MS02-032: K dispozici je kumulativní oprava programu Windows Media Player

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
26. června 2002 vydala společnost Microsoft původní verzi této aktualizace, která popisovala tuto opravu jako kumulativní. Společnost Microsoft následně zjistila, že do opravy nebyl zařazen jeden soubor. Ačkoli toto vynechání nemělo žádný vliv na efektivitu opravy ve vztahu k novým chybám zabezpečení, nebyla tato oprava kumulativní. Původní oprava zejména neobsahovala všechny opravy popsané v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS01-056. Společnost Microsoft vytvořila nový balíček této opravy zahrnující chybějící soubor. Společnost Microsoft nyní tuto opravu vydává znovu, aby bylo zajištěno, že je kumulativní.

Pokud jste nainstalovali opravu doručenou v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS01-056 nebo opravu, která byla distribuována v původní verzi tohoto článku, jste plně chráněni proti chybám zabezpečení v aplikaci Windows Media Player a není třeba provádět žádnou akci. V opačném případě doporučuje společnost Microsoft nainstalovat novou verzi opravy, která je k dispozici dále v tomto článku.

Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro program Windows Media Player, která zahrnuje funkce všech dříve vydaných oprav pro programy Windows Media Player 6.4, 7.1 a Windows Media Player pro systém Windows XP. Tato aktualizace také odstraňuje následující tři nově zjištěné chyby zabezpečení, které jsou popsány v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
321678 MS02-032: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení typu zpřístupnění informací v mezipaměti pro aplikaci Windows Media Player
321677 MS02-032: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení služby WMDM PMSP
321676 MS02-032: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení aktivního seznamu stop aplikace WMP
Tato kumulativní aktualizace obsahuje také následující opravy:
320926 Přípona WMS je odebrána z programu Windows Media Player (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320944 Vypnutí zpracování skriptů HTML obsažených v souborech Windows Media (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Řešení
Společnost Microsoft testovala programy Windows Media Player 6.4, 7.1 a Windows Media Player pro systém Windows XP, aby ověřila, zda jsou touto chybou zabezpečení ovlivněny. Předchozí verze (včetně verze 7) již nejsou podporovány a mohou nebo nemusí být těmito chybami zabezpečení ovlivněny.

Windows Media Player pro systém Windows XP

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 24. července 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
/? – Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
/q – Tichý režim (bez zásahu uživatele)
/q:u – Nastaví tichý režim pro uživatele se zobrazováním některých dialogových oken.
/q:a – Nastaví tichý režim pro správce, v němž se uživateli nezobrazují žádná dialogová okna.
/t:úplná cesta – Určuje dočasnou pracovní složku.
/c – V kombinaci s přepínačem /t extrahuje soubory bez spuštění instalace.
/c:Cmd – Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.
/r:n – Po instalaci nerestartuje počítač.
/r:i – Restartuje počítač v případě potřeby. Automaticky restartuje počítač, pokud je restartování požadováno k dokončení instalace.
/r:a – Po instalaci vždy restartuje počítač.
/r:s – Po instalaci restartuje počítač bez upozornění uživatele.
Například příkaz wm320920_8 /q:a /r:n nainstaluje aktualizaci bez zásahu uživatele a pak nevynutí restartování počítače.

POZNÁMKA: Pokud se nahrazovaný soubor či soubory používají, může být přepínač /r:n ignorován.

UPOZORNĚNÍ: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů:
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  ---------------------------------------------------------  21. 9. 2001 15:39 6.4.09.1121   498 960 Dxmasf.dll   13. 5. 2002 14:23 6.4.09.1124   929 280 Msdxm.ocx    16. 5. 2002 19:09 8.00.00.4482  229 434 Unregmp2.exe  16. 5. 2002 19:09 8.00.00.4482 1 327 376 Wmpcore.dll   16. 5. 2002 19:09 8.00.00.4482  532 752 Wmplayer.exe 				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.

