Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

MS02-055: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v nástroji nápovědy systému Windows by mohla útočníkovi umožnit spustit kód

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Nástroj nápovědy HTML v systému Windows zahrnuje ovládací prvek ActiveX, který poskytuje většinu jeho funkcí. Jedna z funkcí přístupných prostřednictvím tohoto ovládacího prvku obsahuje nekontrolovanou vyrovnávací paměť. Tuto vyrovnávací paměť může využít webová stránka hostující na webu útočníka nebo odeslaná uživateli jako zpráva HTML. Útočník, který úspěšně využije tuto chybu, může spustit kód v kontextu zabezpečení uživatele a následkem toho získat stejná oprávnění jako uživatel tohoto počítače.

Existuje druhá chyba způsobená problémy spojenými se zpracováním kompilovaných souborů nápovědy HTML (CHM), které obsahují zástupce. Protože zástupci umožňují souborům nápovědy HTML provádět v počítači libovolnou akci, doporučuje společnost Microsoft, abyste použití zástupců povolili pouze u důvěryhodných souborů nápovědy HTML. Dvě chyby umožňují obejít toto omezení. V případě scénáře, ve kterém webová stránka nebo zpráva HTML doručí soubor CHM do složky Dočasné soubory Internetu, nástroj nápovědy HTML nejprve nesprávně určí zónu zabezpečení a následně soubor otevře. Namísto zpracování souboru CHM ve správné zóně (zóně spojené s webovou stránkou nebo zprávou HTML, která jej doručila) jej funkce nápovědy HTML zpracuje nesprávně v zóně místního počítače. Výsledkem je, že nástroj nápovědy HTML považuje soubor CHM za důvěryhodný a povoluje u něj použití zástupců. Kromě toho nástroj nápovědy HTML nebere v úvahu složku, ve které se obsah nachází. Pokud by funkce nápovědy HTML brala složku v úvahu, mohla by překonat první chybu, protože obsah ve složce Dočasné soubory Internetu jednoznačně není důvěryhodný, bez ohledu na zónu zabezpečení, ve které se realizuje.

Scénář útoku na tuto chybu je složitý. Zahrnuje použití zprávy HTML pro doručení souboru CHM, který obsahuje zástupce a potom využije uvedené chyby k jeho otevření a povolení jeho spuštění. Zástupce může v počítači provést libovolnou akci, ke které má oprávnění uživatel.
Řešení
Chcete-li použít opravy zabezpečení popsané v tomto článku, musíte používat aplikace Microsoft Internet Explorer 5.01, 5.5 nebo 6.0. Další informace o aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Tyto opravy nenastavují dezaktivační bit. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240797 Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer

Windows XP

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u systémů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava hotfix může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, doporučujeme použít tuto opravu hotfix ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu hotfix (podle pokynů uvedených dále v tomto článku) nebo se obraťte na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že tato konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows XP Professional a Windows XP Home Edition:
Angličtina (Spojené státy): StáhnoutStáhnout balíček Q323255
Poznámka: Tato oprava je k dispozici pouze v angličtině.Datum vydání: 2. října 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Tuto aktualizaci lze nainstalovat do systému Windows XP nebo Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Instalace po dokončení nerestartuje počítač.
 • /q: Tichý režim (bez zásahu uživatele)
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
Q323255_wxp_sp2_x86_enu /q /m /z
Upozornění: Aktualizace počítač nechrání, dokud jej nerestartujete.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat.

Informace o aktualizaci Windows XP Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravách hotfix systému Windows XP

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows XP Professional a Windows XP Home Edition
  Datum     Čas  Verze    Velikost   Cesta a název souboru  ----------------------------------------------------------------------  22. 9. 2002 00:13 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\Hh.exe  10. 9. 2002 11:06 5.2.3735.0 512 624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0  143 872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.
Windows XP 64-Bit Edition
 Datum     Čas  Verze    Velikost   Cesta a název souboru ------------------------------------------------------------------------ 8. 8. 2002 13:49 5.2.3644.0   13 824 %WINDIR%\Hh.exe 10. 9. 2002 11:06 5.2.3735.0 1 513 600 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0  100 864 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll 23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0  613 888 %WINDIR%\System32\Itircl.dll 23. 9. 2002 17:13 5.2.3644.0 356 864 %WINDIR%\System32\Itss.dll 22. 9. 2002 00:13 5.2.3644.0   10 752 %WINDIR%\SysWOW64\Hh.exe 10. 9. 2002 11:06 5.2.3669.0  512 624 %WINDIR%\SysWOW64\Hhctrl.ocx 22. 9. 2002 00:13 5.2.3644.0   37 888 %WINDIR%\SysWOW64\Hhsetup.dll 22. 9. 2002 00:13 5.2.3644.0   143 872 %WINDIR%\SysWOW64\Itircl.dll 22. 9. 2002 00:13 5.2.3644.0   122 368 %WINDIR%\SysWOW64\Itss.dll				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.Zpět na začátek

Informace o aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows 2000. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000

