Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nastavit protokol TCP/IP pro vyrovnávání zatížení sítě v systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:323431
Souhrn
Tento článek popisuje, jak nastavit až protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) pro vyrovnávání zatížení sítě, což je obvykle poslední krok instalace služby Vyrovnávání zatížení sítě.

S vyrovnáváním zatížení sítě můžete rozprostřít příchozí požadavky přes až 32 serverů. Pomocí této funkce můžete rozbalit celopodnikové služby, jako jsou například webové servery Terminálové služby a servery multimediálních datových proudů a můžete si být jisti, že mohou rychle, odpovídat i přetížena.

Služba Vyrovnávání zatížení sítě automaticky zjistí selhání serveru a znovu pak rychle přiřadí klientský počítač provoz mezi zbývající servery. Tuto ochranu můžete bez přerušení, nepřetržité služby pro klíčové podnikové aplikace.

DŮLEŽITÉ: Můžete konfigurovat mnoho zátěže sítě možnosti Správce vyrovnávání zatížení sítě nebo v dialogovém okně Vlastnosti načíst rozložení zátěže sítě. (Zobrazení Vyrovnávání zatížení sítě-vlastnosti dialogovém okně Spustit nástroj Síťová připojení). Společnost Microsoft doporučuje použít Správce vyrovnávání zatížení sítě.

UPOZORNĚNÍ: Pomocí programu Správce rozložení zátěže sítě a síťová připojení nakonfigurovat vlastnosti služby Vyrovnávání zatížení sítě; To může mít nepředvídatelné výsledky. Správce vyrovnávání zatížení sítě je doporučeným nástrojem pro úpravy nastavení Vyrovnávání zatížení sítě.

POZNÁMKA:: Pokud jsou nakonfigurovány adresy IP serveru, před dokončením konfigurace služby Vyrovnávání zatížení sítě a Network Load Balancing Manager slouží ke konfiguraci clusteru, nemáte ke kroku 6 "Nastavení protokolu TCP/IP pro rozložení zátěže sítě na více síťových adaptérů"části tohoto článku.

back to the top

Nastavení protokolu TCP/IP pro vyrovnávání zatížení sítě

Jeden nebo více adaptérů, je nutné použít různé postupy.

POZNÁMKA: Při pokusu o ruční konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě a přidáte adresu IP clusteru a masku podsítě, zobrazí se následující zpráva:
Zadáte-li novou IP adresu nebo masku podsítě pro daný cluster nebo hostitele, musíte také zadat novou adresu v součásti Internet Protocol (TCP/IP).

Chcete-li zadat adresu, postupujte podle kroků uvedených v nastavení protokolu TCP/IP pro službu Vyrovnávání zatížení sítě v nápovědě systému Windows.
back to the top

Nastavení protokolu TCP/IP pro rozložení zátěže sítě na jednom síťovém adaptéru

 1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Ovládací panely, přejděte na příkaz Síťová připojenía klepněte Připojení k místní síti ve kterém je nainstalována služba Vyrovnávání zatížení sítě.
 2. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 3. V Připojení k místní síti-vlastnosti Dialogové okno, klepněte na tlačítko Protokol sítě Internet (TCP/IP)a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 4. V Adresa IP Zadejte adresu, který jste zadali jako "vyhrazená adresa IP" v Vyrovnávání zatížení sítě-vlastnosti Dialogové okno pod Parametry hostitele. Pokud správné adresy již existuje, neměňte adresu.
 5. V Maska podsítě pole, zadejte masku podsítě a výchozí brána informace pro sítě TCP/IP. Klepněte na tlačítko Upřesnita klepněte na tlačítko Přidat.
 6. V prostoru pro adresu IP, zadejte adresu IP clusteru a potom zadejte příslušná maska podsítě a pokud máte, zadejte výchozí brány. Tato adresa IP odpovídá "clusteru IP adresy" (dříve označovaná jako "Primární IP adresa") clusteru, který jste zadali v Vyrovnávání zatížení sítě-vlastnosti Dialogové okno pod Parametry clusteru.
 7. Máte-li konfigurovat další virtuální adresy IP clusteru (například pokud používáte webový server s více adresami IP), můžete tak učinit na toto místo v Upřesnit nastavení protokolu TCP/IP Dialogové okno.
back to the top

K nastavení TCP/IP nahoru pro vyrovnávání zatížení sítě na více síťových adaptérů

 1. Klepněte na tlačítko Spustit, přejděte na příkaz Ovládací panely, přejděte na příkaz Síťová připojenía klepněte Připojení k místní síti ve kterém je nainstalována služba Vyrovnávání zatížení sítě.
 2. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 3. V Připojení k místní síti-vlastnosti Dialogové okno, klepněte na tlačítko Protokol sítě Internet (TCP/IP)a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 4. V Adresa IP, zadejte adresu, kterou jste zadali jako "Cluster adresu IP" v Vyrovnávání zatížení sítě-vlastnosti Dialogové okno pod Parametry clusteru. Pokud správné adresy již existuje, neměňte adresu.

  POZNÁMKA:: Můžete také zadat vyhrazenou adresu IP ("vyhrazenou adresu IP" zadanou v textovém poli, které odpovídá Vyrovnávání zatížení sítě-vlastnosti Dialogové okno pod Parametry hostitele) v tomto prostoru a vyčkejte, zadejte primární adresu IP clusteru v Upřesnit nastavení protokolu TCP/IP Dialogové okno.
 5. V Maska podsítě, zadejte masku podsítě a výchozí brána informace pro sítě TCP/IP.
 6. Máte-li konfigurovat další virtuální adresy IP clusteru (například pokud používáte webový server s více adresami), klepněte na tlačítko Upřesnita klepněte na tlačítko Přidat. Můžete zadat další virtuální adresy IP pro tento síťový adaptér a poskytnout další informace.
back to the top

Poradce při potížích

 • TCP/IP musí být přítomen na adaptéru clusteru pouze síťový protokol. K tomuto adaptéru musí přidat žádné další protokoly (například Internetwork Packet Exchange [IPX]).
 • Musíte zadat vyhrazenou adresu IP v první Internet Protocol (TCP/IP) – vlastnosti Dialogové okno (nikoli Upřesnit nastavení protokolu TCP/IP Dialogové okno), takže všechny odchozí připojení, provedené jménem tohoto hostitele (například program Telnet nebo File Transfer Protocol [FTP]) iniciována pomocí této adresy.
back to the top

Odkazy
Pokud konfigurujete službu Vyrovnávání zatížení sítě v systému Windows Server 2003, společnost Microsoft doporučuje hledat "Vyrovnávání zatížení" v souborech nápovědy a potom postupujte podle téma s názvem: "Kontrolní seznam: povolení a konfigurace vyrovnávání zatížení sítě". Toto téma poskytuje cenné informace a postup pro úspěšnou instalaci a konfiguraci služby Vyrovnávání zatížení sítě.
kbclustering

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 323431 - Poslední kontrola: 05/19/2011 12:09:00 - Revize: 10.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbclustering kbhowto kbhowtomaster kbmt KB323431 KbMtcs
Váš názor