Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Chybová zpráva „Nebyl nalezen operační systém“ nebo „Chybí operační systém“ při spuštění počítače se systémem Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Při pokusu o spuštění počítače se systémem Windows XP se může zobrazit chybová zpráva, že nebyl nalezen operační systém. Tento problém může být způsoben selháním jednotky pevného disku, nesprávným nastavením systému BIOS, poškozeným nebo chybějícím hlavním spouštěcím záznamem nebo nesprávným aktivním oddílem. Tento problém vyřešíte opravou nastavení systému BIOS, použitím konzoly pro zotavení v systému Windows XP nebo označením správného aktivního oddílu pevného disku.
Příznaky
Při spuštění počítače se systémem Microsoft Windows XP se může zobrazit některá z následujících chybových zpráv:
Nebyl nalezen operační systém.
Chybí operační systém.
Při spuštění počítače v konzole pro zotavení za účelem obnovení funkce může být zobrazena přibližně tato chybová zpráva:
Instalační program nenalezl v počítači žádné pevné disky.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna nebo více následujících podmínek:
  • Pevný disk nebyl rozpoznán v systému BIOS (Basic Input/Output System).
  • Pevný disk je poškozen.
  • Sektor 0 jednotky fyzického pevného disku obsahuje nesprávný nebo poškozený hlavní spouštěcí záznam (MBR).

    Poznámka: Hlavní spouštěcí záznam mohou poškodit některé programy jiných výrobců nebo poškození pevného disku.
  • Jako aktivní je označen nekompatibilní oddíl.
  • Oddíl obsahující hlavní spouštěcí záznam již není aktivní.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte v závislosti na situaci jednu z následujících metod.

Metoda 1: Ověření nastavení systému BIOS

Ověřením nastavení systému BIOS v počítači se přesvědčte, zda má systém BIOS pevný disk v seznamu a zda jej rozpozná. Informace o způsobech ověření nastavení systému BIOS naleznete v dokumentaci k počítači nebo se obraťte na výrobce hardwaru.

Po ověření, zda systém BIOS počítače rozpozná pevný disk, restartujte počítač a potom zkontrolujte, zda byl problém vyřešen. Pokud vyřešen nebyl nebo nelze v systému BIOS rozpoznat pevný disk, půjde pravděpodobně o problém hardwaru. Informace o způsobu řešení tohoto problému získáte od výrobce hardwaru. Pevný disk bude pravděpodobně nutné vyměnit.

Informace o kontaktování výrobců hardwaru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A–K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L–P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q–Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 2: Použití konzoly pro zotavení

Pomocí příkazu fixmbr v konzole pro zotavení systému Windows XP opravte hlavní spouštěcí záznam spouštěcího oddílu.

Další informace o použití konzoly pro zotavení naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis konzoly pro zotavení systému Windows XP
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Metoda 3: Změna aktivního oddílu

Pokud oddíl označený jako aktivní neobsahuje spouštěcí soubory systému Windows XP nebo je v daném oddílu nekompatibilní či jiný operační systém, je před restartováním počítače nejprve třeba označit správný systémový oddíl jako aktivní.

Poznámka: Může existovat vždy pouze jeden aktivní systémový oddíl.

Další informace o způsobech označení aktivního oddílu najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
315261 Po změně aktivního oddílu pomocí nástroje Správa disků nelze spustit počítač (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace
Další informace o postupu při odstraňování potíží se spuštěním systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308041 Zdroje pro odstraňování problémů se spuštěním systému Windows XP
windowsxp winxp
Vlastnosti

ID článku: 321626 - Poslední kontrola: 06/07/2013 09:46:00 - Revize: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kberrmsg kbprb KB321626
Váš názor