Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis stavových kódů Internetové informační služby (IIS) 5.0 a 6.0

Proč se na webu zobrazují tyto chybové zprávy?

Při procházení Internetu se mohou zobrazit chybové zprávy, pokud došlo k potížím s webem, který jste navštívili. Tento problém může být dočasný. Pravděpodobně se proto pokusíte navštívit tento web znovu. Pokud problém přetrvává, můžete se pokusit kontaktovat správce tohoto webu a požádat jej, aby tento problém vyřešil.

Tento článek si klade za cíl pomoci správcům webů pochopit, co tyto chybové zprávy znamenají, a získat informace potřebné k vyřešení těchto potíží.

Domácí uživatelé: Tento článek je určený agentům podpory a odborníkům v oblasti IT. Další informace o chybových zprávách webů naleznete na následujícím webu systému Windows:

Souhrn
Kdykoli se návštěvníci webu pokusí prostřednictvím protokolu HTTP nebo FTP (File Transfer Protocol) o přístup k obsahu na serveru, na němž je spuštěna Internetová informační služba (IIS) 5.0 a 6.0, služba IIS vrátí číselný kód, který udává, zda byl tento pokus úspěšný. Tento stavový kód je zaznamenán v protokolu služby IIS a může se rovněž zobrazit ve webovém prohlížeči nebo klientovi FTP. Stavový kód může také odhalovat přesný důvod případného neúspěchu požadavku.

Správci služby IIS mohou přizpůsobit chybovou zprávu, která se uživatelům zobrazí ve webovém prohlížeči, je-li jejich požadavek neúspěšný. Další informace o postupu při vytváření vlastních chybových zpráv HTTP ve službě IIS naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814869 Vlastní chybové zprávy ve službě IIS 6.0
302570 Konfigurace vlastních chybových zpráv pro web v rámci služby IIS
Další informace

Umístění souborů protokolů

Ve výchozím nastavení služba IIS ukládá soubory protokolů do následujícího umístění:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Tento adresář obsahuje samostatné adresáře pro každý web (WWW) a server FTP. Ve výchozím nastavení jsou protokoly vytvářeny v těchto adresářích každý den a jsou pojmenovány podle data (např. exRRMMDD.log). Další informace o postupu při nastavení protokolování naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
313437 Povolení protokolování v Internetové informační službě (IIS)

HTTP

1xx – Informativní

Tyto stavové kódy označují provizorní odpovědi. Klient by měl být připraven, že před regulérní odpovědí obdrží jednu nebo více odpovědí 1xx.
 • 100 – Pokračovat.
 • 101 – Přepínání protokolů.
2xx – Úspěch

Tato třída stavových kódů udává, že server úspěšně přijal požadavek klienta.
 • 200 – OK. Požadavek klienta byl úspěšně přijat.
 • 201 – Vytvořeno.
 • 202 – Přijato.
 • 203 – Bez určujících informací.
 • 204 – Bez obsahu.
 • 205 – Resetování obsahu.
 • 206 – Částečný obsah.
 • 207 – Více stavů (WebDav).
3xx – Přesměrování

Prohlížeč klienta musí provést další akce, aby mohl být požadavek zpracován. Je například možné, že si prohlížeč musí vyžádat jinou stránku na serveru nebo zopakovat požadavek prostřednictvím proxy serveru.
 • 301 – Trvale přesunuto.
 • 302 – Objekt byl přesunut.
 • 304 – Nezměněno.
 • 307 – Dočasné přesměrování.
4xx – Chyba klienta

