Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak zobrazit a přenést role FSMO v systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje způsob přenosu rolí FSMO (Flexible Single Master Operations) (rovněž označovaných jako role hlavního operačního serveru) pomocí modulů snap-in služby Active Directory v konzole Microsoft Management Console (MMC) v systému Windows Server 2003.

Role FSMO

V doménové struktuře existuje nejméně pět rolí FSMO, které jsou přiřazeny k jednomu nebo více řadičům domény. Jedná se o tyto role:
 • Hlavní server schémat: Řadič domény představující hlavní server schémat řídí všechny aktualizace a úpravy schématu. Chcete-li aktualizovat schéma doménové struktury, je třeba mít přístup k hlavnímu serveru schémat. V celé doménové struktuře se může nacházet pouze jeden hlavní server schémat.
 • Hlavní server názvů domén: Řadič domény představující hlavní server názvů domén řídí přidávání nebo odebírání domén v doménové struktuře. V celé doménové struktuře se může nacházet pouze jeden hlavní server názvů domén.
 • Hlavní server infrastruktury: Infrastruktura zodpovídá za aktualizaci odkazů z objektů v její doméně k objektům v jiných doménách. V jakýkoli daný okamžik může v dané doméně existovat pouze jeden řadič domény fungující jako hlavní server infrastruktury.
 • Hlavní server relativních ID (RID): Hlavní server relativních ID zodpovídá za zpracování požadavků fondu RID ze všech řadičů domény v konkrétní doméně. V jakýkoli daný okamžik může v doméně existovat pouze jeden řadič domény fungující jako hlavní server relativních ID.
 • Emulátor primárního řadiče domény: Emulátor primárního řadiče domény představuje řadič domény, který se pracovním stanicím, členským serverům a řadičům domény, které používají starší verze systému Windows, ohlašuje jako primární řadič domény (PDC). Pokud například doména obsahuje počítače, které nepoužívají klientský software Microsoft Windows XP Professional nebo Microsoft Windows 2000, nebo pokud obsahuje záložní řadiče domény se systémem Microsoft Windows NT, bude se hlavní server emulátoru primárního řadiče domény chovat jako primární řadič domény se systémem Windows NT. Jedná se také o hlavní prohledávač domény, který zároveň zpracovává neshody v heslech. V jakýkoli daný okamžik může v každé doméně v doménové struktuře existovat pouze jeden řadič domény fungující jako hlavní server emulátoru primárního řadiče domény.
Role FSMO lze přenášet pomocí nástroje příkazového řádku Ntdsutil.exe nebo pomocí modulu snap-in konzoly MMC. V závislosti na přenášené roli FSMO můžete použít jeden z následujících tří modulů snap-in konzoly MMC:
Schéma služby Active Directory,
Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory,
Uživatelé a počítače služby Active Directory.
Pokud již počítač neexistuje, je třeba roli převzít. K převzetí role použijte nástroj Ntdsutil.exe. Zpět na začátek

Přenos role hlavního serveru schémat

Roli hlavního serveru schémat můžete přenést pomocí modulu snap-in Schéma služby Active Directory. Před použitím tohoto modulu snap-in je třeba zaregistrovat soubor Schmmgmt.dll.

Zpět na začátek

Registrace knihovny Schmmgmt.dll

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz regsvr32 schmmgmt.dll do pole Otevřít a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Jakmile se zobrazí zpráva, že se operace zdařila, klepněte na tlačítko OK.
Zpět na začátek

Přenos role hlavního serveru schémat

 1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz mmc do pole Otevřít a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat modul snap-in.
 3. Klepněte na tlačítko Přidat.
 4. Klepněte na možnost Schéma služby Active Directory, klepněte na tlačítko Přidat, klepněte na tlačítko Zavřít a pak klepněte na tlačítko OK.
 5. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Schéma služby Active Directory a poté klepněte na příkaz Změnit řadič domény.
 6. Klepněte na položku Název serveru, zadejte název řadiče domény, který bude novým držitelem role, a pak klepněte na tlačítko OK.
 7. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Schéma služby Active Directory a poté klepněte na příkaz Hlavní operační server.
 8. Klepněte na tlačítko Změnit.
 9. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete roli přenést, a poté klepněte na tlačítko Zavřít.
Zpět na začátek

Přenos role hlavního serveru názvů domén

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory a pak klepněte na příkaz Připojit k řadiči domény.

  POZNÁMKA: Tento krok je třeba provést, pokud nepracujete v řadiči domény, na který chcete roli přenést. Tento krok nemusíte provádět v případě, že jste již připojeni k řadiči domény, jehož roli chcete přenést.
 3. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Do pole Zadejte název jiného řadiče domény zadejte název řadiče domény, který bude novým držitelem role, a pak klepněte na tlačítko OK.

   –nebo–
  • V poli Nebo vyberte dostupný řadič domény klepněte na řadič domény, který bude novým držitelem role, a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Domény a vztahy důvěryhodnosti služby Active Directory a poté klepněte na příkaz Hlavní operační server.
 5. Klepněte na tlačítko Změnit.
 6. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete roli přenést, a poté klepněte na tlačítko Zavřít.
Zpět na začátek

Přenos role hlavního serveru relativních ID (RID), emulátoru primárního řadiče domény a hlavního serveru infrastruktury

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klepněte na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory a poté klepněte na příkaz Připojit k řadiči domény.

  POZNÁMKA: Tento krok je třeba provést, pokud nepracujete v řadiči domény, na který chcete roli přenést. Tento krok nemusíte provádět v případě, že jste již připojeni k řadiči domény, jehož roli chcete přenést.
 3. Proveďte jednu z těchto akcí:
  • Do pole Zadejte název jiného řadiče domény zadejte název řadiče domény, který bude novým držitelem role, a pak klepněte na tlačítko OK.

   –nebo–
  • V poli Nebo vyberte dostupný řadič domény klepněte na řadič domény, který bude novým držitelem role, a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Ve stromové struktuře konzoly klepněte pravým tlačítkem myši na položku Uživatelé a počítače služby Active Directory, přejděte na příkaz Všechny úkoly a poté klepněte na příkaz Hlavní operační server.
 5. Klepněte na kartu odpovídající roli, kterou chcete přenést (RID, Primární řadič domény nebo Infrastruktura), a poté klepněte na tlačítko Změnit.
 6. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že chcete roli přenést, a poté klepněte na tlačítko Zavřít.
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
255690 Jak zobrazit a přenést role FSMO v grafickém uživatelském rozhraní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
kbactivedirectory
Vlastnosti

ID článku: 324801 - Poslední kontrola: 12/03/2007 03:16:00 - Revize: 9.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbactivedirectory kbenv KB324801
Váš názor