Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak spustit přihlašovací skript jedna čas, kdy se nového uživatele přihlásí v systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:325347
Microsoft Windows 2000 verzi tohoto článku naleznete 284193.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows

Obsah úlohy

Souhrn
Tento článek popisuje postup konfigurace přihlašovací skript nebo program spustit jednou při přihlášení uživatele do počítače poprvé. Tyto kroky platí pouze pro nové uživatele, kteří nikdy přihlásili k počítači. Pokud uživatel již má místní uživatel profil nebo cestovní profil, skript nebo program nespustí.

back to the top

Konfigurovat skript spustit jednou po nového uživatele přihlásí

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Při instalaci produktu se systémem Windows Server 2003 je vytvořen profil Default User. Při prvním přihlášení uživatele profil výchozího uživatele zkopírovány do profilu uživatele.

Konfigurovat skript nebo program spustit při přihlášení nového uživatele, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte regedit.exe a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru:

  HKEY_USERS
 4. V nabídce soubor klepněte na příkaz Načíst podregistr.
 5. V dialogovém okně Načíst podregistr vyhledejte soubor \Default User\Ntuser.dat Profilepath kde Profilepath je umístění systému souborů profilu Default User. Klepněte na tlačítko Otevřít.
 6. V dialogovém okně Načíst podregistr zadejte název pro podregistr a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: soubor NTUser.dat skrytý. Pokud nelze najít nebo načíst soubor NTUser.dat, musíte změnit nastavení zobrazení v aplikaci Průzkumník. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a klepněte na položku Průzkumník.
  2. Klepněte na tlačítko Nástroje a klepněte na příkaz Možnosti složky.
  3. Klepněte na kartu zobrazení.
  4. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů.
  5. Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a klepněte na tlačítko OK.
 7. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_USERS\Test\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

  Poznámka: místě Test je název, který jste zadali do podregistru Ntuser.dat v kroku 6.
 8. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Řetězcová hodnota.
 9. V pravém podokně poklepejte na novou hodnotu.
 10. V dialogovém okně Upravit řetězec zadejte úplnou cestu a název souboru programu nebo přihlašovacího skriptu a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V levém podokně klepněte na podregistr Test.
 12. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uvolnit podregistr.
 13. Klepněte na tlačítko Ano po zobrazení výzvy k potvrzení chcete podregistr.
 14. Ukončete program Editor registru.
Tento program nebo přihlašovací skript spuštěn pro uživatele, který nemá uživatelský profil. Zobrazit uživatelské profily v místním počítači, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na položku systém.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit.
 3. V oblasti Profily uživatelů klepněte na tlačítko Nastavení.

  Uživatelské profily jsou uvedeny v dialogovém okně Profily uživatelů.

back to the top back to the top
kbmgmtsvc

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 325347 - Poslední kontrola: 10/30/2006 21:33:06 - Revize: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbmt kbmgmtservices kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbprofiles kbsetup KB325347 KbMtcs
Váš názor