Došlo k chybě a u klienta zřejmě došlo k potížím. Je například možné, že klient vyžaduje stránku, která neexistuje, nebo neposkytl platné ověřovací informace.
 • 400 – Chybný požadavek.
 • 401 – Přístup není povolen. Služba IIS definuje několik různých kódů 401, které označují konkrétnější příčinu chyby. Tyto konkrétní stavové kódy se zobrazují v prohlížeči, ne však v protokolu služby IIS:
  • 401.1 – Přihlášení se nezdařilo.
  • 401.2 – Přihlášení se nezdařilo z důvodu konfigurace serveru.
  • 401.3 – Neověřeno v důsledku seznamu řízení přístupu u prostředku.
  • 401.4 – Ověření se nezdařilo v důsledku filtru.
  • 401.5 – Ověření neumožnila aplikace ISAPI/CGI.
  • 401.7 – Zásady autorizace URL na webovém serveru odepřely přístup. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
 • 403 – Zakázáno Služba IIS definuje několik různých kódů 403, které označují konkrétnější příčinu chyby:
  • 403.1 – Přístup s právem spouštět byl odepřen.
  • 403.2 – Přístup s právem číst byl odepřen.
  • 403.3 – Přístup s právem zapisovat byl odepřen.
  • 403.4 – Je požadován protokol SSL.
  • 403.5 – Je požadován protokol SSL 128.
  • 403.6 – IP adresa byla odmítnuta.
  • 403.7 – Je požadován klientský certifikát.
  • 403.8 – Přístup k serveru byl odepřen.
  • 403.9 – Příliš mnoho uživatelů.
  • 403.10 – Neplatná konfigurace.
  • 403.11 – Změna hesla.
  • 403.12 – Mapovač odepřel přístup.
  • 403.13 – Klientský certifikát byl odvolán.
  • 403.14 – Výpis adresáře byl zamítnut.
  • 403.15 – Překročen počet licencí klientského přístupu.
  • 403.16 – Klientský certifikát není důvěryhodný nebo je neplatný.
  • 403.17 – Platnost klientského certifikátu skončila nebo dosud nezačala.
  • 403.18 – Požadovanou adresu URL nelze spustit v aktuálním fondu aplikací. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
  • 403.19 – Aplikace CGI pro klienta nelze spustit v tomto fondu aplikací. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
  • 403.20 – Selhání přihlášení službou Passport. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
 • 404 – Nenalezeno.
  • 404.0 – (Žádné) – Soubor nebo adresář nebyl nalezen.
  • 404.1 – Web není přístupný na požadovaném portu.
  • 404.2 – Zásady zamykání rozšíření webové služby brání zpracování tohoto požadavku.
  • 404.3 – Zásada mapování dat MIME brání tomuto požadavku.
 • 405 – Příkaz HTTP použitý k přístupu na tuto stránku není povolen (metoda není povolena).
 • 406 – Klientský prohlížeč nepřijímá typ MIME požadované stránky.
 • 407 – Vyžadováno ověření proxy.
 • 412 – Předběžná podmínka nebyla splněna.
 • 413 – Entita požadavku je příliš rozsáhlá.
 • 414 – Identifikátor URI požadavku je příliš dlouhý.
 • 415 – Nepodporovaný typ média.
 • 416 – Požadovaný rozsah nelze uspokojit.
 • 417 – Provádění selhalo.
 • 423 – Chyba uzamčení.
5xx – Chyba serveru

Server nemůže dokončit tento požadavek, protože narazil na chybu.
 • 500 – Interní chyba serveru.
  • 500.12 – Probíhá restart aplikace na webovém serveru.
  • 500.13 – Webový server je příliš zaneprázdněn.
  • 500.15 – Přímé požadavky na soubor Global.asa nejsou povoleny.
  • 500.16 – Pověření pro autorizaci v konvenci UNC je nesprávné. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
  • 500.18 – Úložiště ověření adres URL nelze otevřít. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
  • 500.19 – Data pro tento soubor jsou nesprávně konfigurována v metabázi.
  • 500.100 – Vnitřní chyba stránek ASP.
 • 501 – Hodnoty hlaviček udávají konfiguraci, která není implementována.
 • 502 – Webový server obdržel ve funkci brány nebo serveru proxy neplatnou odpověď.
  • 502.1 – Vypršel časový limit aplikace CGI.
  • 502.2 – Chyba v aplikaci CGI.
 • 503 – Služba není dostupná. Tento kód chyby je specifický pro službu IIS 6.0.
 • 504 – Vypršel časový limit brány.
 • 505 – Verze protokolu HTTP není podporována.

