Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Potíže při pokusu systému Windows XP o načtení služby Agp440.sys

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při spuštění instalace systému Windows XP dochází k jedné či více následujícím chybám:
 • Po restartování počítače jste vyzváni k použití Poslední známé platné konfigurace. Po jejím výběru počítač při každém restartování přestává reagovat (zablokuje se).
 • Jste vyzváni ke spuštění nástroje ScanDisk. Po jeho spuštění počítač přestane reagovat (zablokuje se). Pokud nástroj ScanDisk nespustíte, potíže se spuštěním počítače se nemusí projevit. Poté jste ale vyzváni ke spuštění nástroje ScanDisk při každém spuštění počítače a pokud tak učiníte, počítač přestane reagovat (zablokuje se).
 • Po restartování počítač přestane reagovat (zablokuje se).
 • Při pokusu o spuštění počítače v nouzovém režimu přestane počítače reagovat (zablokuje se) v okamžiku, kdy se systém Windows XP pokouší načíst službu Agp440.sys.
Příčina
K těmto potížím dochází, pokud se systém Windows XP při spouštění pokouší o použití nekompatibilního ovladače grafické karty.
Řešení
K odstranění těchto potíží zakažte službu Agp440.sys:

Důležité: K dokončení následujícího postupu musíte znát heslo správce. Pokud je neznáte, obraťte se na správce systému. Po dokončení tohoto postupu bude zakázán nainstalovaný ovladač grafické karty a systém Windows XP použije výchozí ovladače režimu VGA.
 1. Do jednotky vložte disk CD-ROM systému Windows XP a poté restartujte počítač.
 2. Při spouštění počítače stiskněte klávesu F12.
 3. Spusťte počítač z disku CD-ROM a zvolte jednotku, která obsahuje instalační disk CD-ROM systému Windows XP.
 4. V Konzole pro zotavení systému Windows spusťte stisknutím klávesy R režim opravy a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. Vyberte číslo dané problematické instalace.
 6. Zapište heslo správce dané instalace a poté stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se příkazový řádek jednotka:WINDOWS>, kde jednotka je jednotka, na které je nainstalovaný systém Windows XP.
 7. Zapište příkaz listsvc a poté stiskněte klávesu ENTER.
 8. Ověřte, zda je v zobrazeném seznamu služeb uvedena služba Agp440 a že její typ spouštění je „Spuštění“.
 9. Stiskněte klávesu ESC.
 10. Zapište příkaz disable agp440 a poté stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zobrazí se zpráva, že bylo nalezeno nastavení registru pro danou službu a že aktuální stav spouštění je „Zakázáno“.
 12. Zadejte příkaz exit a poté stiskněte klávesu ENTER.
 13. V případě dotazu na režim spuštění zvolte normální režim.
 14. Přihlaste se k počítači.
Systém Windows XP obsahuje výchozí ovladače grafické karty, které umožňují alespoň základní zobrazení na monitoru. Některé funkce s těmito ovladači ovšem nemohou fungovat podle očekávání. Pravidelně aktualizujte ovladače grafické karty. Ty naleznete na webové stránce výrobce počítače.
lkg
Vlastnosti

ID článku: 324764 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:34:05 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbdisplay KB324764
Váš názor