Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva „Program SERVICES.EXE neočekávaně skončil se stavovým kódem 128“ při spuštění systému Windows 2000

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při zobrazení zprávy „Příprava připojení k síti“ v průběhu spouštění systému Windows 2000 se může zobrazit následující chybová zpráva:

Probíhá vypínání systému. Uložte všechny rozpracované soubory a odhlaste se. Neuložené změny budou ztraceny. Vypnutí vyvolal NT AUTHORITY\SYSTEM.

Systémový proces C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE neočekávaně skončil se stavovým kódem 128. Systém bude ukončen a restartován.
Příčina
Tyto potíže mohou nastat, pokud se v následujícím klíči registru vyskytují nesprávné odkazy na sdílené složky:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Shares
Tyto potíže mohou také nastat, pokud pod následujícím klíčem registru zůstala zastaralá hodnota zabezpečení pro sdílené položky, které již neexistují:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Při řešení problému postupujte takto:
 1. Restartujte počítač v nouzovém režimu:
  1. Restartujte počítač.
  2. Po zobrazení zprávy „Vyberte operační systém, který chcete spustit“ stiskněte klávesu F8.
  3. V nabídce Upřesnit možnosti spuštění systému Windows vyberte pomocí kláves se šipkami položku Nouzový režim a potom stiskněte klávesu ENTER.
  4. Jestliže v počítači používáte další operační systémy, vyberte v zobrazeném seznamu pomocí kláves se šipkami systém Microsoft Windows 2000 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
 4. Zazálohujte klíč registru:
  1. V nabídce Registr klepněte na příkaz Exportovat soubor registru.
  2. Do pole Název souboru zadejte Shares_RegKey a klepněte na tlačítko Uložit.

   Tento krok uloží klíč registru sdílených položek do textového souboru Shares_RegKey, který můžete v budoucnu použít k obnovení klíče. Ve výchozím nastavení se tento soubor uloží do složky Dokumenty. Informace o obnovení klíče naleznete v tématu Import klíče registru v nápovědě nástroje Editor registru.
 5. Prohlédněte si seznam hodnot v pravém podokně Editoru registru.

  Povšimněte si, že ve sloupci Data jsou uvedeny cesty ke sdíleným složkám. Mohou se například zobrazit řádky podobné následujícím:
  CSCFlags=0 MaxUses=4294967295 Path=E:\NS Permissions=0 Remark= Type=0
  Tento řádek se vztahuje ke sdílené složce E:\NS.
 6. U každé hodnoty zkontrolujte pomocí programu Windows Explorer, zda cesta uvedená ve sloupci Data představuje skutečně existující sdílenou složku. Odstraňte všechny hodnoty, které neodpovídají existujícím sdíleným složkám.
 7. Ukončete Editor registru a restartujte počítač.
Vlastnosti

ID článku: 318447 - Poslední kontrola: 03/13/2006 16:37:00 - Revize: 4.0

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • kberrmsg kbprb KB318447
Váš názor