Po přihlášení do systému Windows se nezobrazí hlavní panel

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po spuštění systému Windows XP se můžete setkat s některým z následujících jevů:
 • Po běžném přihlášení se nezobrazí hlavní panel.
 • Po stisknutí kombinace kláves CTRL+ESC se nezobrazí nabídka Start.
 • Pokud spustíte systém Windows v nouzovém režimu, hlavní panel se zobrazí.
Příčina
K uvedenému chování dochází v případě, že je poškozeno nastavení systému Windows pro určitý uživatelský účet.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Řešení potíží pomocí minimální sady ovladačů

Zkuste zjistit, zda toto chování nezpůsobuje poškozený nebo nekompatibilní ovladač. Spusťte systém Windows XP v nouzovém režimu a pak použijte metodu řešení potíží čisté spuštění, která umožní určit, zda potíže nezpůsobuje určitý ovladač nebo soubor.

Další informace o odstraňování potíží pomocí čistého spuštění počítače naleznete klepnutím na číslo%2, kterým zobrazíte článek%2 znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pokud zjistíte, že potíže způsobuje soubor ovladače načtený určitým programem, odeberte daný program a pak obvyklým způsobem restartujte systém Windows.

Metoda 2: Vytvoření nového uživatelského účtu

Přihlaste se do počítače jako správce a pak vytvořte nový uživatelský účet. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Restartujte počítač. Po dokončení testu POST (Power On Self Test) stiskněte klávesu F8.
 2. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows stisknutím kláves se ŠIPKAMI vyberte položku Nouzový režim a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Jakmile se zobrazí výzva pro výběr operačního systému, který bude spuštěn, vyberte systém Microsoft Windows XP verze (kde verze představuje nainstalovanou verzi systému Windows XP) a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Na obrazovce Začněte klepnutím na uživatelské jméno klepněte na položku Správce.
 5. Zadejte heslo správce a pak klepněte na tlačítko se šipkou.

  POZNÁMKA: V některých případech může být heslo správce nastaveno na prázdné heslo. V takovém případě nezadávejte před klepnutím na tlačítko se šipkou heslo.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano zavřete zprávu informující o skutečnosti, že systém Windows je spouštěn v nouzovém režimu.
 7. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a pak v zobrazené místní nabídce vyberte příkaz Spravovat.
 8. V seznamu Správa počítače (místní) rozbalte uzel Místní uživatelé a skupiny.
 9. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Uživatelé a v zobrazené místní nabídce vyberte příkaz Nový uživatel.
 10. Do příslušných polí zadejte uživatelské jméno a heslo a pak znovu zadejte heslo do pole Potvrzení hesla.

  POZNÁMKA: Pokud uživatelskému účtu nechcete přiřadit heslo, nezadávejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla.
 11. Zrušte zaškrtnutí políčka Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo.
 12. Pokud nechcete omezit platnost hesla, zaškrtněte políčko Heslo je platné stále.
 13. Klepněte na tlačítko Vytvořit, klepněte na tlačítko Zavřít a pak ukončete modul snap-in Správa počítače.
 14. Obvyklým způsobem restartujte systém Windows a pak se přihlaste jako nový uživatel, který byl právě vytvořen.
 15. Pokud se tím potíže odstraní, znovu nainstalujte požadované programy a zkopírujte požadované dokumenty ze složky Dokumenty původního uživatelského účtu. Obsah složky Dokumenty ze starého uživatelského účtu můžete zkopírovat pomocí následujícího postupu:
  1. Odhlaste se od systému Windows.
  2. Dvakrát stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE.

   Zobrazí se dialogové okno Přihlášení k systému Windows.
  3. Do pole Uživatelské jméno zadejte jméno Administrator. Do pole Heslo zadejte heslo správce a pak klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a pak v zobrazené místní nabídce vyberte příkaz Prozkoumat.
  5. Ve stromu Složky rozbalte původní uživatelský účet ve složce Documents and Settings.
  6. Klepněte na položku uživatelské jméno Dokumenty (kde uživatelské jméno představuje jméno původního uživatelského účtu, u něhož došlo k potížím).
  7. V nabídce Úpravy vyberte příkaz Vybrat vše a pak v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.
  8. Ve složce Documents and Settings rozbalte složku nového uživatelského účtu.
  9. Klepněte na položku nový uživatel Dokumenty (kde nový uživatel představuje jméno nově vytvořeného uživatelského účtu).
  10. V nabídce Úpravy vyberte příkaz Vložit.
  11. Pokud se zobrazí výzva, zda chcete nahradit soubory nebo složky, potvrďte nahrazení klepnutím na tlačítko Ano všem.
  12. V nabídce Soubor vyberte příkaz Zavřít.
  13. Odhlaste se od systému Windows.

Metoda 3: Oprava systému Windows XP

Proveďte místní opravu systému Windows XP. Spusťte instalaci systému Windows XP, ale vyberte možnost pro opravu stávající instalace. Tím nahradíte všechny soubory systému Windows, zatímco instalované programy a datové soubory zůstanou beze změny.

Další informace o postupu při místní opravě systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315341 Upgrade (přeinstalování) systémy Windows XP
Další informace
Další informace o způsobu obnovení adresáře a poštovních složek naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
188854 Outlook Express: Jak zálohovat adresář a poštovní složky aplikace Outlook Express (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 318027 - Poslední kontrola: 12/07/2015 08:59:26 - Revize: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB318027
Váš názor