Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizovaná verze souborů replikace Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 je k dispozici na webu služby Stažení softwaru

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Střední náročnost: Vyžaduje základní znalosti o makrech, kódování a spolupráci.

Tento článek se vztahuje pouze na databáze aplikace Microsoft Access (MDB).

Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2000 pro vývojáře naleznete pod číslem 320805MOD2000: Aktualizovaná verze souborů replikace aktualizace SP7 pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0 je k dispozici v centru pro stahování Download Center.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Aktualizace replikace pro databázový stroj Microsoft Jet (soubor Jet40Repl.exe) je instalační program, který aktualizuje určité soubory používané aplikací Access a programem Microsoft Replication Manager 4.0.

Další informace o způsobu získání nejnovější verze databázového stroje Jet 4.0 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
239114 Získání poslední aktualizace Service Pack pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0


Zpět na začátek

Stažení aktualizace replikace pro databázový stroj Jet

Poznámka: Jestliže již v počítači máte soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tomto článku v části Soubory, které jsou zahrnuty do aktualizace replikace pro databázový stroj Jet, není tato aktualizace nutná.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátek

Instalace aktualizace replikace pro databázový stroj Jet

Po stažení souboru Jet40Repl.exe můžete nainstalovat aktualizované soubory. Postupujte takto:
 1. Pokud používáte nepřímou replikaci, zastavte synchronizátor.
 2. Spusťte instalaci poklepáním na soubor Jet40Repl.exe.
 3. Jestliže jste v kroku 1 zastavili synchronizátor, spusťte jej znovu.
Zpět na začátek

Soubory, které jsou zahrnuty do aktualizace replikace pro databázový stroj Jet

Stažený soubor Jet40Repl.exe obsahuje následující soubory:
  Název souboru     Verze    Popis  ---------------------------------------------------------------------------  Msrclr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Library  Msrecr40.dll    4.0.6508.0   Jet Briefcase Reconciler Resource Library  Msrpfs40.dll    4.0.6508.0   Přenos systému souborů pro nepřímou                   replikaci  Mstrai40.exe    4.0.6508.0   Program Transporter pro internetovou (nepřímou)                   replikaci  Mstran40.exe    4.0.6508.0   Program Transporter pro nepřímou replikaci				
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o potížích, které jsou těmito soubory odstraněny, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320803 Předcházení úniku informací z paměti a chybě s ID události 2009, ke kterým dochází při nepřímých synchronizacích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 321076 - Poslední kontrola: 12/07/2015 10:36:54 - Revize: 6.5

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbdta kbfile kbhowtomaster KB321076
Váš názor