Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje podrobný postup, jak lze přesunout databázi protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) z počítače se systémem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003.

Poznámka: Na jednom serveru lze k zálohování a obnovení databáze DHCP použít nástroj Zálohování (ntbackup.exe) systému Microsoft Windows. Nástroj Zálohování ale nepoužívejte k přesunu databáze DHCP z jednoho serveru DHCP na jiný.

Export databáze DHCP ze serveru se systémem Windows NT Server 4.0 nebo Windows 2000

 1. Zastavte na serveru službu serveru DHCP:
  1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru DHCP pomocí účtu, který je členem místní skupiny Administrators.
  2. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz net stop dhcpserver a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se zpráva Probíhá zastavení služby serveru DHCP. Služba serveru DHCP byla úspěšně zastavena.
  4. Zadejte příkaz exit a potom stiskněte klávesu ENTER.
 2. Komprimace databáze DHCP pomocí nástroje JetPack:
  1. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz cd %systemroot%\system32\dhcp a pak stiskněte klávesu ENTER.
  3. Zadejte příkaz jetpack dhcp.mdb temp.mdb a stiskněte klávesu ENTER.
  4. Po úspěšném zkomprimování databáze zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Export databáze DHCP pomocí nástroje DHCP Export Import (Dhcpexim.exe). Tento nástroj lze získat v sadě Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Nástroj Dhcpexim.exe můžete získat také z následujícího webu společnosti Microsoft: Postup exportu databáze:
  1. Nainstalujte a spusťte nástroj Dhcpexim.exe.
  2. Na obrazovce Welcome to DHCP Export Import tool (Vítá vás nástroj pro export a import protokolu DHCP) klepněte na možnost Export configuration of the local service to a file (Exportovat konfiguraci místní služby do souboru) a potom na tlačítko OK.
  3. Do pole File name (Název souboru) zadejte název exportovaného souboru a klepněte na tlačítko Save (Uložit). Zadejte například název dhcp_db.txt.
  4. Klepněte na obor nebo obory, které chcete exportovat, zaškrtněte políčko Disable the selected scopes on local machine before export (Před exportem zakázat vybrané obory v místním počítači) a klepněte na tlačítko Export (Exportovat).
  5. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Zakažte na serveru službu serveru DHCP. Zákaz služby serveru DHCP zabrání spuštění služby po přenosu databáze. Postup zakázání služby serveru DHCP:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely a poklepejte na panel Služby.
  2. V seznamu Služby klepněte na položku Microsoft DHCP Server, potom na možnost Typ spouštění, vyberte možnost Zakázáno a klepněte na tlačítko OK.
  3. Je-li služba spuštěna, klepněte na tlačítko Zastavit a klepnutím na tlačítko Ano potvrďte zastavení služby.
  4. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Služby.
Důležité: Nástroj Dhcpexim.exe je nutný k úspěšnému přesunu databáze ze serveru se systémem Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 na server se systémem Windows Server 2003. Příkazy Netsh protokolu DHCP nejsou dostupné v systému Windows NT 4.0.

Poznámka: Je-li vyžadována pouze konfigurace (ne databáze), použijte místo nástroje Dhcpexim.exe následující příkaz na serveru se systémem Windows 2000, ze kterého chcete exportovat konfiguraci. (Nepoužívejte nástroj Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
kde parametr C:\dhcp.txt zastupuje název a cestu k souboru, do kterého chcete exportovat.

Poznámka: Příkaz netsh v systému Windows 2000 Server nemá parametr export. Příkazy netsh dhcp server dump a netsh dhcp server import nejsou kompatibilní. Pokusíte-li se importovat data vytvořená příkazem netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt pomocí příkazu netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, zobrazí se v počítači se systémem Windows Server 2003 následující chybová zpráva:
Tento požadavek není podporován.
Exportovaný konfigurační soubor lze přenést na nový server se systémem Windows Server 2003 pomocí následujícího příkazu:
netsh exec c:\dhcp.txt
Nástroj Dhcpexim.exe není podporován v systému Windows Server 2003. Je-li databáze exportována z počítače se systémem Windows 2000 pomocí nástroje Dhcpexim.exe, během pokusu importovat data počítače se systémem Windows Server 2003 se ukončí nástroj Dhcpexim.exe a zobrazí se následující chybová zpráva:
Došlo k chybě. Byl učiněn pokus načíst program v nesprávném formátu.
Dojde-li k tomuto chování, exportujte data ze systému Windows 2000 pomocí příkazu dhcpexim a potom je importujte do prostředí systému Windows Server 2003 pomocí příkazu netsh DHCP server import xyz.txt.

Export databáze DHCP ze serveru se systémem Windows Server 2003

Postup přesunu databáze a konfigurace DHCP ze serveru se systémem Windows Server 2003 na jiný server se systémem Windows Server 2003:
 1. Přihlaste se ke zdrojovému serveru DHCP pomocí účtu, který je členem místní skupiny Administrators.
 2. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte příkaz netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka: Aby bylo možné exportovat data, je třeba mít oprávnění místního správce.

