Popis funkcí Universal Plug and Play v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows Millennium Edition naleznete pod číslem 262458 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
UPnP (Universal Plug and Play) je architektura v systému Windows XP, která podporuje u síťových zařízení funkčnost peer-to-peer služby Plug and Play. Specifikace UPnP je navržena tak, aby zjednodušovala instalaci a správu zařízení a síťových služeb. Služba UPnP provádí vyhledávání a řízení zařízení a služeb prostřednictvím mechanismů standardizovaných protokolů, bez použití ovladačů. Zařízení Universal Plug and Play mohou automaticky konfigurovat síťové adresování, oznamovat přítomnost v podsíti a povolit výměnu popisu zařízení a služeb. Počítač se systémem Windows XP může fungovat jako řídící bod UPnP a zjišťovat a řídit zařízení prostřednictvím webového nebo programového rozhraní.

V systému Windows XP můžete podporu technologie Universal Plug and Play nainstalovat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Je-li nainstalována podpora technologie Universal Plug and Play, potom při přidání zařízení UPnP do sítě funguje počítač se systémem Windows jako řídící bod daného zařízení a na hlavním panelu se zobrazí oznámení o dostupnosti nového zařízení.
Další informace
V následujícím seznamu jsou uvedeny klíčové pojmy technologie Universal Plug and Play:
 • Akce: Příkaz použitý k aktivaci služeb, které provedou určitou funkci.
 • Řídící bod: Software, který načítá popisy zařízení a služeb Universal Plug and Play, odesílá akce službám a přijímá od služeb události.
 • Zařízení: Objekt kontejneru pro jednu nebo více služeb, může jít o fyzické zařízení (videokamera) i logické zařízení (počítač ve funkci videokamery).
 • Událost: Zpráva ze zařízení do řídícího bodu přihlášeného k odběru, která se používá pro to, aby řídící body byly informovány o stavu zařízení.
 • Služba: Funkce zařízení, kterou lze řídit prostřednictvím řídících bodů.
 • Odběr: Vztah mezi řídícím bodem a zařízením.
Funkce Universal Plug and Play se týká pěti procesů:
 • Zjišťování: Zařízení UPnP oznamuje svou přítomnost v síti jiným zařízením a řídícím bodům pomocí protokolu SSDP (Simple Service Discovery Protocol). Nový řídící bod používá protokol SSDP k tomu, aby v síti zjišťoval zařízení UPnP. Informace vyměňované mezi zařízením a řídícím bodem se omezují na zprávy o zjišťování, které poskytují základní informace o zařízeních a jejich službách a na adresu URL popisu, kterou lze použít pro shromáždění dalších informací o daném zařízení.
 • Popis: Pomocí adresy URL poskytnuté v rámci procesu zjišťování obdrží řídící bod informace ve formátu XML o zařízení, například výrobci, modelu a sériovém čísle. Součástí procesu popisu může být dále seznam integrovaných zařízení, integrovaných služeb a adres URL, které se používají k přístupu k funkcím zařízení.
 • Řízení: Řídící body používají adresy URL poskytnuté v rámci procesu popisu k přístupu k dalším informacím ve formátu XML, které popisují akce, na které zařízení Universal Plug and Play odpovídá, s parametry pro jednotlivé akce. Řídící zprávy jsou ve formátu XML a používají protokol SOAP.
 • Události: Pokud se řídící bod přihlásí k odběru služby, služba odesílá řídícímu bodu zprávy o událostech jako oznámení o změně stavu zařízení. Zprávy o událostech jsou ve formátu XML a používají architekturu GENA (General Event Notification Architecture).
 • Prezentace: Pokud zařízení Universal Plug and Play poskytne adresu URL prezentace, lze pomocí prohlížeče získat přístup k funkcím řídícího rozhraní, informacím o zařízení nebo službách nebo k jakýmkoliv možnostem specifickým pro dané zařízení, které implementoval výrobce.
V systému Windows XP je funkce Universal Plug and Play poskytována následujícími soubory a službami:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  Upnphost.dll – pro hostování zařízení UPnP
  Upnp.dll – hlavní knihovna DLL funkce UPnP
  Upnpui.dll – používáno systémem Windows XP pro vytvoření rozhraní
 • SSDP
  Ssdpaip.dll – rozhraní API (Application Programming Interface) pro protokol SSDP
  Ssdpsrv.dll – pro zprávy protokolu SSDP v roli hostitele
 • Služby: Služba zjišťování pomocí protokolu SSDP umožňuje zjišťování zařízení UPnP v domácí síti.
 • Hostitel zařízení UPnP: Poskytuje podporu pro hostování zařízení technologie Universal Plug and Play.
Vlastnosti

ID článku: 323713 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:21:04 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbinfo KB323713
Váš názor