OL2000: Přílohy nejsou přístupné

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Dříve než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit jej v případě, že dojde k potížím. Informace, jak zálohovat, obnovit a upravovat registr, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Jestliže používáte aplikaci Outlook 2000 Service Release 1 (SR-1) či Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a) a otevřete zprávu, může se zobrazit následující zpráva:
Aplikace Outlook zablokovala přístup k následujícím přílohám, které mohou být nebezpečné: [...]
Poznámka: Aplikace Outlook 2000 SR-1 i Outlook 2000 SR-1a obsahují novou funkci zabezpečení, která blokuje přílohy považované za potenciálně nebezpečné. Tato funkce zabezpečení představuje další úroveň ochrany před nebezpečnými zprávami.
Příčina
K tomuto chování dochází, protože daná zpráva obsahovala soubor typu, který je aplikacemi Outlook 2000 SR-1 a Outlook 2000 SR-1a blokován.
Řešení
I když je aplikacemi Outlook 2000 SR-1 i Outlook 2000 SR-1a přístup k přílohám blokován, nejsou ze zpráv odstraněny. Pomocí jednoho z následujících postupů můžete získat přístup k souboru přílohy:
 • Požádejte odesílatele o uložení přílohy na sdíleném serveru a zaslání odkazu na přílohu.

  - nebo -
 • Požádejte odesílatele o použití komprimačního programu, který změní příponu přílohy. Seznam komprimačních programů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  291637 OL2002: Aplikace Outlook nekomprimuje přílohy


  - nebo -
 • Požádejte odesílatele o změnu přípony odesílaného souboru. Po přijetí přílohy změňte její příponu na původní.
Pokud vám nevyhovuje ani jedna z uvedených metod, můžete použít některou z následujících metod:
 • Pokud pracujete v prostředí se serverem Microsoft Exchange Server a správce systému nakonfiguroval zabezpečení aplikace Outlook, požádejte správce o změnu nastavení zabezpečení pro vaši poštovní schránku.
Pokud vám tyto metody nevyhovují, zkuste tyto potíže odstranit změnou registru po instalaci opravy od společnosti Microsoft. Další informace naleznete v části Jak změnit zabezpečení příloh v tomto článku.

Poznámka: Aby bylo možné tento postup použít, musí být splněna jedna z následujících podmínek:
 • Aplikaci Outlook používáte mimo prostředí serveru Exchange Server.

  - nebo -
 • V prostředí serveru Exchange Server nenakonfiguroval správce nastavení zabezpečení aplikace Outlook tak, že by zakázal změny v zabezpečení příloh.

Jak změnit zabezpečení příloh

Ke změně zabezpečení příloh v aplikaci Outlook 2000 SR-1 a Outlook 2000 SR-1a nejprve nainstalujte opravu a poté změňte registr.

Tyto potíže můžete odstranit instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro sadu Microsoft Office 2000. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2000
Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů:
  Datum     Čas  Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------  26. 2. 2002  0:56 2 641 920 Outlook.msp  26. 2. 2002  1:03 7 715 328 Outlook_admin.msp				
Po instalaci mají soubory následující nebo vyšší atributy: Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (coordinated universal time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze      Velikost Název souboru  --------------------------------------------------------------  14. 6. 2000 17:11 1.0.3.27      41 472 Bjablr32.dll    14. 6. 2000 17:12 3.2.0.27      61 952 Bjlog32.dll     8. 1. 2001 21:37 1.0.3.28      98 304 Bjsrch32.dll    28. 4. 1999  1:12 1.0.0.1      32 768 Cabextract.exe   19. 6. 2000 18:49 5.5.2652.65    716 560 Cdo.dll       19. 6. 2000 18:12 5.5.2652.65    808 720 Cdo.dll_0004  2. 12. 2001  2:00 9.0.0.5930    127 027 Contab32.dll  14. 6. 2000 17:14 1.0.3.27     183 808 Emablt32.dll    31. 8. 2000 19:43 5.5.3142.0    154 112 Emsabp32.dll  5. 10. 2001 10:33 5.5.3165.0    594 192 Emsmdb32.dll  2. 6. 2001  1:15 5.5.3159.0    131 344 Emsui32.dll  2. 6. 2000 10:45 9.0.0.4201     86 067 Envelope.dll    18. 12. 2001 23:19 5.5.3167.0    540 944 Exsec32.dll  5. 4. 2000 19:02 9.0.0.4005    192 561 Mimedir.dll     21. 5. 2001 18:20 5.5.3157.0    792 576 Msmapi32.dll  21. 5. 2001 18:16 5.5.3157.0    623 104 Msmapi32.dll  8. 7. 2000  3:07 5.5.3138.0    602 384 Mspst32.dll  8. 7. 2000  3:03 5.5.3138.0    528 656 Mspst32.dll  1. 2. 2000  1:26 9.0.0.3731    196 661 Oladd.fae  23. 5. 2000 15:20          150 690 Olexchng.aw  30. 5. 2000 18:53           26 643 Olsec9.chm  22. 5. 2000 23:35          170 617 Olxchng9.chm  8. 2. 2001 17:18 5.5.3153.0    454 144 Omi9.dll  8. 2. 2001 17:21 5.5.3153.0    548 352 Omint.dll  13. 11. 2001 11:45 8.30.3165.0    782 608 Outex.dll      23. 5. 2000 23:19          554 068 Outlhlp.aw  22. 2. 2002  8:18 9.0.0.6221   5 337 138 Outllib.dll     1. 9. 2001  0:02 9.0.0.5630   1 675 315 Outllibr.dll    17. 6. 2002 09:34         6 991 696 Pcw_cab_h8000_1.cab  13. 7. 2001  9:48 9.0.5512.0    368 691 Pstprx32.dll  21. 6. 2001 22:01 9.0.0.5421     73 772 Rm.dll        2. 6. 2000 11:30 9.0.0.4201     65 586 Sendto9.dll				
Tato oprava je také k dispozici ve francouzské verzi.
Upozornění: Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat systém Windows. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Po instalaci této opravy upravte pomocí klíčů registru Level1Remove a Level1Add zabezpečení příloh.

