Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 nebo Windows Internet Explorer 7 se neočekávaně změní domovská stránka nebo nelze změnit nastavení domovské stránky

SOUHRN
Při použití aplikace Microsoft Internet Explorer 6 nebo Windows Internet Explorer 7 může dojít k problémům s nastavením domovské stránky. Může neočekávaně dojít ke změně nastavení domovské stránky nebo toto nastavení nelze měnit. Také je možné, že po obnovení domovské stránky a restartování počítače znovu dojde ke změně vybrané domovské stránky na jinou webovou stránku.

Tento problém může mít několik příčin. Počítač může být napaden virem, v počítači mohl být spuštěn škodlivý kód nebo je v počítači nainstalován software jiného výrobce, který změnil nastavení domovské stránky. Tento problém také může nastat, pokud správce nakonfiguroval domovskou stránku pomocí sady IEAK (Microsoft Internet Explorer Administration Kit), zásad skupiny, systémových zásad nebo ručním nastavením registru (například prostřednictvím přihlašovacího skriptu).

V tomto článku jsou uvedeny dvě metody, jejichž pomocí se můžete pokusit problém odstranit. Článek také obsahuje část Řešení problémů pro pokročilé uživatele, ve které je uveden podrobný postup prohledání pevného disku a odstranění souborů zneužitých virem či škodlivým kódem.

Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.
Příznaky problému
Pokud používáte aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 nebo Windows Internet Explorer 7, mohou se objevit některé z následujících příznaků:
 • Domovská stránka aplikace Internet Explorer se změnila na jinou webovou stránku, než kterou jste vybrali.
 • Domovskou stránku nelze změnit na požadovanou webovou stránku.
 • Požadovanou domovskou stránku lze nastavit v okně Možnosti Internetu. Po restartování počítače se však vybraná domovská stránka znovu změní na jinou webovou stránku.
Metody pro řešení tohoto problému
Poznámka: Pokud pracujete se systémem Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows XP, je třeba přihlásit se k počítači jako uživatel s pověřeními správce. Pokud správce systému či sítě nakonfiguroval domovskou stránku pomocí sady IEAK, zásad skupiny, systémových zásad nebo úpravou registru, obraťte se na něj předtím, než provedete tyto postupy.

Tento článek je určený pro začátečníky až středně pokročilé uživatele.
Provedení popsaných postupů může být snadnější, pokud si článek nejprve vytisknete.

Metoda 1: Spuštění antivirového programu

Ke změně domovské stránky může dojít po napadení počítače virem nebo po spuštění škodlivého kódu v počítači. Domovskou stránku aplikace Internet Explorer mění viry, jako je například červ IRC.Becky.A, trojský kůň Trojan.JS.Clid.gen nebo kód JS.Exception.Exploit. Změna domovské stránky aplikace Internet Explorer může také nastat po instalaci softwaru jiného výrobce. Například panel nástrojů Xupiter ze serveru Xupiter.com, SecondPower Multimedia Speedbar ze serveru SecondPower.com nebo program na vylepšení webového prohlížeče GoHip! ze serveru GoHip.com mohou změnit nastavení domovské stránky aplikace Internet Explorer. Výzva k instalaci některého z těchto programů se pravděpodobně zobrazí při instalací jiných programů.

Chcete-li zkontrolovat, zda počítač není napaden virem nebo škodlivým kódem, postupujte takto:
 1. Získejte a spusťte aktuální antivirový program s nejnovějšími definicemi (charakteristikami) virů. Podle uvedených pokynů vyčistěte a odstraňte všechny nalezené viry. Chcete-li získat další informace o odstraňování virů z počítače nebo o předcházení další nákaze, můžete se obrátit na dodavatele antivirového softwaru.

  Pokud žádný antivirový program nevlastníte, společnost Microsoft nabízí bezpečnostní skener Windows Live OneCare. Bezplatnou zkušební verzi bezpečnostního skeneru Windows Live OneCare lze stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Otevřete web, který chcete nastavit jako domovskou stránku v aplikaci Internet Explorer.
 3. Klepněte na nabídku Nástroje, na příkaz Možnosti Internetu a na tlačítko Použít aktuální. Restartujte počítač a pak znovu spusťte aplikaci Internet Explorer. Pokud problémy trvá, požádejte někoho o pomoc.
Pokud antivirový program nezjistí v počítači žádné viry, příčinou problému mohou být nastavení registru či zásad.
Řešení potíží pro pokročilé uživatele
Tato část je určena pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Další informace o tom, jak kontaktovat podporu společnosti Microsoft, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 2: Upgrade na aplikaci Windows Internet Explorer 7 (pokud používáte starší verzi)

Používáte-li aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 či dřívější verzi aplikace Internet Explorer, upgradujte ji na aplikaci Windows Internet Explorer 7. Aplikace Windows Internet Explorer 7 pro systém Windows XP a aplikace Windows Internet Explorer 7 v systému Windows Vista obsahují množství vylepšení v oblasti zabezpečení, která lépe chrání aplikaci Internet Explorer před napadením spywarem a škodlivým softwarem. Špatně napsané doplňky mohou mít dopad na funkci procházení v aplikaci Internet Explorer 7. Funkce Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer umožňuje v těchto situacích obnovit nastavení aplikace Internet Explorer 7.

Chcete-li v aplikaci Windows Internet Explorer 7 použít funkci Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a pak klepněte na tlačítko Obnovit.
 3. V dialogovém okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klepněte na tlačítko Obnovit.
 4. Po dokončení obnovení výchozích nastavení aplikace Internet Explorer 7 klepněte na tlačítko Zavřít a potom dvakrát klepněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete aplikaci Internet Explorer 7. Změny se projeví při příštím spuštění aplikace Internet Explorer 7.
Poznámka: Pokud aplikaci Internet Explorer 7 z nějakého důvodu nelze spustit, použijte funkci Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer na ovládacím panelu Možnosti Internetu.
Další informace
Další informace o souvisejících potížích s funkcí hledání v aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323869 V okně prohlížeče se po klepnutí na tlačítko Hledat neočekávaně objeví stránka obsahující materiály určené pouze dospělým (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
hijackers hijacked home page start scriptlet.typelib/Eyedog patch adult content sex sexually explicit lurid lewd porn pornography advertisement marketing VBS.Passon passthison.com seeker opqfile reg.hta reg.vbs rad219AM.tmp hole spam SHS SHB REG VBE JS JSE WSF WSH BAT EXE Q195161 Q309313
Vlastnosti

ID článku: 320159 - Poslední kontrola: 04/14/2008 21:49:01 - Revize: 9.1

Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbexpertiseinter kbresolve kbprb KB320159
Váš názor