Stavové kódy HTTP služby IIS a jejich příčiny

 • 200 – Úspěch. Tento stavový kód určuje, že služba IIS úspěšně zpracovala požadavek.
 • 206 – Částečný obsah. Určuje, že došlo k částečnému stažení souboru. Je možné povolit obnovení přerušeného stahování nebo rozdělit soubory ke stažení do několika souběžných datových proudů.
 • 207 – Více stavů (WebDav). Tento stav předchází zprávu XML, která může obsahovat několik samostatných kódů odpovědí v závislosti na tom, kolik dílčích požadavků bylo provedeno.
 • 301 – Trvale přesunuto. Tento a všechny budoucí požadavky budou přesměrovány na určený identifikátor URI.
 • 302 – Nalezeno. Tento kód je často reprodukován jako frequently Objekt přesunut pro ověřování na základě formulářů. Požadovaný prostředek je dočasně umístěn pod jiným identifikátorem URI. Vzhledem k tomu, že přesměrování může být občas změněno, by klient měl pro budoucí požadavky používat hodnotu Request-URI. Tuto odpověď lze uložit do mezipaměti pouze v případě, že tak udává pole hlavičky Cache-Control nebo Expires.
 • 304 – Nezměněno. Klient požaduje dokument, který je již uložen v mezipaměti, a tento dokument nebyl od uložení do mezipaměti změněn. Klient použije kopii dokumentu v mezipaměti a nebude dokument stahovat ze serveru.
 • 401.1 a 401.2 – Přihlášení se nezdařilo. Pokud o přihlášení se nezdařil, protože uživatelské jméno nebo heslo není platné nebo protože došlo k potížím s konfigurací systému.
 • 401.3 – Neověřeno v důsledku seznamu řízení přístupu u prostředku. Tento kód znamená potíže s oprávněními systému NTFS. Tato chyba může nastat i v případě, že pověření pro soubor, ke kterému se snažíte získat přístup, jsou správná. Tato chyba se zobrazí, například když účet IUSR nemá přístup k adresáři C:\Winnt\System32\Inetsrv. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  271071 Nastavení požadovaných oprávnění systému NTFS a uživatelských práv pro webový server služby IIS 5.0
  812614 Výchozí oprávnění a uživatelská práva pro službu IIS 6.0
 • 403 – Zakázáno Tento obecný stavový kód 403 se může zobrazit, pokud pro daný web není nastaven žádný výchozí dokument a tento web také nepodporuje funkci Procházení adresářů. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  320051 Konfigurace výchozího dokumentu v Internetové informační službě
 • 403.1 – Přístup s právem spouštět byl odepřen. Mezi dvě obvyklé příčiny této chybové zprávy patří:
  • Nemáte dostatečná oprávnění ke spuštění. Tato hybová zpráva se může třeba zobrazit, když se pokoušíte o přístup ke stránce ASP v adresáři, pro který jsou nastavená oprávnění Žádná, nebo když se pokoušíte spustit skript CGI v adresáři s oprávněním Pouze skripty. Chcete-li upravit oprávnění pro spuštění, klikněte pravým tlačítkem myši na adresář v konzole MMC (Microsoft Management Console), klikněte na Vlastnosti a klikněte na kartu Adresář. Nastavení Oprávnění ke spouštění musí odpovídat obsahu, ke kterému se pokoušíte získat přístup.
  • Mapování skriptů pro typ souboru, který se pokoušíte spustit, není nastavené tak, aby se rozpoznal příkaz, který používáte (třeba GET nebo POST). Chcete-li provést toto ověření, klikněte pravým tlačítkem myši na konzolu MMC, klikněte na Vlastnosti, na kartu Adresář, na Konfigurace a pak ověřte, jestli je mapování skriptů pro příslušný typ souboru nastavené tak, aby byl příkaz, který používáte, povolený.
 • 403.2 – Přístup s právem číst byl odepřen. Ověřte, že jste nastavili službu IIS tak, aby umožnila přístup pro čtení adresáře. Pokud používáte výchozí dokument, ověřte taky, jestli tento dokument existuje. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  247677 Chybová zpráva: 403.2 Zakázáno: Přístup pro čtení zakázán
 • 403.3 – Přístup s právem zapisovat byl odepřen. Ověřte, zda jsou oprávnění služby IIS a oprávnění systému souborů NTFS nastavena tak, aby udělila adresáři oprávnění pro zápis.Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248072 Chybová zpráva: 403,3 Zakázáno: Přístup pro zápis zakázán
 • 403.4 – Je požadován protokol SSL. Zakažte možnost Vyžadovat zabezpečený kanál nebo pro přístup ke stránce použijte místo protokolu HTTP protokol HTTPS.
 • 403.5 – Je požadován protokol SSL 128. Zakažte možnost Vyžadovat 128bitové šifrování nebo k zobrazení stránky použijte prohlížeč, který podporuje 128bitové šifrování.
 • 403.6 – IP adresa byla odmítnuta. Nakonfigurovali jste server tak, aby odepřel přístup aktuální IP adrese. Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248043 Chybová zpráva: 403.6 – Zakázáno: IP adresa zamítnuta
 • 403.7 – Je požadován klientský certifikát. Nakonfigurovali jste server tak, aby pro ověřování klientů vyžadoval certifikát, ale platný klientský certifikát není nainstalovaný.
  186812 PRB: Chybová zpráva: 403.7 Zakázáno: Je požadován klientský certifikát
 • 403.8 – Přístup k serveru byl odepřen. Nastavili jste omezení názvu domény pro doménu, kterou používáte pro přístup k serveru.Další informace o postupu při řešení tohoto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248032 Chybová zpráva: Zakázáno: Přístup k serveru odepřen 403.8
