Kopírování souborů na řadiči domény se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 dojde k pomalý výkon sítě

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:321098
Příznaky
Jestliže kopírujete soubory z počítače klienta se systémem Microsoft Windows 2000, počítač klienta se systémem Microsoft Windows XP nebo počítači klienta se systémem Microsoft Windows Server 2003 ke sdílené síťové položce v řadiči domény se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003, výkon sítě je pomalejší než kopie stejných souborů na členský server se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003. Můžete zaznamenat potíže při kopírování mnoho malých souborů; však pravděpodobně není problém při kopírování několik velkých souborů. Tomuto problému dochází, pouze pokud buď pomocí Průzkumníka Windows zkopírujte soubory nebo je-li okno Průzkumníka Windows otevřít a připojené k cílovému serveru. Však používáte Xcopy.exe ke kopírování souborů a jsou zavřena všechna okna Průzkumníka Windows, který není tímto problémem.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože operace zápisu blok zprávy serveru (SMB) na řadič domény se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 může docházet ke zpoždění až 200 milisekund mezi kopie souborů.

Při kontrole trasování problému, zjistíte, že dojde k prodlení po klient odešle serveru SMB oznámit změnu příkaz s položkou FID, která odpovídá položce FID cílové složky. Průzkumník Windows zaúčtuje požadavek na změnu oznámení do sdílené síťové složky, který se zeptá, oznámení, pokud se něco změní ve složce, která se zobrazí v pravém podokně programu Průzkumník Windows. Pokud řadič domény přijme požadavek na změnu oznámení, neodpovídá na něj okamžitě; odesílat pakety až 200 milisekund. V tomto okamžiku je odeslán paket jednoduché potvrzení (ACK) protokolu TCP (Transmission Control Protocol) a operaci pokračovat obvyklým způsobem.

Toto chování je způsobeno interakci mezi dvě základní síťové součásti systému Windows 2000, zpožděné TCP ACK a stanovení priority podprocesu v řadičích domény. Stanovení priority podprocesu umožňuje řadiči domény správně určit prioritu adresářové služby a operace správy účtu před některé činnosti SMB, jako je například reagovat na požadavky oznámení změnit.
Řešení
Důležité Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které informace o úpravě registru. Však mohou nastat závažné problémy při nesprávných úpravách registru. Proto se ujistěte, opatrně postupujte takto. Pro zvýšení ochrany před úpravami je nutné zálohujte registr. Můžete pak obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Další informace o zálohování a obnovení registru získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup při zálohování a obnovení registru v systému Windows

Při volbě tohoto problému, uvědomte si, že ji dochází pouze v určitých velmi specifických okolností; k tomuto problému dochází pouze v případě, že klient je pomocí Průzkumníka Windows zkopírujte velký počet souborů na řadiči domény se systémem Windows 2000. Pokud změníte hodnotu opožděné potvrzení časovač, můžete zabránit některé z příznaků výskytu; však pokud upravíte základní hodnoty protokolu TCP/IP, můžete zaznamenat neočekávané výsledky v budoucnosti. Společnost Microsoft proto doporučuje zvážit jiné alternativy, před úpravou časovač. Jiné řešení zahrnují přesun sdílených souborů na členský server nebo pomocí jiného nástroje (například příkaz Xcopy nebo nástroje Robocopy, který je součástí sady Windows 2000 Resource Kit) kopírování velkého počtu souborů na řadiči domény.

V řadiči domény, můžete upravit TcpDelAckTicks Hodnota registru upravit TCP zpožděné ACK časovače. Změníte-li zpoždění protokolu TCP ACK časovač na nižší hodnotu, server odešle paket ACK více často, ale kratší intervalech.

Všimněte si, že na dlouhou čekací dobou vysoce nasycených segmentu, čisté zvýšení ACK pakety z řadiče domény může umístit další kmene v síti. Ujistěte se, že změněný TCP zpožděn hodnota časovače ACK není způsobit další problémová místa, důkladně otestujte hodnotu.

Pokud síť může zpracovávat další pakety ACK, použijte následující opravu hotfix používají Service Pack 3 (SP3) systému Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), aby opožděné hodnota časovače ACK můžete změnit:

311833 Hodnota registru TcpDelAckTicks nemá účinky na PĚT časových limitů
Po instalaci této opravy hotfix, pomocí následujícího postupu přidejte následující hodnotu registru, která určuje vlastní parametr opožděné potvrzení časovač:
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte a klepněte na následující klíč registru, kde Adaptér GUID je globálně jedinečný identifikátor (GUID) síťového adaptéru, který se připojuje ke klientům:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Adaptér GUID
 3. V Upravit nabídky, klepněte na tlačítko Přidat hodnotua potom přidejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: TcpDelAckTicks
  Typ dat: REG_DWORD
  Údaj hodnoty: tuto hodnotu můžete nastavit na rozsah od 0 do 6. Ve výchozím nastavení je 2 (200 milisekund).
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Windows, tato změna se projeví až po restartování.
Tato hodnota registru určuje počet 100 milisekunda intervalů pro opožděné potvrzení časovač na základě individuálních nastavení jednotlivých rozhraní. Ve výchozím nastavení Opožděné potvrzení časovač hodnotu 200 milisekund. Pokud nastavíte TcpDelAckTicks hodnota 0, opožděné potvrzení jsou zakázány. Toto nastavení způsobí, že počítač okamžitě odešle paket ACK pro každý paket, který obdrží.

