Falešné varování před virem: Program Microsoft Debugger Registrar for Java (Jdbgmgr.exe) není virus

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ322993
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Existuje podvodná zpráva upozorňující na virus, která doporučuje uživatelům odstranění platného souboru systému Windows s názvem Jdbgmgr.exe. Tento soubor představuje program Microsoft Debugger Registrar for Java. Pokud obdržíte e-mailovou zprávu, která je uvedena v tomto článku v části Další informace, odstraňte ji a nepředávejte ji dál jiným uživatelům. I když může dojít k napadení tohoto souboru virem, jeho přítomnost neoznačuje virovou infekci.
Další informace

Obsah podvodné zprávy

Falešné varování před virem Jdbgmgr.exe přichází v e-mailové zprávě s následujícím textem:
I found the little bear in my machine because of that I am sending this message in order for you to find it in your machine. The procedure is very simple: (Našel jsem ve svém počítači medvídka, a proto vám zasílám tuto zprávu, abyste ho také našli. Postup je velmi snadný:)

The objective of this e-mail is to warn all Hotmail users about a new virus that is spreading by MSN Messenger. The name of this virus is jdbgmgr.exe and it is sent automatically by the Messenger and by the address book too. The virus is not detected by McAfee or Norton and it stays quiet for 14 days before damaging the system. (Cílem tohoto e-mailu je upozornit uživatele služby Hotmail na nový virus šířený programem MSN Messenger. Název tohoto viru je jdbgmgr.exe a je automaticky odesílán programem Messenger a také pomocí adresáře. Virus není rozpoznán programem McAfee ani Norton, zůstává nečinný po dobu 14 dnů a potom poškodí systém.)

The virus can be cleaned before it deletes the files from your system. In order to eliminate it, it is just necessary to do the following steps: (Virus je možné vymazat dříve, než ze systému odstraní soubory. Chcete-li virus odstranit, je nutné provést pouze následující kroky:)
1. Go to Start, click "Search" (V nabídce Start vyberte příkaz Hledat.)
2 - In the "Files or Folders option" write the name jdbgmgr.exe (Zvolte možnost Soubory či složky a zadejte název jdbgmgr.exe.)
3.- Be sure that you are searching in the drive "C" (Ujistěte se, že prohledáváte jednotku C.)
4.- Click "find now" (Klepněte na tlačítko Najít.)
5.- If the virus is there (it has a little bear-like icon with the name of jdbgmgr.exe) DO NOT OPEN IT FOR ANY REASON (Pokud je virus nalezen (má ikonu medvídka a název jdbgmgr.exe), ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ JEJ NESPOUŠTĚJTE.)
6.- Right click and delete it (it will go to the Recycle bin) (Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a odstraňte jej (bude přesunut do Koše).)
7.- Go to the recycle bin and delete it or empty the recycle bin. (Přejděte ke Koši a soubor odstraňte nebo vysypte Koš.)

IF YOU FIND THE VIRUS IN ALL OF YOUR SYSTEMS SEND THIS MESSAGE TO ALL OF YOUR CONTACTS LOCATED IN YOUR ADDRESS BOOK BEFORE IT CAN CAUSE ANY DAMAGE. (POKUD TENTO VIRUS NALEZNETE VE VŠECH SYSTÉMECH, ODEŠLETE TUTO ZPRÁVU VŠEM KONTAKTŮM V ADRESÁŘI DŘÍVE, NEŽ VIRUS ZPŮSOBÍ ŠKODU.)

Prevence

Jedná se o podvodnou zprávu, žádná prevence není nutná.

Obnovení

Program Microsoft Debugger Registrar for Java (Jdbgmgr.exe) je používán pouze vývojáři pracujícími s aplikací Microsoft Visual J++ 1.1.

Jestliže tento soubor podle pokynů v e-mailové zprávě odstraníte, není jeho obnovení nutné, pokud nepoužíváte aplikaci Microsoft Visual J++ 1.1 k vývoji programů v jazyce Java v systémech Windows XP, Windows NT 4.0, Windows 98 Second Edition, Windows 98 nebo Windows 95.

Systémy Windows XP, Windows NT 4.0, Windows 98 Second Edition, Windows 98 a Windows 95:

Modul Microsoft VM není k dispozici jako webový soubor ke stažení. Informace o dostupnosti modulu Microsoft VM v systému Windows XP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Systém Windows 2000:

Funkce Ochrana souborů systému Windows 2000 soubor obnoví. Další informace o funkci Ochrana souborů systému Windows 2000 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
222193 Popis funkce Ochrana souborů systému Windows
Systém Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Funkce Ochrana souborů systému Windows ME soubor obnoví. Další informace o funkci Ochrana souborů systému Windows ME naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
253571 Popis funkce Ochrana systémových souborů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Odkazy

Související informace o zabezpečení

Další informace o virech a falešných varováních naleznete na následujících webech jiných výrobců: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Další informace o zabezpečení produktů společnosti Microsoft získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
winme win98 win98se wfp sfp
Vlastnosti

ID článku: 322993 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:06:39 - Revize: 5.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsecantivirus kbvirus KB322993
Váš názor