Při pokusu o instalaci systému Office se zobrazí chybová zpráva Nelze získat přístup k Instalační službě systému Windows

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o instalaci systému Microsoft Office se může zobrazit chybová zpráva, která je obdobou následující zprávy:
Nelze získat přístup k Instalační službě systému Windows.
Příčina
K tomuto problému může dojít, jestliže soubory Instalační služby systému Windows jsou poškozené nebo chybějí.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Metoda 1: Pomocí nástroje Msconfig potvrďte, že instalační služba běží

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Nabídka Start

 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Spustit

 3. Na kartě Služby klepnutím zaškrtněte políčko u položky Instalační služba systému Windows.

  Dialogové okno Nástroj pro konfiguraci systému

 4. Klepněte na tlačítko OK a potom klepnutím na tlačítko Restartovat restartujte počítač.

  Dialogové okno Konfigurace systému

 5. Znovu nainstalujte systém Office. Když se zobrazí výzva k zadání kódu Product Key, zadejte jej a klepněte na tlačítko Další.
Systém Office bude nainstalován a při spuštění programu se již nezobrazí výzva k zadání kódu Product Key.

Metoda 2: Přeregistrujte Instalační službu systému Windows

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.

Při přeregistraci Instalační služby systému Windows postupujte takto:

Poznámka: Nebudete-li moci následující kroky provést, přejděte na metodu 3.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.

  Nabídka Start

 2. Klepněte na položku Všechny soubory a složky.

  Vyhledávací formulář

 3. Do pole Název souboru zadejte Msiexec.exe a klepněte na tlačítko Hledat.

  Vyhledávací formulář

 4. Po dokončení hledání si poznamenejte umístění souboru Msiexec.exe. Umístění souboru by mělo být podobné jako v následujícím příkladu:
  C:\Windows\System32


  Formulář výsledků hledání

 5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Zavřít. Tím zavřete dialogové okno Výsledky hledání.

  Nabídka Soubor

 6. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Nabídka Start

 7. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Spustit

 8. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer


  Editor registru

 9. V pravém podokně okna Editoru registru poklepejte na položku ImagePath.

  Dialogové okno Spustit

 10. V dialogovém okně Upravit řetězec, které se objeví, zkontrolujte, zda řetězec v poli Údaj hodnoty obsahuje správnou cestu souboru Msiexec.exe, kterou jste určili v kroku 4.

  Poznámka: Dále uvádíme příklad správné cesty, kde jednotka znamená jednotku, kde je nainstalován systém Windows:
  jednotka:\Windows\System32\msiexec.exe /V


  Pokud pole Údaj hodnoty neobsahuje správnou cestu, proveďte potřebné změny a cestu opravte a poté klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit řetězec.

  Dialogové okno Spustit

 11. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec. Tím ukončíte Editor registru.

  Nabídka Soubor

 12. Spusťte počítač v nouzovém režimu a zaregistrujte soubor Msiexec.exe. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Vypněte počítač (potom ho znovu spustíte).
  2. Restartujte počítač a při jeho spouštění podržte stisknutou klávesu F8. V počítači nakonfigurovaném ke spouštění více operačních systémů stiskněte klávesu F8 po zobrazení nabídky Spuštění.
  3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Nouzový režim a pak stiskněte klávesu ENTER.
  4. Pokud se nabídka Spuštění objeví znovu a dole se modře zobrazí slova Nouzový režim, vyberte instalaci, kterou chcete spustit, a stiskněte klávesu ENTER.
  5. Přihlaste se k počítači.
  6. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msiexec /regserver a pak klepněte na tlačítko OK.

   Dialogové okno Spustit

 13. Vypněte počítač a pak ho normálně znovu spusťte.
Pokud i nadále není možné systém Microsoft Office úspěšně nainstalovat a zobrazuje se chybová zpráva podobná zprávě uvedené v části Příznaky, přejděte na metodu 3.

Metoda 3: Vyzkoušejte postupy popsané v článku 319624 znalostní báze Microsoft Knowledge Base

Vyzkoušejte postupy popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
319624 Při instalaci aplikace se zobrazí chybová zpráva Nelze získat přístup k Instalační službě systému Windows

Metoda 4: Přeinstalujte Instalační službu systému Windows

Poznámka: Tato metoda je určena pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) a Microsoft Windows NT 4.0. U systémů Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 buď znovu nainstalujte nejnovější aktualizaci Service Pack, nebo opravte operační systém.

Při instalaci Instalační služby systému Windows postupujte takto:

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Nabídka Start

 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Spustit

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy. Po zadání každého řádku stiskněte klávesu ENTER.
  cd %windir%\system32

  Okno příkazového řádku

  ren msi.dll msi.old

  Okno příkazového řádku

  ren msiexec.exe msiexec.old

  Okno příkazového řádku


  ren msihnd.dll msihnd.old

  Okno příkazového řádku


 4. Na příkazovém řádku napište příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.

  Okno příkazového řádku

 5. Restartujte počítač.
 6. Aktualizujte soubory Instalační služby systému Windows na nejnovější verzi. Navštivte proto jeden z následujících webů společnosti Microsoft a stáhněte a nainstalujte Instalační službu systému Windows verze 2.0.

  Poznámka: Instalační služba systému Windows verze 2.0 je součástí systému Microsoft Windows XP. Pokud používáte systém Windows XP, nemusíte tento krok provádět.
 7. Po dokončení instalace Instalační služby systému Windows vypněte počítač a znovu ho normálně spusťte. Pak můžete spustit instalaci systému Microsoft Office.
Další informace
Další informace o restartování systému Windows v nouzovém režimu naleznete v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností nouzového režimu spuštění v systému Windows XP
281770 Jak odstraňovat potíže se systémem Windows 2000 pomocí čistého spuštění počítače
273738 Odstraňování potíží se spouštěním systému Windows ME
180902 Jak spustit počítač se systémem Windows 98 v nouzovém režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o možnostech získání Instalační služby systému Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292539 Jak získat modul Instalační služby systému Windows
prb OFFXP OFF office12 off2007
Vlastnosti

ID článku: 324516 - Poslední kontrola: 02/21/2007 20:07:00 - Revize: 9.1

Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office XP Professional, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Standard Edition pro studenty a učitele, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbgraphxlink kbprb kbpubtypekc kbscreenshot kbnomt KB324516
Váš názor