Použití nástroje Robocopy ke zkopírování informací o zabezpečení bez zkopírování souborových dat

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Dokumentaci k nástroji Robocopy naleznete v souboru Robocopy.doc v sadě Windows NT 4.0 Resource Kit a Windows 2000 Resource Kit. Část Kopírování informací o zabezpečení systému souborů NTFS v souboru Robocopy.doc popisuje způsob použití parametru příkazového řádku /secfix ke kopírování seznamů řízení přístupu ke stávajícím souborům systému souborů NTFS, které nebyly změněny. Tato část však nepopisuje vyčerpávajícím způsobem, jak zkopírovat informace o zabezpečení, aniž by současně docházelo ke zkopírování dat změněných souborů. (Postup dokončení této procedury je dostupný v jiných částech souboru Robocopy.doc.) Tento článek popisuje způsob kopírování informací o zabezpečení souboru pomocí nástroje Robocopy, aniž by docházelo ke kopírování dat tohoto souboru.
Další informace
Ve výchozím nastavení nástroj Robocopy kopíruje data souboru, který se zdá být starší, novější nebo změněný. Chcete-li zkopírovat pouze informace o zabezpečení stávajících souborů, zadejte při spouštění nástroje Robocopy na příkazovém řádku parametr /secfix. Při spouštění nástroje Robocopy s parametrem /secfix musíte také použít parametry /xo, /xn a /xc. Zadejte například tento příkaz:
robocopy zdroj cíl /secfix /xo /xn /xc
Po spuštění tohoto příkazu nástroj Robocopy pouze aktualizuje informace o zabezpečení stávajících souborů a nezkopíruje žádná jejich data.

Chcete-li udržovat cílovou složku tak, aby byla přesným zrcadlením zdrojové složky, musíte nástroj Robocopy spustit s příslušnými parametry, které pouze aktualizují informace o zabezpečení souborů. Pak musíte nástroj Robocopy spustit bez parametrů /xo, /xn a /xc. Po spuštění takového příkazu budou data zdrojového a cílového souboru konzistentní.

Definice pojmů týkajících se nástroje Robocopy, které byly použity v tomto článku, a informace o dalších funkcích nástroje Robocopy naleznete v souboru Robocopy.doc.
Vlastnosti

ID článku: 323275 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:13:03 - Revize: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB323275
Váš názor