Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při instalaci aplikace se zobrazí chybová zpráva Nelze získat přístup k Instalační službě systému Windows

Příznaky
Po provedení upgrade na Instalační službu systému Windows verze 2.0 se nemusí Instalační služba spustit a může se zobrazit následující chybová zpráva:
Nelze získat přístup k Instalační službě systému Windows. Tato situace může nastat, pokud je systém Windows spuštěn v nouzovém režimu nebo pokud nebyla Instalační služba správně nainstalována. Obraťte se na pracovníky odborné pomoci.
Poznámka: K tomuto chování nedochází u následujících produktů:
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98
Příčina
K tomuto chování může dojít při splnění některé z následujících podmínek:
 • V oprávněních DCOM je výchozí úroveň ověřování nastavena na hodnotu None (Žádná) a výchozí úroveň zosobnění je nastavena na hodnotu Anonymous (Anonymní).
 • Systémový účet nemá úplná oprávnění pro složku nebo klíč registru, ke kterému se pokouší přistupovat Instalační služba systému Windows. Tato podmínka se týká systému souborů NTFS.
Řešení
Použijte následující metody podle toho, k jakému problému dochází:
 • Metoda 1: Zrušení registrace a nová registrace Instalační služby systému Windows
 • Metoda 2: Ověření oprávnění DCOM
 • Metoda 3: Udělení oprávnění Úplné řízení účtu SYSTEM
 • Metoda 4: Ověření oprávnění registru
 • Metoda 5: Oprava poškozeného bezpečnostního klíče pro službu MsiServer

Dříve než začnete: Ověřte, zda je nainstalována aktualizace Service Pack

Pokud používáte systém Windows 2000, ujistěte se, zda je nainstalována aktualizace SP 2.
Pokud používáte systém Windows NT 4.0, ujistěte se, zda je nainstalována aktualizace SP 6.

Pokud nenainstalujete vhodné aktualizace Service Pack, nemusí kroky uvedené v části Další informace tohoto článku fungovat dle očekávání.
Další informace

Metoda 1: Zrušení registrace a nová registrace Instalační služby systému Windows

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz MSIEXEC /UNREGISTER a klepněte na tlačítko OK. I když provedete tuto akci správně, může se zdát, že k ničemu nedošlo.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz MSIEXEC /REGSERVER a klepněte na tlačítko OK. I když provedete tuto akci správně, může se zdát, že k ničemu nedošlo, nebo se mohou krátce objevit přesýpací hodiny. Po spuštění tohoto příkazu bude operace dokončena.
 3. Pokuste se znovu spustit danou aplikaci založenou na Instalační službě systému Windows.

Metoda 2: Ověření oprávnění DCOM

Tato metoda zahrnuje změnu výchozí úrovně zosobnění DCOM na hodnotu Identify (Identifikovat), odebrání souboru Msisip.dll a poté opětovnou instalaci aktualizace SP 3 pro systém Windows 2000.

Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dcomcnfg a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Default Properties (Výchozí vlastnosti):
  1. V rozevíracím seznamu Default Authentication Level (Výchozí úroveň ověřování) klepněte na možnost Connect (Připojit).
  2. V seznamu Default Impersonation Level (Výchozí úroveň zosobnění) klepněte na možnost Identify (Identifikovat) a poté klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz explorer /select, %windir%\system32\msisip.dll a klepněte na tlačítko OK.
 4. Přejmenujte soubor Msisip.dll na Msisip.old.
 5. Přeinstalujte systém Windows 2000 Service Pack 3.

Metoda 3: Udělení oprávnění Úplné řízení účtu SYSTEM

 1. Spusťte program Průzkumník Windows, klepněte pravým tlačítkem myši na pevný disk počítače a poté na příkaz Vlastnosti.
 2. Klepněte na kartu Zabezpečení a poté na tlačítko Přidat.
 3. V dialogovém okně Vybrat uživatele, počítače nebo skupiny klepněte na účet SYSTEM, na tlačítko Přidat a poté na tlačítko OK.
 4. Ve sloupci Povolit zaškrtněte políčko Úplné řízení a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na složku TEMP a poté ověřte, zdá má účet SYSTEM oprávnění Úplné řízení.

Metoda 4: Ověření oprávnění registru

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit a poté zadejte příkaz Regedt32.
 2. Pro každý podregistr proveďte následující kroky:
  1. Vyberte podregistr.
  2. V systému Windows XP klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Oprávnění.

   V systémech Windows 2000 a Windows NT 4 klepněte v nabídce Zabezpečení na příkaz Oprávnění.
 3. Přesvědčte se, že byl účet SYSTEM přidán a že má oprávnění Úplné řízení. Pokud tomu tak není, přidejte účet SYSTEM s oprávněním Úplné řízení.

Metoda 5: Oprava poškozeného bezpečnostního klíče pro službu MsiServer

 1. Spusťte počítač pomocí systému Windows 2000.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit.exe a poté přejmenujte následující klíč na Old_Security:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer\Security
 3. Restartujte počítač (tento krok je povinný).
 4. Spusťte znovu program Instmsiw.exe pro Instalační službu verze 2.0. Tím bude opraven poškozený bezpečnostní klíč pro službu MSI.
Vlastnosti

ID článku: 319624 - Poslední kontrola: 02/13/2007 15:55:18 - Revize: 6.1

Microsoft Windows Installer 1.0, Microsoft Windows Installer 1.1, Microsoft Windows Installer 1.2, Microsoft Windows Installer 2.0

 • kbpubtypekc kbprb KB319624
Váš názor