XCLN: Klienti OWA se zobrazí chybová zpráva "Neúspěšné připojení Microsoft Exchange Server"

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:323872
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Pokud uživatel používá verzi 5.5 Microsoft Exchange Server Microsoft Outlook Web Access (OWA), může uživatel občas zobrazí následující chybová zpráva:
Nepodařilo se připojit k Microsoft Exchange Server "server_name"
V některých případech je k tomuto problému dochází pro časové rozpětí z jednoho až tří minut. Nelze uživatelé přihlásit, zatímco k tomuto problému dochází, ale problém zastaví, OWA nadále fungovat.

Však obvykle tento problém nastane pro časový rozsah je dostatečně dlouhý uživatel zjistí problém. Správce obvykle, pokusí se restartovat Internetová informační služba (IIS). Pokud IIS nerestartuje, restartuje správce serveru.

Když nastane tento problém uživatelům, kteří již přihlášeni nejsou ovlivněny. Pouze nové pokusy o přihlášení nefungují.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.
Součást: MAPI

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size   File name  --------------------------------------------------------  21-JUN-2002  17:14  5.5.2656.50  881,936  Mapi32.dll				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů vyžaduje tato oprava Microsoft Exchange Server verze 5.5 Service Pack 4.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" v tomto článku.
Další informace
Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Po instalaci této opravy v počítači OWA, která je spuštěna, musíte také upravit oprávnění v registru a přidat hodnoty registru pro aplikaci v procesu a out-of-process aplikaci:
 1. Spusťte program Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Skupina Everyone nebo Authenticated Users oprávnění Úplné řízení skupině přidělit na následující klíče registru:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Applications
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tracing
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Applications\INETINFO
 4. Přidejte následující hodnoty v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Applications\INETINFO:
  • Přidat hodnotu vedoucí oznámení. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: vedoucí oznámení
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x2
  • Přidat hodnotu Oznámení pracovních podprocesů. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: Oznámení pracovních podprocesů
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x2
  • Přidat hodnotu ProfileMemMaxSize. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: ProfileMemMaxSize
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota data: 0x2000
  • Přidat hodnotu SharedmemMaxSize. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: SharedmemMaxSize
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x10000
  • Přidat hodnotu USEMHEAPMGR. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: USEMHEAPMGR
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x1
  • Přidat hodnotu USEMNOTIFYMGR. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: USEMNOTIFYMGR
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x1
 5. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj. Pokud následující klíč registru neexistuje, vytvořte ji.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Applications\DLLHOST
 6. Přidejte následující hodnoty v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem\Applications\DLLHOST:
  • Přidat hodnotu vedoucí oznámení. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: vedoucí oznámení
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x2
  • Přidat hodnotu Oznámení pracovních podprocesů. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: Oznámení pracovních podprocesů
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x2
  • Přidat hodnotu ProfileMemMaxSize. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: ProfileMemMaxSize
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota data: 0x2000
  • Přidat hodnotu SharedmemMaxSize. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: SharedmemMaxSize
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x10000
  • Přidat hodnotu USEMHEAPMGR. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: USEMHEAPMGR
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x1
  • Přidat hodnotu USEMNOTIFYMGR. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: USEMNOTIFYMGR
   Typ dat: REG_DWORD
   Radix: Šestnáctková
   Hodnota dat: 0x1
  • Přidat hodnotu MHEAPDLLNAME32. To provedete tak, že v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a přidejte následující hodnotu registru:
   Název hodnoty: MHEAPDLLNAME32
   Datový typ: REG_SZ
   Řetězec hodnotu data: c:\winnt\system32\exchmem.dll (umístění Exchmem.dll)
 7. Ukončete program Editor registru.
exch2kp2w

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 323872 - Poslední kontrola: 02/07/2014 09:55:27 - Revize: 5.4

Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 2, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 4

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbbug kberrmsg kbexchange550presp5fix kbfix kbqfe KB323872 KbMtcs
Váš názor