Pokud systém Windows není aktuální a v kořenové složce je příliš mnoho souborů, systém se nemusí spustit a zobrazí se chybová zpráva, že nebyl nalezen soubor NTLDR

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud bylo do kořenové složky spouštěcího svazku používajícího systém souborů NTFS zkopírováno příliš mnoho souborů, může se při dalším spuštění počítače zobrazit následující chybová zpráva:
NTLDR nenalezen
Restartujte stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+DEL.
Pokud odeberete soubory z kořenové složky, nezmenší se rejstřík přiřazení hlavní tabulky souborů (MFT) na svou původní velikost.

Poznámka: Pokud používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4), tento problém se vás netýká. V části Další informace naleznete popisy podobných problémů.
Příčina
Tento problém může nastat, pokud je kořenová složka MFT velmi fragmentovaná. Obsahuje-li kořenová složka MFT mnoho souborů, může dojít k takové fragmentaci tabulky MFT, že to způsobí vytvoření dalšího rejstříku přidělení. Soubory jsou v rejstřících přidělení mapovány abecedně, a proto bude soubor NTLDR pravděpodobně přesunut do druhého rejstříku přidělení. Jestliže tato situace nastane, zobrazí se chybová zpráva popsaná v části Příznaky tohoto článku.

Obvykle nedojde k zápisu soborů do kořenové složky. Tato situace může nastat, pokud nějaký program pravidelně vytváří a odebírá dočasné soubory v kořenové složce, nebo pokud je do kořenové složky nedopatřením zkopírováno velké množství souborů.
Řešení
Při řešení tohoto problému postupujte takto:
 1. Obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, od které můžete získat nástroj Bcupdate2.exe. Další informace o způsobu kontaktování služeb technické podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 2. Vytvořte spouštěcí disketu pro spuštění počítače. Další informace o vytvoření spouštěcí diskety pro počítač se systémem XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  305595 Postupy: Vytvoření spouštěcí diskety pro oddíl NTFS nebo FAT v systému Windows XP
 3. Spuštěním následujícího příkazu na příkazovém řádku extrahujte nástroj Bcupdate2.exe z aktualizace zabezpečení:

  Expand písmeno_jednotky:\bcupdate2.ex_ písmeno_jednotky:\bcupdate2.exe
 4. Spuštěním následujícího příkazu na příkazovém řádku aktualizujte spouštěcí kód spouštěcího sektoru systému souborů NTFS:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Poznámka: Jsou podporovány i další parametry příkazového řádku:
  /q – Tichý režim (musí zahrnovat parametr /y)
  /y – Bez potvrzování
  /f – Vynucení aktualizace používaného svazku
  /t – Pouze test na starý spouštěcí kód
 5. Po zobrazení výzvy k aktualizaci svazku stiskněte klávesu Y. Po úspěšném spuštění tohoto nástroje se zobrazí následující zpráva:
  The boot code was updated successfully. (Spouštěcí kód byl úspěšně aktualizován.)
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.
Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 2.
Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows 2000 Service Pack 4. Další informace o získání nejnovější aktualizace Service Pack naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Poznámka: Pokud nainstalujete aktualizaci Windows XP Service Pack nebo aktualizaci Windows 2000 Service Pack, nevyřeší se tím problémy se stávajícím svazkem. Spouštěcí kód je nutné aktualizovat samostatně spuštěním uvedeného nástroje. Aktualizace Service Pack zapíše správný spouštěcí kód pouze pro nové svazky.
Další informace
Další informace o souvisejícím tématu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
318728 Odstraňování potíží s chybovou zprávou „NTLDR nenalezen“ v systému Windows 2000
886215 Po upgradu systému Windows 98 na Windows 2000 Professional se může zobrazit chybová zpráva, že soubor NTLDR nebyl nalezen a máte stisknutím klávesy restartovat počítač
816793 Odstraňování potíží s chybovou zprávou „NTLDR nenalezen“ v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842009 Chyba „NTLDR nenalezen“ při pokusu o spuštění automatického obnovení systému v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
883275 Nelze spustit počítač po změně oprávnění v systému Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315261 Po změně aktivního oddílu pomocí nástroje Správa disků se počítač nespustí
812492 Chybová zpráva při spuštění počítače pomocí nesystémového disku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
228004 Změna aktivního oddílu způsobí, že systém nelze spustit
bcupdate
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 320397 - Poslední kontrola: 12/07/2015 10:22:55 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix KB320397
Váš názor