Zobrazení chybové zprávy „Aktualizace softwaru nebyla dokončena“ při návštěvě webového serveru Windows Update

Příznaky
Při návštěvě webového serveru Windows Update může dojít k zobrazení následující chybové zprávy:
Aktualizace softwaru nebyla dokončena. Tento software systému Windows Update se neaktualizoval úspěšně.
Řešení

Windows XP

Zobrazení skrytých souborů

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Tento počítač. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky.
 2. Klepněte na kartu Zobrazení.
 3. V seznamu Upřesnit nastavení klepněte na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.
 4. V seznamu Upřesnit nastavení zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).

  Poznámka: Skryté soubory a složky se zobrazí šedě. Skryté soubory jsou programové či systémové soubory, které by obvykle neměly být odstraněny nebo změněny.

Odstranění dočasných souborů Internetu

Chcete-li vymazat dočasné soubory internetu, použijte Průvodce vyčištěním disku systému Windows. Postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte text cleanmgr.
 3. Zaškrtněte políčko Temporary Internet Files a klepněte na tlačítko OK.

Odstranění souborů ze složky Windows Update

 1. Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu Tento počítač.
 2. Poklepejte na jednotku C.
 3. Poklepejte na složku Program Files a poté na složku WindowsUpdate.
 4. Klepněte na složku V4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Pokud nelze soubor V4 najít, klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše a stiskněte klávesu DELETE. Přeskočte kroky 5 a 6.
 5. Poklepejte na složku V4.
 6. Klepněte na soubor LUHIST.XML. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a stiskněte klávesu DELETE.

Odebrání ovládacích prvků ActiveX webového serveru Windows Update

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Hledat.
 2. Klepněte na položku Rozšířené možnosti a zaškrtněte políčko Prohledávat skryté soubory a složky.
 3. Zadejte text iuctl.dll a iuengine.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. Jsou-li soubory nalezeny ve složce C:\Windows\System32\Dllcache, odstraňte je.
 5. Pokud jsou soubory nalezeny v libovolné jiné složce, než je složka C:\Windows\System32, odstraňte je.
 6. Po odstranění všech dalších kopií těchto souborů odstraňte soubory ze složky C:\Windows\System32.
 7. Jestliže budete vyzváni k vložení instalačního disku CD-ROM se systémem Windows XP, klepněte na tlačítko Storno.

  Poznámka: Z webového serveru Windows Update stáhnete novější verze těchto souborů.
 8. Zobrazí-li se výzva s dotazem, zda chcete uchovat nerozpoznané verze souborů, klepněte na tlačítko Ano.
 9. Navštivte webový server Windows Update Web a nainstalujte nové kopie ovládacích prvků ActiveX

Systém Windows 2000 a systém Windows Millennium Edition

Zobrazení skrytých souborů

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Možnosti složky a
 2. klepněte na kartu Zobrazení. Ve složce Skryté soubory a složky klepněte na přepínač Zobrazit skryté soubory a složky.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému (doporučeno).
Poznámka: Skryté soubory a složky se zobrazí šedě. Skryté soubory jsou programové či systémové soubory, které by obvykle neměly být odstraněny nebo změněny.

Odstranění dočasných souborů Internetu

 1. Ukončete všechny programy a zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer.
 2. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. V rámečku Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory a poté na tlačítko OK.
 5. Zavřete okno Ovládací panely. Restartujte počítač, aby se změny projevily.

Odstranění souborů ze složky Windows Update

 1. Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu Tento počítač. Poklepejte na jednotku C. Poklepejte na složku Program Files a poté na složku WindowsUpdate.
 2. Klepněte na složku V4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a poté stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Pokud nelze soubor V4 najít, klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše a stiskněte klávesu DELETE. Přeskočte kroky 3 a 4.
 3. Poklepejte na složku V4.
 4. Klepněte na soubor LUHIST.XML. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a stiskněte klávesu DELETE.

Odebrání ovládacích prvků ActiveX webového serveru Windows Update

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Hledat a poté klepněte na příkaz Soubory či složky. Vyhledejte soubory s názvem LUCTL.DLL a LUENGINE.DLL.
 2. Jsou-li soubory nalezeny ve složce C:\Windows\System32\Dllcache, odstraňte je.
 3. Pokud jsou soubory nalezeny v libovolné jiné složce, než je složka C:\Windows\System32, odstraňte je.
 4. Po odstranění všech dalších kopií těchto souborů odstraňte soubory ze složky C:\Windows\System32.
 5. Chcete-li nainstalovat nové kopie ovládacích prvků ActiveX, navštivte webový server Windows Update.

Systém Windows 98

Zobrazení skrytých souborů

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Možnosti složky.
 2. Klepněte na kartu Zobrazení.
 3. Ve složce Skryté soubory a složky zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a poté klepněte na tlačítko OK.

Odstranění dočasných souborů Internetu

 1. Ukončete všechny programy a zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer.
 2. V Ovládacích panelech poklepejte na ikonu Možnosti Internetu.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. V rámečku Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory.
 5. Klepněte na tlačítko OK.
 6. Zavřete okno Ovládací panely Restartujte počítač, aby se změny projevily.

Odstranění souborů ze složky Windows Update

 1. Na ploše systému Windows poklepejte na ikonu Tento počítač. Poklepejte na jednotku C. Poklepejte na složku Program Files a poté na složku WindowsUpdate.
 2. Klepněte na složku V4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a poté stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka: Pokud nelze soubor V4 najít, klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vybrat vše a stiskněte klávesu DELETE. Přeskočte kroky 3 a 4.
 3. Poklepejte na složku V4.
 4. Klepněte na soubor LUHIST.XML. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr a stiskněte klávesu DELETE.

Odebrání ovládacích prvků ActiveX webového serveru Windows Update

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Hledat a poté klepněte na příkaz Soubory či složky. Vyhledejte soubory s názvem IUCTL.DLL a LUENGINE.DLL.
 2. Odstraňte všechny kopie těchto souborů.
 3. Chcete-li nainstalovat nové kopie ovládacích prvků ActiveX, navštivte webový server Windows Update.
Další informace
Další informace o odstraňování potíží týkajících se webového serveru Windows Update získáte na webovém serveru společnosti Microsoft:
Egenskaber

Artikel-id: 319585 – Seneste udgave 05/15/2011 05:22:00 – Udgave 7.0

Microsoft Windows Update

 • kbproductlink kbdownload kbprb kbwindowsupdate KB319585
Feedback