Poznámky k verzi pro aktualizaci Service Pack 3 systému Windows 2000

Souhrn
Tento článek obsahuje seznam čísel článků o poznámkách k verzi a známých problémech řešených aktualizací Service Pack 3 (SP3) systému Windows 2000. Chcete-li zobrazit některý z těchto článků, klepněte na číslo článku.

Tento článek neobsahuje výpis všech oprav zahrnutých v aktualizaci SP3 systému Windows 2000. Chcete-li získat další informace o problémech opravených aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000, zobrazte články v databázi Microsoft Knowledge Base klepnutím na následující čísla článků:
320853 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 3 pro systém Windows 2000
Další informace o tom, jak získat aktualizaci Service Pack 3 pro systém Windows 2000, naleznete v následujícím článku v databázi Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Další informace

Základní operační systém

305098 Podpora 48bitového adresování logických bloků u diskových jednotek ATAPI v systému Windows 2000 (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)

Instalace

309601 Některé opravy hotfix systému Windows 2000 mohou kolidovat s aktualizací SP3 pro Windows 2000
324644 Po skrytí aplikací Internet Explorer, Outlook Express a Windows Media Player a odebrání aktualizace Service Pack 3 nelze obnovit přístup k těmto aplikacím (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)

Chyba v souboru SPDeploy.htm

Soubor SPDeploy.htm, který je součástí aktualizace SP3 pro systém Windows 2000, obsahuje chybu dokumentace. V tomto souboru je v části Přepínač příkazového řádku (Command-Line Option) uvedena tato informace:
/S:název_složky – použít pro distribuované umístění serveru integrovaný režim instalace. (Tento přepínač není u programu W2ksp3.exe v současnosti k dispozici.)
Tato informace není správná. Přepínač příkazového řádku /S je u programu W2ksp3.exe nyní k dispozici a lze ho používat.

Tisk

326427 Při instalaci aktualizace Service Pack 3 jsou soubory ASP pro vlastní tisk v síti Internet přepsány (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Server se pokouší překonat problém popsaný v článku
319370 Po instalaci aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows 2000 nelze tisknout na místní tiskárně (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
po instalaci aktualizace SP3 na tiskové servery, které mají mnoho ovladačů tiskáren PCL založených na UNIDRV. Server tak může strávit až dvě hodiny regenerací analyzovaných binárních souborů s příponou BUD, které se používají ke zvýšení efektivnosti zařazovací služby tisku u těchto ovladačů. Zařazovací služba tisku nemůže po tuto dobu přijímat příchozí tiskové úlohy a může klientům předávat zprávu, že je tisková fronta plná. Je to jednorázová analýza a nemělo by k ní dojít po počátečním provedení následujícím po instalaci aktualizace SP3.

Po analýze všech ovladačů PCL založených na UNIDRV může zařazovací služba tisku přijímat tiskové úlohy podle očekávání.

Společnost Microsoft proto doporučuje, abyste aktualizaci Service Pack 3 instalovali na tiskové servery splňující tuto podmínku v době, kdy jsou k dispozici dvě hodiny pro dokončení kompilace souborů s příponou BUD, aniž by to mělo vliv na potřeby tisku na straně klientů.

Prostředí systému Windows

325205 Při pokusu o skrytí přístupu k aplikaci Internet Explorer 5.5 dojde k narušení přístupu (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
326612 Při pokusu o instalaci aktualizace Service Pack 3 dochází k chybě „Explorer.exe generoval chyby a bude systémem Windows uzavřen“

Jiné

326782 Od certifikačního úřadu spuštěného v systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 nelze vyžádat certifikát (Je možné, že tento článek bude k dispozici pouze v angličtině.)
Vlastnosti

ID článku: 321295 - Poslední kontrola: 03/16/2004 18:31:00 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

  • kbinfo KB321295
Váš názor