Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva „Program SERVICES.EXE neočekávaně skončil se stavovým kódem 128“ při spuštění systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při zobrazení zprávy „Příprava připojení k síti“ v průběhu spouštění systému Windows 2000 se může zobrazit následující chybová zpráva:

Probíhá vypínání systému. Uložte všechny rozpracované soubory a odhlaste se. Neuložené změny budou ztraceny. Vypnutí vyvolal NT AUTHORITY\SYSTEM.

Systémový proces C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE neočekávaně skončil se stavovým kódem 128. Systém bude ukončen a restartován.
Příčina
Tyto potíže mohou nastat, pokud se v následujícím klíči registru vyskytují nesprávné odkazy na sdílené složky:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Shares
Tyto potíže mohou také nastat, pokud pod následujícím klíčem registru zůstala zastaralá hodnota zabezpečení pro sdílené položky, které již neexistují:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Při řešení problému postupujte takto:
 1. Restartujte počítač v nouzovém režimu:
  1. Restartujte počítač.
  2. Po zobrazení zprávy „Vyberte operační systém, který chcete spustit“ stiskněte klávesu F8.
  3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.
  4. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, vyberte v zobrazeném seznamu pomocí kláves se šipkami systém Microsoft Windows 2000 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
 4. Zazálohujte klíč registru:
  1. V nabídce Registr klepněte na příkaz Exportovat soubor registru.
  2. Do pole Název souboru zadejte Shares_RegKey a klepněte na tlačítko Uložit.

   Tento krok uloží klíč registru sdílených položek do textového souboru Shares_RegKey, který můžete v budoucnu použít k obnovení klíče. Ve výchozím nastavení se tento soubor uloží do složky Dokumenty. Informace o obnovení klíče naleznete v tématu Import klíče registru v nápovědě nástroje Editor registru.
 5. Prohlédněte si seznam hodnot v pravém podokně Editoru registru.

  Povšimněte si, že ve sloupci Data jsou uvedeny cesty ke sdíleným složkám. Mohou se například zobrazit řádky podobné následujícím:
  CSCFlags=0 MaxUses=4294967295 Path=E:\NS Permissions=0 Remark= Type=0
  Tento řádek se vztahuje ke sdílené složce E:\NS.
 6. U každé hodnoty zkontrolujte pomocí programu Windows Explorer, zda cesta uvedená ve sloupci Data představuje skutečně existující sdílenou složku. Odstraňte všechny hodnoty, které neodpovídají existujícím sdíleným složkám.
 7. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.
Vlastnosti

ID článku: 318447 - Poslední kontrola: 12/07/2015 09:02:47 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB318447
Váš názor