Použití Správce úloh systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje, jak používat Správce úloh systému Windows. Rovněž je zde vysvětleno, jak vykonávat často používané postupy – jak spouštět programy, ukončovat procesy a sledovat výkon počítače.

Správce úloh zobrazuje informace o výkonu počítače a o spuštěných programech a procesech. Správce úloh lze použít ke spuštění programů, spuštění nebo ukončení procesů a k dynamickému zobrazení výkonu počítače.

Spuštění Správce úloh

Správce úloh spustíte některým z uvedených způsobů:
 • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE a potom klepněte na tlačítko Správce úloh.
 • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ESC.
 • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na hlavním panelu a pak klepněte na příkaz Správce úloh.

Ukončení, přepnutí nebo spuštění programu

Karta Aplikace zobrazuje stav programů spuštěných v počítači. Program ukončíte, přepnete nebo spustíte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na kartu Aplikace.
 2. Pokračujte podle toho, co chcete provést:
  • Ukončení programu

   Program ukončíte tak, že na něj klepnete a potom klepnete na tlačítko Ukončit úlohu.

   Poznámka: Pokud ukončíte program tímto způsobem, ztratíte veškerá neuložená data.
  • Přepnutí do jiného programu

   Do jiného programu přepnete tak, že na něj klepnete a pak klepnete na tlačítko Přepnout.
  • Spuštění programu

   Chcete-li spustit program, klepněte na tlačítko Nová úloha. V dialogovém okně Vytvořit novou úlohu klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte a vyberte program, který chcete spustit, klepněte na tlačítko Otevřít a potom klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka:Tento postup je podobný tomu, když spouštíte program pomocí příkazu Spustit v nabídce Start.

Ukončení procesu

Karta Procesy zobrazuje informace o procesech spuštěných v počítači. Chcete-li ukončit proces, postupujte takto:

Poznámka: Při ukončování procesu postupujte opatrně. Pokud program ukončíte tímto způsobem, neuložená data budou ztracena. Ukončíte-li systémový proces, nemusí dále správně fungovat součást systému.
 1. Klepněte na kartu Procesy.
 2. Pokračujte podle toho, co chcete provést:
  • Chcete-li ukončit jen jediný proces, klepněte na něj a pak klepněte na tlačítko Ukončit proces.
  • Chcete-li ukončit proces a všechny procesy, které s ním přímo nebo nepřímo souvisejí, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Ukončit strom procesu.

Sledování výkonu počítače

Klepněte na kartu Výkon. Karta zobrazuje dynamický přehled výkonu počítače, mimo jiné i následující:
 • grafy využití CPU a paměti,
 • celkový počet spuštěných popisovačů, podprocesů a procesů,
 • celkový počet kilobajtů (kB) fyzické paměti, paměti jádra a využití paměti.
Poznámka: Správce systému může v počítači implementovat místní zásadu, která zakáže Správce úloh. Pokud je to váš případ a potřebujete mít kontrolu nad místními procesy nebo možnost sledovat výkon počítače, obraťte se na správce systému nebo na své středisko podpory.
Odkazy
Další informace o Správci úloh naleznete v nápovědě Správce úloh. Chcete-li zobrazit nápovědu, spusťte Správce úloh a pak v nabídce Nápověda klepněte na příkaz Témata nápovědy pro Správce úloh.
Vlastnosti

ID článku: 323527 - Poslední kontrola: 12/07/2007 15:20:00 - Revize: 4.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowtomaster KB323527
Váš názor