Podrobný postup zálohování, úprav a obnovení registru v systému Windows 2000

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Windows XP a systém Windows Server 2003 naleznete v článku 322756.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows NT 4.0 naleznete v článku 323170. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows 95, Windows 98 a Windows Me naleznete v článku 322754.

OBSAH TÉTO ÚLOHY

Souhrn
Tento článek podává podrobný postup zálohování, úprav a obnovení registru v systému Windows 2000. Před úpravami registru je nutné registr zálohovat a vědět, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím.

zpět na začátek

Jak zálohovat registr

Před úpravami registru exportujte klíče, které chcete upravit, nebo zálohujte celý registr. Pokud dojde k potížím, obnovte registr do původního stavu podle kroků v části Jak obnovit registr tohoto článku.

zpět na začátek

Jak exportovat klíče registru

Pomocí těchto kroků je možné exportovat klíč registru ještě před jeho úpravami.

POZNÁMKA: Uvedeným postupem však neexportujte celý podregistr registru (například podregistr HKEY_CURRENT_USER). Jestliže je nutné zálohovat celé podregistry registru, zálohujte raději celý registr.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte klíč obsahující hodnotu, kterou chcete upravit, a klepněte na něj.
 4. V nabídce Registr klepněte na příkaz Uložit klíč.
 5. V seznamu Uložit do vyberte umístění, kam chcete soubor s příponou REG uložit, do pole Název souboru zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
zpět na začátek

Jak zálohovat celý registr

Pokud chcete zálohovat celý registr, použijte nástroj Zálohování a vytvořte záchrannou opravnou disketu (ERD) nebo zálohujte stav systému (včetně registru, registrační databáze tříd modelu COM+ a spouštěcích souborů). Další informace o použití nástroje Zálohování k vytvoření záchranné opravné diskety získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
231777 Jak vytvořit záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000
Další informace o zálohování stavu systému pomocí nástroje Zálohování získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek

Jak upravovat registr

Chcete-li registr upravit, doporučuje společnost Microsoft postupovat pouze způsobem popsaným v dokumentaci této společnosti. Je-li to možné, použijte uživatelské rozhraní systému Windows namísto přímých úprav registru.

Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud chcete získat další informace o registru, postupujte v Editoru registru následovně:
 1. V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Obsah.
 2. Na kartě Obsah poklepejte na položku Editor registru (Regedt32.exe).
 3. Poklepejte na požadované téma.
zpět na začátek

Jak obnovit registr

Jak obnovit klíče registru

Chcete-li obnovit exportované klíče registru, postupujte následovně:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte text regedt32 a klepněte na tlačítko OK.
 3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Obnovit.
 4. Vyberte soubor, který jste uložili, a klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano.
zpět na začátek

Jak obnovit celý registr

Jestliže chcete obnovit celý registr, obnovte stav systému ze zálohy.Další informace o obnovení stavu systému pomocí nástroje Zálohování získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jestliže možnost použijete k záloze registru po vytvoření záchranné opravné diskety, aktualizuje nástroj Zálohování také kopie souborů registru ve složce %Kořenová_složka_systému%\Repair\Regback. Nelze-li po provedení úprav registru spustit systém Windows 2000, můžete pomocí konzoly pro zotavení ručně nahradit soubory registru ve složce %Kořenová_složka_systému%\System32\Config kopiemi ve složce %Kořenová_složka_systému%\Repair\Regback.

zpět na začátek
Odkazy
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240363 Použití nástroje Zálohování k zálohování a obnovení stavu systému v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
231777 Jak vytvořit záchrannou opravnou disketu systému Windows 2000
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 322755 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:01:54 - Revize: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322755
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)