Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak v systému Windows zapnout automatické přihlášení

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 310584.
Souhrn
Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat systém Windows k automatizaci přihlášení, a to uložením hesla a dalších relevantních informací do databáze registru. Tato funkce umožňuje ostatním uživatelům spustit počítač a používat účet určený k automatickému přihlášení.

Důležité: Tento skript je poskytován pouze pro potřebu našich zákazníků. Může však také znamenat bezpečnostní riziko. Nastavíte-li v počítači automatické přihlášení, může kdokoli, kdo má fyzický přístup k počítači, získat také přístup k veškerým údajům v počítači, včetně přístupu do všech sítí, k nimž je počítač připojen. Heslo je při zapnutém automatickém přihlášení uloženo v registru jako prostý text. Konkrétní klíč registru uchovávající tuto hodnotu mohou vzdáleně číst uživatelé ve skupině Authenticated Users. Toto nastavení doporučujeme použít pouze v případě, že je počítač fyzicky zabezpečený a podnikli jste kroky k tomu, aby nedůvěryhodní uživatelé nemohli vzdáleně přistupovat k registru.

Použití programu Editor registru k zapnutí automatického přihlášení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li k zapnutí automatického přihlášení použít program Editor registru, postupujte následovně:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte text Regedt32.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. Poklikejte na položku DefaultUserName, zadejte svoje uživatelské jméno a klikněte na tlačítko OK.
 5. Poklikejte na položku DefaultPassword, zadejte heslo a poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Jestliže hodnota DefaultPassword neexistuje, je třeba ji přidat. Chcete-li tuto hodnotu přidat, postupujte takto:

  1. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Nový a pak přejděte na položku Řetězcová hodnota.
  2. Zadejte text DefaultPassword a pak stiskněte klávesu ENTER.
  3. Poklikejte na položku DefaultPassword.
  4. V dialogovém okně Upravit řetězec zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka: Není-li řetězec DefaultPassword zadán, změní systém Windows automaticky hodnotu klíče AutoAdminLogon z hodnoty 1 (true) na 0 (false), a tím funkci AutoAdminLogon zakáže.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Nový a pak přejděte na položku Řetězcová hodnota.
 7. Zadejte text AutoAdminLogon a pak stiskněte klávesu ENTER.
 8. Poklikejte na položku AutoAdminLogon.
 9. V dialogovém okně Upravit řetězec zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 10. Ukončete program Editor registru.
 11. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Vypnout počítač a poté do textového pole Komentář zadejte důvod.
 12. Vypněte počítač kliknutím na tlačítko OK.
 13. Restartujte počítač. Nyní se můžete přihlásit automaticky.
Poznámky
 • Chcete-li proces automatického přihlášení vynechat a přihlásit se jako jiný uživatel, podržte po odhlášení nebo po restartování systému Windows stisknutou klávesu SHIFT.
 • Tato změna registru nebude fungovat, je-li na serveru definovaná hodnota přihlašovací hlavičky pomocí objektu zásad skupiny (GPO) nebo místní zásady. Je-li zásada změněna tak, že to nemá na server žádný dopad, bude funkce automatického přihlášení fungovat dle očekávání.
 • Jsou-li aktivní omezení hesel EAS (Exchange Active Sync), funkce automatického přihlášení nebude fungovat. Toto chování je záměrné. Toto chování je způsobeno změnou v systému Windows 8.1 a neovlivňuje systém Windows 8 ani dřívější verze. Chcete-li uvedenému chování v systému Windows 8.1 a novějších verzích zabránit, odeberte zásady EAS v ovládacích panelech.
 • Interaktivní přihlášení ke konzole, které má na serveru jiného uživatele, změní položku registru DefaultUserName na indikátor posledního přihlášeného uživatele. Položka AutoAdminLogon závisí na položce DefaultUserName při párování uživatele a hesla. Položka AutoAdminLogon tudíž může selhat. Můžete nakonfigurovat ukončovací skript, aby nastavil správnou položku registru DefaultUserName pro položku AutoAdminLogonAs.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  119364 Položka AutoAdminLogon ztratí položku registru DefaultUserName
kbmgmtsvc regedit auto login autologon automated
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 324737 - Poslední kontrola: 01/31/2014 22:14:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, , Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmgmtservices kbhowtomaster KB324737
Váš názor