Windows Media Player 7.1

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava hotfix může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, doporučujeme nainstalovat tuto opravu hotfix ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu hotfix (podle pokynů uvedených dále v tomto článku) nebo se obraťte na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že tato konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 24. července 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
/?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
/q – Tichý režim (bez zásahu uživatele)
/q:u – Nastaví tichý režim pro uživatele se zobrazováním některých dialogových oken.
/q:a – Nastaví tichý režim pro správce, v němž se uživateli nezobrazují žádná dialogová okna.
/t:úplná cesta – Určuje dočasnou pracovní složku.
/c – V kombinaci s přepínačem /t extrahuje soubory bez spuštění instalace.
/c:Cmd – Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.
/r:n – Po instalaci nerestartuje počítač.
/r:i – Restartuje počítač v případě potřeby. Automaticky restartuje počítač, pokud je restartování požadováno k dokončení instalace.
/r:a – Po instalaci vždy restartuje počítač.
/r:s – Po instalaci restartuje počítač bez upozornění uživatele.
Například příkaz wm320920_71 /q:a /r:n nainstaluje aktualizaci bez zásahu uživatele a pak nevynutí restartování počítače.

POZNÁMKA: Pokud se nahrazovaný soubor či soubory používají, může být přepínač /r:n ignorován.

UPOZORNĚNÍ: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů:
  Datum   Čas   Verze   Velikost  Název souboru Operační systém  ------------------------------------------------------------------------  13. 9. 2001 13:44 6.4.07.1121  498 448 Dxmasf.dll  Windows 98,                               Windows ME  13. 5. 2002 13:54 6.4.07.1124 1 676 800 Msdxm.ocx   Windows 98,                               Windows ME  21. 9. 2001 15:39 6.4.09.1121   498 960 Dxmasf.dll  Windows 2000  13. 5. 2002 14:23 6.4.09.1124   929 280 Msdxm.ocx   Windows 2000  16. 5. 2002 18:24 7.10.00.3068   57 344 Mspmspsv.exe Windows 2000  16. 5. 2002 18:27 7.10.00.3068  217 088 Unregmp2.exe Všechny systémy Windows  16. 5. 2002 18:27 7.10.00.3068  815 104 Wmpcore.dll  Všechny systémy Windows  16. 5. 2002 18:27 7.10.00.3068  348 160 Wmplayer.exe Všechny systémy Windows				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.

Windows Media Player 6.4

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u počítačů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava bude pravděpodobně dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto opravu ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu (klepnutím na odkaz uvedený dále v tomto článku) nebo se obraťte na služby technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 24. července 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
/?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
/q – Tichý režim (bez zásahu uživatele)
/q:u – Nastaví tichý režim pro uživatele se zobrazováním některých dialogových oken.
/q:a – Nastaví tichý režim pro správce, v němž se uživateli nezobrazují žádná dialogová okna.
/t:úplná cesta – Určuje dočasnou pracovní složku.
/c – V kombinaci s přepínačem /t extrahuje soubory bez spuštění instalace.
/c:Cmd – Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.
/r:n – Po instalaci nerestartuje počítač.
/r:i – Restartuje počítač v případě potřeby. Automaticky restartuje počítač, pokud je to požadováno k dokončení instalace.
/r:a – Po instalaci vždy restartuje počítač.
/r:s – Po instalaci restartuje počítač bez upozornění uživatele.
Například příkaz wm320920_64 /q:a /r:n nainstaluje aktualizaci bez zásahu uživatele a pak nevynutí restartování počítače.

POZNÁMKA: Pokud se nahrazovaný soubor či soubory používají, může být přepínač /r:n ignorován.

UPOZORNĚNÍ: Dokud počítač nerestartujete, může být ohrožen.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů:
  Datum   Čas   Verze   Velikost  Název souboru Operační systém  ------------------------------------------------------------------------  13. 9. 2001 13:44 6.4.07.1121  498 448 Dxmasf.dll  Windows 95,                              Windows 98,                              Windows NT  13. 5. 2002 13:54 6.4.07.1124 1 676 800 Msdxm.ocx   Windows 95,                              Windows 98,                              Windows NT  21. 9. 2001 15:39 6.4.09.1121   498 960 Dxmasf.dll  Windows 2000  13. 5. 2002 14:23 6.4.09.1124   929 280 Msdxm.ocx   Windows 2000				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrdila, že tento problém může určitým způsobem ohrozit zabezpečení u verzí programu Windows Media Player, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 1.
Další informace
Další informace o přepínačích příkazového řádku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
197147 Přepínače příkazového řádku pro balíčky aktualizací softwaru aplikace IExpress
Další informace o těchto chybách zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o programu Windows Media Player naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 320920 - Poslední kontrola: 12/07/2015 10:31:43 - Revize: 7.5

Microsoft Windows Media Player 6.4, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbenv kbsecurity kbsecbulletin kbsechack kbwinxpsp1fix KB320920
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)