Informace o opravě hotfix pro systém Windows 2000

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u počítačů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto opravu ihned. V opačném případě bude třeba počkat na další aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000, který obsahuje tuto opravu.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu podle pokynů uvedených dále v tomto článku nebo se obraťte na oddělení technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 2. října 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Tuto aktualizaci můžete nainstalovat v systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), Service Pack 2 (SP2) nebo Service Pack 3 (SP3). Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows 2000. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Instalace po dokončení nerestartuje počítač.
 • /q: Tichý režim (bez zásahu uživatele)
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
Chcete-li například aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
q323255_w2k_sp4_x86_en /q /m /z
Upozornění: Tato aktualizace počítač nechrání, dokud jej nerestartujete.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze    Velikost   Cesta a název souboru  ----------------------------------------------------------------------  10. 9. 2002 16:16:00 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\Hh.exe  10. 9. 2002 16:12 5.2.3735.0 512 624 %WINDIR%\System32\Hhctrl.ocx  11. 9. 2002 13:58 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System32\Hhsetup.dll  11. 9. 2002 13:58 5.2.3644.0  143 872 %WINDIR%\System32\Itircl.dll  11. 9. 2002 13:58 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System32\Itss.dll				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory. Zpět na začátek

Windows NT 4.0 (všechny verze)

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u počítačů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto opravu ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu (klepnutím na odkaz uvedený dále v tomto článku) nebo se obraťte na služby technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Datum vydání: 2. října 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Instalace této aktualizace vyžaduje instalaci aktualizace Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) nebo Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152734 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows NT 4.0
Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /q: Tichý režim pro balíčky.
 • /t:úplná cesta: Určuje dočasnou pracovní složku.
 • /c: Extrahuje soubory pouze do složky, pokud je použit společně s přepínačem /t.
 • /c:cmd: Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.
Upozornění: Tato aktualizace začne chránit počítač až po restartování.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  ----------------------------------------------------  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0   10 752 Hh.exe  29. 8. 2002 15:53 5.2.3669.0 512 624 Hhctrl.ocx  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0    37 888 Hhsetup.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0   143 872 Itircl.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0  122 368 Itss.dll  26. 7. 2002 15:02 5.2.3664.0  88 064 Hhctrlui.dll        				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tento balíček aktualizace obsahovat další soubory. Kromě toho je v tomto balíčku aktualizace (v souboru Mui.cab) zahrnut samostatný soubor Hhctrlui.dll pro každou podporovanou lokalizovanou verzi systému Windows.Zpět na začátek

Windows Millennium Edition, Windows 98 Druhé vydání a Windows 98

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze u počítačů, které jsou podle vašeho názoru ohroženy útokem. Vyhodnoťte fyzickou dostupnost počítače, možnost připojení k síti a k Internetu a další faktory určující míru ohrožení počítače. Další informace, které vám mohou pomoci určit stupeň rizika, naleznete v připojeném bulletinu Microsoft Security Bulletin. Tato oprava může být dále testována. Je-li váš počítač výrazně ohrožen, společnost Microsoft doporučuje nainstalovat tuto opravu ihned.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, stáhněte si opravu (klepnutím na odkaz uvedený dále v tomto článku) nebo se obraťte na služby technické podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech nemusí být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány, pokud pracovník služeb podpory společnosti Microsoft potvrdí, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní aktualizace, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory.

Informace o souborech ke stažení

Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
Windows Millennium Edition
Aktualizace pro systém Windows Millennium Edition je k dispozici z webu Windows Update. Chcete-li ji získat, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání
Datum vydání: 2. října 2002

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Informace o instalaci

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač. Tato aktualizace podporuje následující instalační přepínače:
 • /q: Tichý režim pro balíčky.
 • /t:úplná cesta: Určuje dočasnou pracovní složku.
 • /c: Extrahuje soubory pouze do složky, pokud je použit společně s přepínačem /t.
 • /c:cmd: Přepíše instalační příkaz definovaný autorem.

Informace o odinstalaci

Tuto aktualizaci nelze odebrat.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Windows Millennium Edition
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  ----------------------------------------------------  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29. 8. 2002 15:53 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System\Itss.dll  				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.
Windows 98 a Windows 98 Druhé vydání
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  ----------------------------------------------------  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0  10 752 %WINDIR%\System\Hh.exe  29. 8. 2002 15:53 5.2.3669.0 512 624 %WINDIR%\System\Hhctrl.ocx  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0  37 888 %WINDIR%\System\Hhsetup.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0 143 872 %WINDIR%\System\Itircl.dll  10. 6. 2002 17:56 5.2.3644.0 122 368 %WINDIR%\System\Itss.dll  				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může tato aktualizace obsahovat další soubory.Zpět na začátek
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že tato chyba může určitým způsobem ohrozit zabezpečení produktů uvedených na začátku tohoto článku.

Windows 2000

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven v aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Další informace
Další informace o těchto chybách zabezpečení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
security_patch
Vlastnosti

ID článku: 323255 - Poslední kontrola: 05/28/2007 14:26:04 - Revize: 8.5

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix KB323255
Váš názor