 • 403.9 – Příliš mnoho uživatelů. Počet uživatelů připojených k serveru přesahuje limit připojení, který jste nastavili. Další informace o postupu při změně tohoto limitu naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248074 Chybová zpráva: Přístup zakázán: Připojeno příliš mnoho uživatelů 403.9
  Poznámka: Systémy Microsoft Windows 2000 Professional a Windows XP Professional u služby IIS automaticky uplatňují limit 10 připojení. Tento limit nelze změnit.
 • 403.12 – Mapovač odepřel přístup. Stránka, ke které chcete získat přístup, požaduje klientský certifikát. Pro ID uživatele, které je mapováno do klientského certifikátu, však byl odepřen přístup k tomuto souboru. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248075 Chyba: HTTP 403.12 – Přístup zakázán: Mapovač odepřel přístup
 • 404 – Nenalezeno. K této chybě dojde, pokud byl přesunut nebo odstraněn soubor, ke kterému se snažíte získat přístup. Může k ní rovněž dojít v případě, že se po dokončení instalace nástroje URLScan pokoušíte o přístup k souboru s příponou názvu, která je omezena. Po dokončení instalace nástroje URLScan se v souborech protokolu w3svc zobrazí zpráva Rejected by URLScan (Odmítnuto nástrojem URLScan). V tomto případě se zpráva Rejected by URLScan (Odmítnuto nástrojem URLScan) zobrazí v položce souboru protokolu pro tento požadavek. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  248033 Poradce správců systému při potížích se zobrazením chybové zprávy HTTP 404 – Soubory nebyl nalezen na serveru se službou IIS
  • 404.1 – Web není přístupný na požadovaném portu. Tato chyba naznačuje, že IP adresa webu, k němuž se snažíte získat přístup, nepřijímá požadavky pro port, na nějž tento požadavek přišel.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   248034 Chyba služby IIS: 404.1 – Web nebyl nalezen.
  • 404.2 – Zásada uzamčení brání tomuto požadavku. Ve službě IIS 6.0 tato zpráva indikuje, že daný požadavek byl zakázán v seznamu Rozšíření webových služeb.Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   328419 Přidání a odebrání souborů rozšíření webových služeb ve službě IIS 6
   328505 Zobrazení seznamu souborů rozšíření a rozšíření webových služeb ve službě IIS 6.0
   328360 Povolení a zákaz rozšíření ISAPI a aplikací CGI ve službě IIS 6.0
  • 404.3 – Zásada mapování dat MIME brání tomuto požadavku. K tomuto problému dochází při splnění následujících podmínek:
   1. Mapování obslužné rutiny pro požadovanou příponu názvu souboru není nakonfigurováno.
   2. Odpovídající typ MIME není pro daný web nebo aplikaci nakonfigurován.
 • 405 – Metoda není povolena. K této chybě může dojít, pokud klient odešle serveru se spuštěnou službou IIS požadavek HTTP obsahující příkaz HTTP, který tento server nerozpoznává. Chcete-li tyto potíže vyřešit, ověřte, zda požadavek klienta používá příkaz HTTP, který je v souladu s dokumentem RFC protokolu HTTP. Informace o dokumentu RFC protokolu HTTP naleznete v části Odkazy.
 • 500 – Interní chyba serveru. Tato chybová zpráva se zobrazuje pro celou řadu chyb na straně serveru. Další informace o důvodech, proč k této chybě došlo, mohou být obsaženy v protokolech prohlížeče událostí. Dále je možné zakázat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP a získat tak podrobný popis chyby. Další informace o zákazu podrobných chybových zpráv protokolu HTTP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  294807 POSTUPY: Zákaz funkce Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP aplikace Internet Explorer 5 na straně serveru
 • 500.12 – Aplikace se restartuje. Tato zpráva určuje, že jste se pokusili načíst stránku ASP, zatímco služba IIS restartovala aplikaci. Tato zpráva by měla po obnovení stránky zmizet. Pokud se tato zpráva po obnovení stránky znovu zobrazí, mohou být tyto potíže způsobeny antivirovým softwarem, který prohledává soubor Global.asa. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  248013 Chybová zpráva: Chyba protokolu HTTP 500-12 Aplikace se restartuje
 • 500-100.ASP – Chyba stránek ASP. Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud se pokusíte načíst stránku ASP, která obsahuje chyby v kódu. Chcete-li získat konkrétnější informace o této chybě, deaktivujte podrobné chybové zprávy HTTP. Ve výchozím nastavení je tato chyba aktivovaná pouze na výchozím webu.Další informace o zobrazení této chyby na nevýchozích webech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  261200 Místo chybové zprávy ASP z 500-100.asp se zobrazí chybová zpráva protokolu HTTP 500
 • 502 – Chybná brána. Tato chybová zpráva se zobrazí, když se pokoušíte spustit skript CGI, který nevrací platnou sadu hlaviček protokolu HTTP. Chcete-li vyřešit tyto potíže, je třeba odladit aplikaci CGI a zjistit, proč předává službě IIS neplatné informace HTTP.
 • 503 – Služba není k dispozici. Počínaje verzí IIS 6 komponenta Http.sys v režimu jádra generuje stav HTTP 503. Další informace o postupu při identifikaci a řešení potíží s chybami HTTP 503 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  820729 Protokolování chyb v rozhraní HTTP API
 • 500.19. Tato chyba se zobrazí, pokud metabáze XML obsahuje neplatné konfigurační informace pro typ obsahu, k němuž se pokoušíte získat přístup. Chcete-li vyřešit tyto potíže, odeberte nebo opravte neplatnou konfiguraci. Tyto potíže obvykle upozorňují na problém v klíči metabáze ScriptMap.