Podle následujících pokynů povolte pomocí klíče registru Level1Remove v aplikaci Outlook 2000 otevírání příloh typů, které by jinak byly blokovány:
 1. Ukončete aplikaci Outlook 2000, pokud je spuštěna.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a poté klepněte na tlačítko OK.
 4. Ověřte, zda existuje následující klíč. Pokud ano, přejděte ke kroku 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Pokud neexistuje tato cesta v registru, vytvořte ji. Vytvořte tuto cestu a poté najděte a vyberte následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  2. Zapište řetězec Office a poté stiskněte klávesu ENTER.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  4. Zapište řetězec 9.0 a poté stiskněte klávesu ENTER.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  6. Zapište řetězec Outlook a poté stiskněte klávesu ENTER.
  7. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  8. Zapište řetězec Security a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Řetězcová hodnota.
 6. Zapište následující název nové hodnoty:Level1Remove

 7. Stiskněte klávesu ENTER.
 8. Pravým tlačítkem myši klepněte na název nové řetězcové hodnoty a poté klepněte na příkaz Změnit.
 9. Zapište příponu typu souborů, ke kterým chcete mít zpřístupnit z aplikace Outlook 2000, a to následujícím způsobem:.exe

  Chcete-li zadat více typů souborů, použijte následující formát:

  .exe; .com
 10. Po dokončení zadávání klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete program Editor registru.
 12. Restartujte počítač.
Při spuštění aplikace Outlook 2000 jsou soubory zadaných typů přístupné.

Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje povolit pouze ty typy souborů, ke kterým potřebujete přístup. Jestliže určitý typ souborů přijímáte jen výjimečně, doporučuje jej společnost Microsoft zpřístupnit v aplikaci Outlook 2000 pouze dočasně a poté znovu zablokovat.

Podle následujících pokynů zakažte pomocí klíče registru Level1Add v aplikaci Outlook 2000 otevírání příloh typů, které by jinak byly přístupné:
 1. Ukončete aplikaci Outlook 2000, pokud je spuštěna.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a poté klepněte na tlačítko OK.
 4. Ověřte, zda existuje následující klíč. Pokud ano, přejděte ke kroku 5.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Pokud neexistuje tato cesta v registru, vytvořte ji. Vytvořte tuto cestu a poté najděte a vyberte následující klíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  1. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  2. Zapište řetězec Office a poté stiskněte klávesu ENTER.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  4. Zapište řetězec 9.0 a poté stiskněte klávesu ENTER.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  6. Zapište řetězec Outlook a poté stiskněte klávesu ENTER.
  7. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Klíč.
  8. Zapište řetězec Security a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na položku Nový a poté klepněte na položku Řetězcová hodnota.
 6. Zapište následující název nové hodnoty:Level1Add

 7. Stiskněte klávesu ENTER.
 8. Pravým tlačítkem myši klepněte na název nové řetězcové hodnoty a poté klepněte na příkaz Změnit.
 9. Zapište příponu typu souborů, ke kterým chcete zablokovat přístup z aplikace Outlook 2000, a to následujícím způsobem:.zzz

  Chcete-li zadat více typů souborů, použijte následující formát:

  .zzz;.yyy

 10. Po dokončení zadávání klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete program Editor registru.
 12. Restartujte počítač.
Při spuštění aplikace Outlook 2000 je přístup k souborům zadaných typů zablokován.

Prostředí serveru Microsoft Exchange Server

Pokud aplikaci Outlook používáte v prostředí serveru Exchange Server, může jeho správce změnit výchozí zabezpečení příloh. Další informace, jak nakonfigurovat aplikaci Outlook 2000 v prostředí serveru Exchange Server, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263297 OL2000: Informace pro správce o funkcích zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook
Prohlášení
Toto chování je implementováno úmyslně. Tato chyba byla opravena v aktualizaci Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3).
Další informace
Další informace o Aktualizaci zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Informace o Aktualizaci zabezpečení e-mailu v aplikaci Outlook
OL2K
Egenskaber

Artikel-id: 318515 – Seneste udgave 04/17/2006 09:25:50 – Udgave 4.0

Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1

 • kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix KB318515
Feedback