Jak zakázat používání mezipaměti služby DNS na straně klienta v systému Windows XP a Windows Server 2003

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 245437(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
UPOZORNĚNÍ: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Souhrn
Systém Windows obsahuje mezipaměť služby DNS (Domain Name System) na straně klienta. Funkce mezipaměti služby DNS na straně klienta může vytvářet mylný dojem, že vůči klientskému počítači se systémem Windows nedochází ze strany serveru DNS k cyklickému obměňování odpovědí DNS (DNS round robin). Jestliže použijete příkaz ping k vyhledávání stejného názvu domény záznamu typu A, klient může použít stejnou IP adresu. Toto chování je odlišné od operačních systémů společnosti Microsoft starších než Windows 2000. Tyto operační systémy neobsahují funkci mezipaměti služby DNS na straně klienta. Tento článek popisuje, jak zakázat používání mezipaměti služby DNS.

POZNÁMKA: Tento článek se zabývá klientskou částí služby DNS. Nepoužívejte tyto informace k provádění změn na serverech DNS.
Další informace
Pokud chcete zakázat používání mezipaměti služby DNS, zadejte některý z následujících příkazů:
 • net stop dnscache

  nebo
 • sc název_serveru stop dnscache
Pokud chcete trvale zakázat používání mezipaměti služby DNS v systému Windows, nastavte na panelu Řadiče služby nebo Služby typ spouštění služby Klient DNS na Zakázáno. Název služby systému Windows Klient DNS se může také zobrazit jako Dnscache.

POZNÁMKA: Pokud je mezipaměť překládání DNS deaktivována, celkový výkon klientského počítače se sníží a provoz dotazů DNS v síti se zvýší.

Služba Klient DNS optimalizuje výkon překladače názvů DNS ukládáním dříve přeložených názvů do paměti. I když je služba Klient DNS vypnutá, počítač může stále překládat názvy DNS použitím síťových serverů DNS.

Pokud překladač systému Windows dostane kladnou nebo zápornou odpověď na dotaz, uloží tuto kladnou nebo zápornou odpověď do své mezipaměti a následně vytvoří záznam o prostředcích DNS. Překladač vždy kontroluje mezipaměť, než se dotáže jakéhokoli serveru DNS. Je-li v mezipaměti záznam o prostředcích DNS, překladač použije záznam z mezipaměti namísto dotazování serveru. Toto chování urychluje dotazování a snižuje provoz dotazů DNS v síti.

K zobrazení a vyprázdnění mezipaměti přeložených adres DNS použijte nástroj Ipconfig. Pro zobrazení mezipaměti přeložených adres zadejte na příkazovém řádku příkaz ipconfig /displaydns. Nástroj Ipconfig zobrazí obsah mezipaměti přeložených adres DNS, včetně záznamů o prostředcích DNS, které byly předem načteny ze souboru Hosts, a všech nedávno dotázaných názvů, které byly systémem přeloženy. Překladač po určité době záznam z mezipaměti odstraní. Tato doba je určena hodnotou TTL (Time to Live), která je spojena se záznamem o prostředcích DNS. Mezipaměť můžete vyprázdnit i ručně. Počítač se po vyprázdnění mezipaměti musí na všechny dříve přeložené záznamy o prostředcích DNS znovu dotázat serverů DNS. Pro odstranění záznamů z mezipaměti přeložených adres zadejte na příkazovém řádku příkaz ipconfig /flushdns.

Použití registru ke změně času pro ukládání do mezipaměti

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Doba, po kterou je kladná nebo záporná odpověď uložená v mezipaměti, závisí na hodnotách položek v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
Hodnota TTL (Time to Live) pro kladné odpovědi je nižší z následujících hodnot:
 • Počet sekund určený v překladačem obdržené odpovědi na dotaz
 • Hodnota nastavení registru
  MaxCacheTtl
  .

Poznámky
 • Výchozí hodnota TTL pro kladné odpovědi je 86 400 sekund (1 den).
 • Hodnota TTL pro záporné odpovědi je počet sekund určený v nastavení registru
  MaxNegativeCacheTtl
  .
 • Výchozí hodnota TTL pro záporné odpovědi je 900 sekund (15 minut).
Pokud nechcete, aby byly záporné odpovědi ukládány do mezipaměti, nastavte nastavení registru
MaxNegativeCacheTtl
na hodnotu 0.

Nastavení času pro ukládání do mezipaměti v klientském počítači:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klepněte na položku Hodnota DWORD a přidejte následující hodnoty registru:
  Název hodnoty:
  MaxCacheTtl

  Datový typ: REG_DWORD
  Výchozí hodnota: 86400 s
  Údaj hodnoty: Snížení maximální hodnoty TTL mezipaměti služby DNS na straně klienta na 1 sekundu vytváří dojem, že mezipaměť služby DNS na straně klienta byla zakázána.

  Název hodnoty:
  MaxNegativeCacheTtl

  Datový typ: REG_DWORD
  Výchozí hodnota: 900 s
  Údaj hodnoty: Pokud chcete, aby záporné odpovědi nebyly ukládány do mezipaměti, nastavte hodnotu na 0.
 4. Zadejte hodnotu, kterou chcete použít, a klepněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete Editor registru.

Stanovení priority podsítí

Překladač DNS systému Windows XP používá také stanovení priority podsítí. Jestliže překladač obdrží od serveru DNS různé mapování IP adres (záznamy o prostředcích typu A) a některé záznamy mají IP adresy sítí ke kterým je počítač přímo připojený, umístí překladač tyto záznamy o prostředcích na první místo. Toto chování přinutí počítače připojit se k bližším síťovým prostředkům, a tím snižuje provoz v podsítích.

Ačkoli stanovení priority podsítí snižuje provoz v podsítích, v některých případech můžete upřednostňovat použití funkce kruhového dotazování (round robin), která je popsána v dokumentu RFC 1794. Pokud ano, můžete zakázat funkci stanovení priority podsítí v klientských počítačích přidáním položky registru
PrioritizeRecordData
s hodnotou 0 (typ dat REG_DWORD) v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
297510 Jak změnit hodnotu TTL (Time to Live) v záznamech služby DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
286834 Služba Klient DNS se nevrací k používání prvního serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace naleznete v dokumentu White Paper Windows 2000 DNS. Tento dokument naleznete na jednom z následujících webů společnosti Microsoft: Další informace naleznete v dokumentaci sady Microsoft Windows XP Professional Resource Kit, kapitola „Mezipaměť služby DNS, stanovení priority sítí a zabezpečení“.
dnscache DNS cache client MaxCacheEntryTtlLimit NegativeCacheTime MaxCacheTtl
Egenskaber

Artikel-id: 318803 – Seneste udgave 12/29/2007 17:04:00 – Udgave 2.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbinfo kbnetwork KB318803
Feedback