FTP

1xx – kladná předběžná odpověď

Tyto stavové kódy udávají, že akce byla zahájena úspěšně, ale klient před zpracováním nového příkazu očekává jinou odpověď.
 • 110 Restart marker reply.
 • 120 Service ready in nnn minutes.
 • 125 Data connection already open; transfer starting.
 • 150 File status okay; about to open data connection.
2xx – kladná odpověď o dokončení

Akce byla úspěšně dokončena. Klient může zpracovat nový příkaz.
 • 200 Command okay.
 • 202 Command not implemented, superfluous at this site.
 • 211 System status, or system help reply.
 • 212 Directory status.
 • 213 File status.
 • 214 Help message.
 • 215 NAME system type (kde NAME je oficiální název systému ze seznamu v dokumentu přiřazených čísel).
 • 220 Service ready for new user.
 • 221 Service closing control connection. Může dojít k odhlášení.
 • 225 Data connection open; no transfer in progress.
 • 226 Closing data connection. Požadovaná akce se soubory proběhla úspěšně (například přenos souboru nebo přerušení).
 • 227 Entering passive mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 User logged in, proceed.
 • 250 Requested file action okay, completed.
 • 257 "PATHNAME" created.
3xx – kladná bezprostřední odpověď

Příkaz proběhl úspěšně, ale k dokončení zpracování požadavku server požaduje od klienta další informace.
 • 331 User name okay, need password.
 • 332 Need account for login.
 • 350 Požadovaná akce se soubory čeká na víc informací.
4xx – dočasná záporná odpověď o dokončení

Příkaz neproběhl úspěšně, ale chyba je dočasná. Pokud se klient pokusí příkaz zopakovat, může uspět.
 • 421 Service not available, closing control connection. Toto může být odpověď na libovolný příkaz, pokud je zřejmé, že se služba musí ukončit.
 • 425 Cannot open data connection.
 • 426 Connection closed; transfer aborted.
 • 450 Requested file action not taken. Soubor není k dispozici (může se třeba používat).
 • 451 Requested action aborted: Místní chyba zpracování.
 • 452 Requested action not taken. V systému není k dispozici dostatek místa v úložišti.
5xx – trvalá záporná odpověď o dokončení

