Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer na používání jak režimu FTP PORT, tak i režimu FTP PASV v systémech řady Windows Server 2003

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 309816.

OBSAH ÚLOHY

Souhrn
Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer na používání jak režimu File Transfer Protocol (FTP) PORT, tak i režimu PASV.

Protokol FTP podporuje dva režimy. Jed o režim standardní (PORT či aktivní) a pasivní (PASV). Ve standardním režimu klient FTP odesílá příkazy PORT na server FTP. V pasivním režimu klient odesílá serveru FTP příkazy PASV. Tyto příkazy se odesílají prostřednictvím kanálu příkazů FTP při navazování relace FTP.

Klienti FTP ve standardním režimu musí nejprve navázat připojení k portu TCP 21 na serveru FTP. Toto připojení vytvoří kanál příkazů FTP. Klient odešle příkaz PORT přes kanál příkazů FTP, pokud klient FTP potřebuje odeslat nebo přijmout data, například seznam složek nebo soubor. Příkaz PORT obsahuje informace o tom, na kterém portu bude klient FTP datové připojení přijímat. Ve standardním režimu server FTP vždy spouští datové připojení z portu TCP 20. Server FTP musí otevřít nové připojení ke klientovi v případě, že odesílá nebo přijímá data a klient FTP to vyžaduje opět použitím příkazu PORT.

Spuštění klientů FTP v pasivním režimu také začíná navázáním připojení k portu TCP 21 na serveru FTP, aby byl vytvořen kontrolní kanál. Když klient odešle příkaz PASV přes příkazový kanál, server FTP otevře dočasný port (v rozmezí od 1024 do 5000) a instruuje klienta FTP, aby se připojil k danému portu před požadováním přenosu dat. Stejně jako ve standardním režimu musí klient FTP odeslat nový příkaz PASV při každém novém přenosu a server FTP bude u každého přenosu očekávat připojení na novém portu.

V závislosti na konfiguraci brány firewall na klientovi nebo na serveru FTP bude pravděpodobně nutné změnit režim použitý klientem FTP. Aplikace Microsoft Internet Explorer 5 a novější podporuje jak standardní, tak i pasivní režim.

zpět nahoru

Jak změnit režim klienta FTP aplikace Internet Explorer

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer.
  2. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti Internetu.
  3. Klepněte na kartu Upřesnit.
  4. V části Procházení zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zobrazení složek pro servery FTP.
  5. Klepnutím zaškrtněte políčko Použít pasivní režim FTP k zajištění kompatibility s některými branami firewall a modemy DSL.
  6. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud zaškrtnete políčko Povolit zobrazení složek pro servery FTP, chová se aplikace Internet Explorer jako klient FTP ve standardním režimu, i když zaškrtnete políčko Použít pasivní režim FTP. Jestliže zrušíte zaškrtnutí políčka Povolit zobrazení složek pro servery FTP a potom zaškrtnete políčko Použít pasivní režim FTP, chová se aplikace Internet Explorer jako klient FTP v pasivním režimu.

zpět nahoru

Odstraňování potíží

Řada bran firewall nepřijme nová připojení prostřednictvím externího rozhraní. Brána firewall detekuje tato připojení jako pokusy o nevyžádaná připojení, proto je ruší. Klienti FTP ve standardním režimu v tomto prostředí nefungují, protože server FTP musí vytvořit požadavek na nové připojení pro klienta FTP.

Je možné, že správci bran firewall nebudou chtít používat servery FTP v pasivním režimu, protože server FTP může otevřít jakékoli dočasné číslo portu. Přestože služba Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0 a IIS 5.0 používá výchozí dočasný rozsah portů 1024 až 5000, na řadě serverů FTP je nakonfigurován dočasný rozsah portů 1024 až 65535. Konfigurace brány firewall, které umožňují úplný přístup ke všem dočasným portům u nevyžádaných připojení, mohou být považovány za nezabezpečené.

Službu IIS 4.0 i IIS 5.0 můžete nakonfigurovat tak, aby byl povolen dočasný rozsah portů 1024 až 65535.

Další informace o potížích, ke kterým může docházet při pokusu o připojení k portům TCP s číslem vyšším než 5000, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196271 Nelze se připojit k portům TCP s číslem vyšším než 5000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět nahoru
kbappsvc iis
Vlastnosti

ID článku: 323446 - Poslední kontrola: 11/02/2005 17:05:00 - Revize: 5.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbhowtomaster kbftp kbwebservices kbappservices KB323446
Váš názor
ows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=38b7c066-5358-4005-a65c-08b13817823b%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=8b1fb83b-e832-4cd1-bc07-999d262d37d5&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=8b0bdeae-cdf9-4abc-940f-46ea51fab0b0">