JAK: Povolit kompresi ASPX služby IIS

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:322603
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě metabáze. Před úpravou metabázi ověřte, zda máte záložní kopii, která je možné obnovit v případě, že dojde k potížím. Informace o tomto postupu naleznete v tématu nápovědy "zálohování či obnovení konfigurace" v konzole MMC (konzola Microsoft Management Console).

V TOMTO ÚKOLU

Souhrn
Tento podrobný článek popisuje, jak nakonfigurovat Internetová informační služba (IIS) 5.0 komprimovat stránky ASPX. Chcete-li pomocí stránky ASPX, je nutné ASP.Stránky NET framework nainstalované. Přidání funkce komprese souborů ASPX úpravou metabáze služby IIS.

back to the top

Komprese HTTP

Komprese HTTP umožňuje zkrácení doby přenosu mezi prohlížeči povolena komprese (Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší) a službou IIS. Komprimovat lze buď pouze statické soubory, nebo statické soubory i aplikací. Je-li šířku pásma sítě je omezeno, zvážit kompresi HTTP, alespoň pro statické soubory, pokud již není extrémně vysoké využití procesoru.

Při přijetí požadavku služba IIS zkontroluje a zjistěte, zda je v prohlížeči povolena komprese. Služba IIS zkontroluje příponu názvu souboru, zda požadovaný soubor je statický soubor nebo obsahuje dynamický obsah. Jestliže se jedná o soubor se statickým obsahem, služba IIS zkontroluje, zda dříve požadovaný soubor, a je již uložen v komprimovaném formátu v dočasném kompresním adresáři. Pokud soubor není uložen v komprimovaném formátu, služba IIS do prohlížeče odešle ho a do dočasného kompresního adresáře přidá jeho komprimovanou kopii souboru. Pokud je soubor uložen v komprimovaném formátu, odešle služba IIS komprimovaný soubor do prohlížeče. Žádné soubory jsou komprimovány dokud byly požadované jednou prohlížečem.

Pokud soubor obsahuje dynamický obsah, služba IIS zkomprimuje soubor je generován a odešle prohlížeči. Je uložena kopie tohoto souboru.

Komprese statických souborů je mírné a obvykle pouze jednou, protože soubor je pak uložen v dočasném kompresním adresáři. Náklady na kompresi dynamicky vytvořených souborů je poněkud vyšší, protože nejsou uloženy a regenerace při každém požadavku. Zatížení při dekomprimaci souboru v prohlížeči je minimální. Komprimované soubory stáhnout rychleji, tak zejména skutečného výkonu všech prohlížečů, které používají připojení k síti s omezenou šířkou pásma (například pomocí modemu, například).

back to the top


Úpravy metabáze

UPOZORNĚNÍ: Je-li upravit metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci každého produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

POZNÁMKA:: Před úpravou metabázi vždy zálohujte.

Chcete-li povolit službu IIS 5.0 komprimovat stránky ASPX, postupujte takto:
 1. Otevřete příkazový řádek.
 2. Typ net stop iisadmin, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 3. Typ CD C:\InetPub\adminscripts, a pak stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  CSCRIPT.EXE ADSUTIL.VBS SET W3Svc/filtry/komprese/GZIP/HcScriptFileExtensions "asp" "dll" "exe" "aspx"
 5. Zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  CSCRIPT.EXE ADSUTIL.Aspx"VBS SET W3Svc/filtry/komprese a DEFLATE/HcScriptFileExtensions"asp""v knihovně dll""exe""
 6. Typ příkaz net start w3svc, a pak stiskněte klávesu ENTER.
back to the top
Odkazy
Další informace o kompresi naleznete v dokumentaci online služby IIS 5.0 na následujícím webu společnosti Microsoft:back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 322603 - Poslední kontrola: 05/19/2011 12:38:00 - Revize: 4.0

Microsoft ASP.NET 1.0

 • kbhowto kbhowtomaster kbmt KB322603 KbMtcs
Váš názor