POSTUPY: Zakázání funkce Automatické vyčištění plochy v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek podrobně popisuje, jak zakázat funkci Automatické vyčištění plochy v systému Windows XP.

Systém Windows XP zahrnuje Průvodce vyčištěním plochy, který vede záznamy o používání ikon na vaší pracovní ploše a pravidelně nabízí odstranění ikon, které jste v poslední době nepoužívali. Některé ikony jsou na pracovní ploše, protože jste je vytvořili, abyste měli zástupce pro rychlé spuštění programu či otevření dokumentu. Některé ikony jsou na ploše, protože je tam umístil instalační program nějakého softwaru.

Průvodce vyčištěním plochy se spouští každých 60 dní. Průvodce zkontroluje poslední datum přístupu k zástupcům na ploše a zobrazí seznam všech ikon, se značkou zaškrtnutí u názvu každé ikony, která nebyla použita v posledních 60 dnech. Můžete zrušit zaškrtnutí ikon, které chcete ponechat na pracovní ploše. Průvodce pak odebere označené ikony.

Ikony nejsou odstraněny. Jsou jen přesunuty do určité složky. Pokud chcete, můžete je znovu vrátit na pracovní plochu. Tato složka, kterou Průvodce automaticky vytvoří při prvním odebírání ikon, se nachází v umístění C:\Documents and Settings\Uživatelské_jméno\Plocha\Nepoužívaní zástupci na ploše.

POZNÁMKA: Systém Windows XP umístí zástupce této složky na pracovní plochu.

Zpět na začátek

Zakázání funkce Automatické vyčištění plochy

Chcete-li zabránit průvodci ve spouštění každých 60 dnů:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo pracovní plochy a klepněte na příkaz Vlastnosti. Otevře se dialogové okno Zobrazení – vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Plocha.
  3. Klepněte na tlačítko Vlastní nastavení plochy.... Otevře se dialogové okno Položky na ploše.
  4. Zrušte zaškrtnutí políčka Spouštět Průvodce vyčištěním plochy každých 60 dnů.
  5. Zavřete dialogován okna dvojím klepnutím na tlačítko OK.
Chcete-li průvodce spustit ručně, v dialogovém okně Položky na ploše klepněte na tlačítko Vyčistit plochu nyní. Ruční vyčištění můžete provést kdykoliv, i pokud jste průvodce nezakázali.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 320154 - Poslední kontrola: 12/07/2015 09:27:38 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbenv KB320154
Váš názor