Po vypnutí Služby rozpoznávání pomocí protokolu SSDP a Hostitele zařízení UPnP je odesílán provoz

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Informace o registru systému Windows pro pokročilé uživatele
Příznaky
Systém Windows užívá následující služby technologie Universal Plug and Play:
 • Služba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP (Simple Service Discovery Protocol): Tato služba rozpoznává zařízení Universal Plug and Play v domácí síti.
 • Hostitel zařízení UPnP: Tato služba poskytuje podporu pro hostování zařízení technologie Universal Plug and Play.
Vypnete-li Službu rozpoznávání pomocí protokolu SSDP i Hostitele zařízení UPnP, nezastaví se veškerý přenos pomocí protokolu SSDP. V protokolu brány firewall nebo v protokolu zařízení pro filtraci paketů může být zaznamenán provoz protokolu UDP na portu 1900. Spustíte-li trasování přenosu, v datové části paketu jsou následující informace:
SSDP: Method = M-SEARCH
SSDP: Uniform Resource Identifier = *
SSDP: HTTP Protocol Version = HTTP/1.1
SSDP: Host = 239.255.255.250:1900
SSDP: Search Target = urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
SSDP: Mandatory Extension = "ssdp:discover"
SSDP: Maximum Wait = 3
Příčina
Tento problém může nastat, pokud program Windows Messenger používá proces rozpoznávání pomocí protokolu SSDP ke zjištění zařízení nadřazené internetové brány. Program Windows Messenger nepoužívá vestavěné služby technologie Universal Plug and Play. Program Windows Messenger formátuje and odesílá zprávy zjišťování v protokolu SSDP.
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití programu Editor registru budete moci vyřešit. Program Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Chcete-li tento problém odstranit, vypněte v registru odesílání zjišťovacích zpráv:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectPlayNATHelp\DPNHUPnP
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: UPnPMode
  Datový typ: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: 2
 4. Ukončete program Editor registru.
POZNÁMKA: Nastavíte-li klíč UPnPMode na hodnotu 2, nebude docházet ke zjišťování UPnP napříč NAT (Network Address Translation).
Vlastnosti

ID článku: 317843 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:58:01 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB317843
Váš názor