Poznámka: V rámci podklíče pro každý adaptér jsou uvedeny hodnoty specifické pro adaptér. Ujistěte se, že přidáte TcpDelAckTicks hodnota následujícího klíče registru:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Adaptér GUID
Tato hodnota nepřidávejte do následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro".
Další informace
V síti stopy uvidíte, že klient odešle "SMB: C NT transact - oznámit změnu" paket. Řadič domény se systémem Windows 2000 odešle paket ACK klientovi 200 milisekund později. Poté, co klient obdrží paket ACK, klient začne další operace SMB a zkopíruje další soubor.

Poznámka: Používáte-li program Sledování sítě, můžete vidět lepší zpoždění je-li použít následující filtr:
SMB:Command == 0xA0 (NT transact)
Tento filtr lze použijte v kombinaci s následující možnosti zobrazení:
Čas: (x) sekund od předchozího rámce
Pohledem na následující atribut rámce SMB lze identifikovat odpovídající požadavky a odpovědi:
SMB: Multiplex ID (část)
Opožděné potvrzení funkce je založena na žádost pro komentáře RFC 1122. Protokol TCP používá opožděné ACK snížit počet paketů, které byly odeslány v síti. Zásobník Microsoft TCP/IP bere společný přístup k provádění opožděné ACK. Po obdržení dat u připojení pomocí protokolu TCP v zásobníku pouze potvrzení vrátí, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
 • Podmínka 1: Žádné potvrzení odeslána pro předchozí segment, který je přijat.
 • Podmínka 2: Segment přijato, ale žádné další segment dorazí do 200 milisekund (výchozí hodnota) pro toto připojení.
Potvrzení je obvykle odeslán pro každý druhý segment TCP, který neobdrží připojení vypršení časovače pro opožděné potvrzení (200 milisekund). Opožděné potvrzení časovače můžete upravit pomocí postupu popsaného v části "Řešení" tohoto článku přidat TcpDelAckTicks Hodnota registru (Tato hodnota je nového v systému Windows 2000).

Poznámka: Uvědomte si, že pokud změníte TcpDelAckTicks Hodnota registru mohou vyskytnout neočekávané důsledky v budoucnosti. Společnost Microsoft proto doporučuje zvážit jiné alternativy, před úpravou časovač.

Zpoždění dochází, pokud předchozí paketu byla potvrzena a požadavku odezvy oznámit změnu je ve frontě řadičem domény pro určitý časový úsek, který někdy překračuje 200 milisekund. Protože časovač ACK výchozí počty do 200 milisekund, paket TCP ACK 200 milisekund dojde poté, co obdržel požadavek na změnu oznámení od klienta. Protože klient čeká na odezvu serveru před pokračováním další operace SMB zpoždění dochází při opožděné potvrzení časovač serveru počítá na prahu. Pokud provádíte trasování v síti, zjistíte, že ne každý požadavek na změnu oznámení od klienta dojde ke zpoždění.

Požadavek na změnu oznámení, nemusíte zaznamenat zpoždění bezprostředně předchází jinému paket, který není potvrzena. Proto potvrzení nezdrží v řadiči domény potvrzení protože splnění první podmínky popsané na začátku této části. Oznámit změnu požadavků, které dochází prodlevě bylo předchozí pakety potvrzena; proto řadič domény neodpovídá zpět až do vypršení časovače opožděné potvrzení (výchozí hodnota je 200 milisekund) protože je spuštěno druhé podmínky popsané v této části.

Nelze změnit priorit podproces řadiče domény. Proto je nutné změnit TCP ACK hodnota časovače zabránit příznaky, které jsou popsány v části "Příznaky" tohoto článku pøedejít nižší hodnotu zpoždění. Po provedení této akce, server odešle potvrzení hodnoty více často, ale kratší intervalech.

Další informace o TcpDelAckTicks registru hodnoty naleznete v dokumentu white paper, který je umístěn na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o tomto problému získáte článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
270926Odstraňování potíží síťové kopie souboru v systému Windows 2000
V klientském počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 je nový klíč registru s názvem TcpAckFrequency, který řídí TCP ACK před opožděné potvrzení časovače je dosaženo. Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
328890Nové položky registru pro řízení chování TCP potvrzení (ACK) v systému Windows XP a Windows Server 2003
Další informace získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
321169Pomalý výkon protokolu SMB při kopírování souborů ze systému Windows XP na řadič domény systému Windows 2000
pomalý výkon optimalizace SMB souboru kopírovat těžkopádnost 200 MS 0,2 sec rychlost snížila TCPDelAckTicks W2K Win2000 DC ReadDirectoryChangesW

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Свойства

ИД на статията: 321098 – Последен преглед: 05/19/2011 11:02:00 – Редакция: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbprb kbmt KB321098 KbMtcs
Обратна връзка