Instalace služby serveru DHCP na server se systémem Windows Server 2003

Postup instalace služby serveru DHCP do existujícího počítače se systémem Windows Server 2003:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy.
 2. Klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat součásti systému.
 3. V Průvodci součástmi systému Windows klepněte na položku Síťové služby v seznamu Součásti a potom klepněte na tlačítko Podrobnosti.
 4. Klepnutím zaškrtněte políčko Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (pokud již není zaškrtnuté) a klepněte na tlačítko OK.
 5. V Průvodci součástmi systému Windows klepnutím na tlačítko Další nainstalujte vybrané součásti. Vložte disk CD systému Windows Server 2003 do jednotky CD nebo DVD, budete-li k tomu vyzváni. Instalace zkopíruje do počítače soubory serveru a nástroje DHCP.
 6. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit.

Import databáze DHCP

Poznámka: Pokud nejste členy skupiny Backup Operators, může se během tohoto postupu zobrazit zpráva odepření přístupu. Pokud se zobrazí chybová zpráva Nelze určit verzi serveru DHCP na severu, ujistěte se, zda je na serveru spuštěna služba serveru DHCP a zda je přihlášený uživatel je členem místní skupiny Administrators.

Důležité: Nepoužívejte nástroj Dhcpexim.exe k importu databáze DHCP v systému Windows Server 2003. Je-li cílový server se systémem Windows 2003 členský server a chcete-li zvýšit jeho úroveň na řadič domény, doporučujeme nejprve provést přenos databáze DHCP. Je sice možné přenést databázi DHCP i na řadič domény se systémem Windows 2003, ale přenos na členský server je snadnější vzhledem k existenci místního účtu správce.
 1. Přihlaste se jako uživatel, který je explicitním členem místní skupiny Administrators. Nestačí použít uživatelský účet patřící do skupiny, která je členem místní skupiny Administrators. Pokud pro řadič domény neexistuje místní účet Administrators, restartujte počítač v režimu obnovení adresářových služeb a použijte účet správce k importu databáze, jak je popsáno dále v této části.
 2. Zkopírujte exportovaný soubor s databází DHCP na místní pevný disk v počítači se systémem Windows Server 2003.
 3. Ujistěte se, zda je v počítači se systémem Windows Server 2003 spuštěna služba DHCP.
 4. Klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na příkazovém řádku zadejte příkaz netsh dhcp server import c:\dhcp_db.txt all a stiskněte klávesu ENTER. Parametr c:\dhcp_db.txt je úplná cesta a název souboru databáze, který jste zkopírovali na server.

  Poznámka: Při pokusu exportovat databázi DHCP z řadiče domény se systémem Windows 2000 na členský server se systémem Windows Server 2003, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Chyba při inicializaci a čtení konfigurace služby – přístup odepřen
  Poznámka: Aby bylo možné importovat data, je třeba mít oprávnění místního správce.
 6. Tento problém lze vyřešit přidáním serveru DHCP se systémem Windows Server 2003 do skupiny DHCP Admins na úrovni podniku.
 7. Pokud se chybová zpráva odepření přístupu objevuje i po přidání serveru DHCP se systémem Windows Server 2003 do skupiny DHCP Admins na úrovni podniku podle kroku 4, ujistěte se, zda uživatelský účet používaný k importu patří do místní skupiny Administrators. Pokud účet do této skupiny nepatří, přidejte ho do této skupiny, nebo se přihlaste jako místní správce, aby bylo možné dokončit import.

  Poznámka: Pokud se příkaz DHCP IMPORT nebo EXPORT nezdaří a uživatel není explicitním členem místní skupiny Administrators, je třeba do počítače se systémem Windows Server 2003 instalovat následující opravu hotfix:

  833167 K dispozici je aktualizace služby Stínová kopie svazků (VSS) pro systém Windows Server 2003
 8. Po zobrazení zprávy o úspěšném dokončení příkazu ukončete příkazový řádek.

Ověření serveru DHCP

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy a na položku Nástroje pro správu a pak klepněte na položku DHCP.

  Poznámka: Je třeba být přihlášen k serveru pomocí účtu, který je členem skupiny Administrators. V doméně Active Directory je třeba být přihlášen k serveru pomocí účtu, který je členem skupiny Enterprise Administrators.
 2. Ve stromu konzoly modulu snap-in DHCP rozbalte na nový server DHCP. Pokud je v pravém dolním rohu u objektu serveru červená šipka, server ještě nebyl ověřen.
 3. Pravým tlačítkem klepněte na objekt serveru a potom klepněte na příkaz Ověřit.
 4. Po chvíli znovu klepněte pravým tlačítkem na server a potom klepněte na příkaz Aktualizovat. Zelená šipka znamená, že server DHCP je ověřen.
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
323416 Instalace a konfigurace serveru DHCP v pracovní skupině v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
130642 Přesunutí databáze DHCP z jednoho serveru na jiný v systémech Windows NT 4.0 a Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
890480 Chybová zpráva odepření přístupu při importu databáze DHCP z počítače se systémem Windows NT Server 4.0 do počítače se systémem Windows Server 2003 pomocí příkazu „netsh dhcp server import“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 325473 - Poslední kontrola: 03/13/2006 16:36:47 - Revize: 19.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnetwork kbhowtomaster KB325473
Váš názor