   szPartI = Left(Msg.HTMLBody, pos - 1)   szPartII = Right(Msg.HTMLBody, Len(Msg.HTMLBody) - (pos - 1))   Msg.HTMLBody = szPartI + HTMLDisclaimer + szPartII  End If  If Msg.TextBody <> "" Then   Msg.TextBody = Msg.TextBody & vbCrLf & TextDisclaimer & vbCrLf  End If    'Odešle změny obsahu transportnímu objektu proudu ADO.  Msg.DataSource.Save ' Odešle změny do transportního proudu  EventStatus = cdoRunNextSinkEnd Sub</SCRIPT>

Registrace jímky událostí

Pro registraci jímky událostí použijte soubor Smtpreg.vbs, který se nainstaluje společně se sadou Exchange SDK. Na příkazovém řádku zadejte cestu ke složce ...\Exchange SDK\SDK\Support\CDO\Scripts a poté zadejte následující příkaz (ujistěte se, že je cesta k souboru EventSinkScript.vbs správná):
cscript smtpreg.vbs /add 1 onarrival SMTPScriptingHost CDO.SS_SMTPOnArrivalSink "mail from=*@your-domain-here.com"
cscript smtpreg.vbs /setprop 1 onarrival SMTPScriptingHost Sink ScriptName "C:\EventSinkScript.vbs"
Po úspěšném provedení příkazu obdržíte zprávu generovanou skriptem.

Registraci skriptu zrušíte zadání následujícího příkazu:
cscript smtpreg.vbs /remove 1 OnArrival SMTPScriptingHost
Další informace o registrování událostí pomocí souboru Smtpreg.vbs naleznete v tématu Managing Event Bindings (Správa vazeb událostí) na serveru MSDN: Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
324021 Vytvoření jímky zachycující všechny události poštovní schránky pro server Exchange 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Test jímky událostí

Otestujte jímku událostí odesláním e-mailové zprávy uživateli, který používá protokol SMTP a nachází se mimo vaši organizaci. Příjemce by měl obdržet upravenou zprávu s právním omezením připojeným na konec zprávy.

Poznámka: Pokud k odeslání zprávy použijete klienta MAPI, např. Microsoft Outlook, příjemce neobdrží upravenou zprávu. Zpráva odeslaná pomocí klienta MAPI totiž není v okamžiku, kdy e-mail vyvolá událost přenosu SMTP, ve formátu SMTP. Proto změny provedené v kódu události nepřetrvají.
Odkazy
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
273233 Nelze upravit zprávy MAPI zachycené v jímce událostí přenosu SMTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 317680 - Poslední kontrola: 11/26/2007 01:51:00 - Revize: 9.3

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Collaboration Data Objects for Exchange 2000
 • Microsoft Collaboration Data Objects 2.0
 • kbhowtomaster KB317680
Váš názor
ref="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> Ochrana soukromí a soubory cookie
 • Ochranné známky
 • © 2015 Microsoft