Příkaz neproběhl úspěšně a chyba je trvalá. Pokud se klient pokusí příkaz zopakovat, zobrazí se tatáž chyba.
 • 500 Syntax error, command unrecognized. Sem mohou patřit chyby, jako je například příliš dlouhý příkazový řádek.
 • 501 Syntax error in parameters or arguments.
 • 502 Command not implemented.
 • 503 Bad sequence of commands.
 • 504 Command not implemented for that parameter.
 • 530 Not logged in.
 • 532 Need account for storing files.
 • 550 Requested action not taken. Soubor není k dispozici (například se nenašel nebo k němu nejde získat přístup).
 • 551 Requested action aborted: Neznámý typ stránky.
 • 552 Requested file action aborted. Překročila se přidělení úložiště (pro aktuální adresář nebo datovou sadu).
 • 553 Requested action not taken. Název souboru není povolený.

Běžné stavové kódy FTP a jejich příčiny

 • 150 – Protokol FTP používá dva porty: port 21 pro odesílání příkazů a port 20 pro odesílání dat. Stavový kód 150 udává, že se server chystá otevřít nové datové připojení na portu 20 s cílem odeslat nějaká data.
 • 226 – Příkaz otevře datové připojení na portu 20 s cílem provést nějakou akci, například přenos souboru. Tato akce se úspěšně dokončí a datové připojení se zavře.
 • 230 – Tento stavový kód se zobrazí, když klient pošle správné heslo. Udává, že se klient úspěšně přihlásil.
 • 331 – Tento stavový kód se zobrazí poté, co klient odešle uživatelské jméno. Stejný stavový kód se zobrazí bez ohledu na to, zda zadané uživatelské jméno představuje platný účet v systému.
 • 426 – Příkaz otevře datové připojení s cílem provést nějakou akci, ale tato akce se zruší a datové připojení se zavře.
 • 530 – Tímto stavovým kódem se označuje, že se uživatel nemůže přihlásit, protože kombinace uživatelského jména a hesla není platná. Pokud k přihlášení používáte uživatelský účet, asi jste nezadali správně uživatelské jméno nebo heslo nebo jste zvolili jenom anonymní přístup. Pokud se přihlašujete s účtem Anonymní, je možné, že jste nakonfigurovali službu IIS tak, aby odepřela anonymní přístup.
 • 550 – Příkaz se nezpracuje, protože určený soubor není k dispozici. Tento stavový kód se například zobrazí, pokusíte-li se použít příkaz GET pro soubor, který neexistuje, nebo příkaz PUT pro adresář, ke kterému nemáte přístup pro zápis.
Poznámka: Důrazně všem správcům webů doporučujeme, aby v počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2008 upgradovali Internetovou informační službu na verzi 7.0. Služba IIS 7.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace související se zabezpečením služby IIS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o službě IIS 7.0 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Odkazy
Další informace o definicích kódů stavu HTTP najdete na následujícím webu sdružení W3C (World Wide Web Consortium):

Další informace o definicích stavových kódů FTP naleznete v oddílu 4.2 (FTP Replies) na následujícím webu sdružení W3C:

Další informace o postupu při vytváření vlastních chybových zpráv HTTP ve službě IIS6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814869 Vlastní chybové zprávy ve službě IIS 6.0
Další informace o vlastních chybových zpráv HTTP ve službě IIS5 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

302570 Konfigurace vlastních chybových zpráv pro web v rámci služby IIS
Další informace o postupu při vypnutí funkce Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP v aplikaci Internet Explorer naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

294807 Postup při vypnutí funkce Zobrazovat podrobné chybové zprávy protokolu HTTP aplikace Internet Explorer 5.x a 6.x na straně serveru
Další informace o stavových kódech HTTP ve službě IIS 7.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
943891 Kódy stavu HTTP ve službě IIS 7.0
Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft: Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se vám zobrazila, nebo popis problému.
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Vlastnosti

ID článku: 318380 - Poslední kontrola: 02/05/2016 14:01:00 - Revize: 13.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >