Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Poradce při potížích s dosažitelností sítě

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje způsoby řešení potíží s dosažitelností sítě.
Další informace
Potíže s dosažitelností sítě mají různé příčiny, obvykle k nim však dochází v důsledku nesprávných síťových adaptérů (nazývaných také NIC neboli síťové karty), nesprávného nastavení přepínačů, vadného hardwaru nebo problémů s ovladači. K některým potížím s dosažitelností dochází pouze občas a zjevně nesouvisí s žádnou z těchto příčin.

Někdy vzniknou potíže s dosažitelností sítě po upgradování operačního systému. Stejný síťový adaptér, který byl plně funkční v předchozím nebo jiném operačním systému, například v systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 95, může po upgradu způsobit problémy. Někdy dojde k potížím s dosažitelností po změně umístění serveru.

Mezi nejběžnější příčiny problémů s dosažitelností patří:

 • U síťových adaptérů a portů přepínačů nemusí souhlasit nastavení úrovní duplexního přenosu nebo rychlosti přenosu.
 • Síťové adaptéry nebo přepínače s rychlostí přenosu 10/100 megabajtů za sekundu (MB/s) správně nepřepínají. Některé nastavení automatické detekce pravděpodobně správně neurčilo rychlost některých síťových adaptérů.
 • Síťový adaptér pravděpodobně není kompatibilní se základní deskou nebo jinými hardwarovými nebo softwarovými součástmi a ovladači.
Mezi obvyklé chybové zprávy patří:
Chyba 55: Zadaný síťový prostředek již není přístupný. (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Chyba 64: Zadaný síťový název již není přístupný. (ERROR_NETNAME_DELETED).
Chyba 121: Časový limit semaforu vypršel (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Chyba 1231: Při přenosu nelze dosáhnout vzdálené sítě. (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
V protokolu událostí systému klientského počítače se může zobrazit jedna z následujících položek:
Typ: Zdroj
varování: MrxSmb
ID události: 50
Popis:
{Lost Delayed-Write-Data} Systém se pokusil přenést data z vyrovnávacích pamětí do složky \Device\LanmanRedirector. Operace zápisu se nezdařila a do souboru byla zapsána pouze některá data.
Typ: Zdroj
varování: MrxSmb
ID události: 3013
Popis:
Časový limit přesměrovače vypršel u serveru NázevServeru
Typ: Zdroj
varování: MrxSmb
ID události: 3036
Popis:
Přesměrovač zjistil neshodu zabezpečovacího podpisu. Připojení bylo odpojeno.
Protokoly událostí mohou obsahovat více výskytů následující položky TCPIP 4201:
Typ: Zdroj
informací: TCPIP
ID události: 4201
Popis:
Systém zjistil, že síťový adaptér NC6134 Gigabit NIC byl připojen k síti a inicioval normální činnost přes síťový adaptér.
Po restartování počítače nebo po povolení či zakázání síťového adaptéru je běžné, že dojde k jedné události TCPIP 4201.

Poradce při potížích

Chcete-li vyřešit potíže s dosažitelností sítě, postupujte následujícím způsobem:
 1. Pomocí nástrojů Ping nebo PathPing příkazového řádku otestujte základní dosažitelnost. Pomocí nástroje Ping vyhledejte problémy se síťovým hardwarem a nekompatibilní konfigurace. Pomocí nástroje PathPing zjistěte ztrátu paketů u vícenásobných přenosů.

  Chcete-li zobrazit statistiku příkazu Ping, použijte příkaz ping -t. Chcete-li zobrazit statistiku a pokračovat, stiskněte klávesy CTRL+BREAK. Chcete-li akci ukončit, stiskněte klávesy CTRL+C. Jestliže ve výstupu statistiky naleznete ztracené pakety, došlo k problémům se sítí na 3. úrovni OSI (Open Systems Interconnection) (dosažitelnost na úrovni adresy IP).

  Jestliže je vzdálený systém volaný příkazem ping připojen propojením s dlouhým zpožděním, například satelitním propojením, mohou být odpovědi přijaty za delší dobu. Delší časový limit určíte pomocí přepínače -w.

  Další informace o těchto nástrojích najdete v části Test Network Connection with Ping and PathPing (Testování síťových připojení pomocí příkazů Ping a PathPing) sady Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit nebo v části Testing the Network Connection with Ping and PathPing v 19. kapitole dokumentace k sadě Microsoft Windows XP Resource Kit.
 2. V protokolu událostí zkontrolujte položky týkající se potíží se síťovou kartou nebo s připojením.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  308427 POSTUPY: Zobrazení a správa protokolů událostí pomocí Prohlížeče událostí v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 3. Zkontrolujte, zda je síťový adaptér uveden v seznamu Microsoft Hardware Kompatibility List (HCL). Chcete-li seznam zobrazit, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 4. Zkontrolujte ostatní počítače používající stejnou výchozí bránu, které jsou zapojeny do stejného rozbočovače nebo přepínače. Pokud u těchto počítačů nedochází k potížím s dosažitelností sítě, může problém spočívat ve vadném síťovém adaptéru v jednom počítači.

  Jedná-li se o tento případ, aktualizujte síťový adaptér na poslední verzi.
 5. Obraťte se na dodavatele jednotlivých základních desek a aktualizujte systém BIOS těchto desek. Některé síťové adaptéry a základní desky nebo verze systému BIOS nejsou kompatibilní. Získejte nejnovější verzi z webu dodavatele nebo se obraťte na svého dodavatele hardwaru.
 6. Zkontrolujte síťový adaptér a aktualizujte hardware (rozbočovač nebo přepínač) na běžné nastavení. Přesvědčte se, zda jsou všechny zahrnuté síťové prostředky (síťový adaptér, rozbočovač a přepínač) nastaveny na stejnou rychlost a úroveň duplexního přenosu. Pokud je typem média automatická detekce, automatické zjišťování nebo automatický výběr, přesvědčte se, zda u všech součástí probíhá automatické zjišťování správně.

  U některých přepínačů může automatické nastavení duplexního přenosu způsobit použití poloduplexního přenosu. Bude pravděpodobně nutné vynutit používání plně duplexního přenosu.

  Resetujte přepínač, restartujte klienta a otestujte dosažitelnost.

  Převeďte klienta a server na pasivní rozbočovač. Pokud bude komunikace obnovena, byl problém pravděpodobně způsoben nesprávnou konfigurací síťového přepínače.

  Další informace o konfiguraci zařízení vám poskytne dodavatel hardwaru.
 7. Ručně nastavte síťový adaptér počítače, který má problémy s připojením, na poloduplexní přenos a nižší rychlost.

  Připojte systém k přepínači, který je konfigurován na poloduplexní přenos a rychlost 10 MB/s, nebo použijte rozbočovač o rychlosti 10 MB/s, abyste zjistili, zda lze připojení navázat s nižší rychlostí přenosu.

  Chcete-li zvýšit výkon, ručně nastavte rychlost na 100 MB/s a pak restartujte počítače. Otestujte ztrátu dosažitelnosti sítě, zvyšte nastavení na plně duplexní přenos a restartujte počítače. Pokud dojde ke ztrátě připojení k síti, snižte nastavení duplexního přenosu a rychlosti na předchozí hodnoty.
 8. Vyměňte síťové kabely mezi nefunkčním systémem a rozbočovačem nebo přepínačem.
 9. Nahraďte síťový adaptér adaptérem, který byl otestován a ověřen jako spolehlivý. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Odeberte program pro diagnostiku síťového adaptéru.
  2. Odeberte síťový adaptér z panelu Vlastnosti sítě.
  3. Nainstalujte nový síťový adaptér.
 10. Na obou koncích síťového připojení spusťte současně program Sledování sítě. Po vyfiltrování tras u adres obou systémů porovnejte obě trasy a zjistěte, zda komunikace je v obou případech stejná.

  Pomocí nástroje TCP Retransmit poradců programu Sledování sítě zjistěte opakované přenosy TCP. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Spusťte program Sledování sítě.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Poradci a v levém podokně klepněte na položku Opakovaný přenos TCP.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat do seznamu pro spuštění.
  4. Klepněte na možnost Spustit poradce.
  Jestliže na některé trase chybí rámce, zkontrolujte veškeré spojující kabely, rozbočovače, přepínače a směrovače, zda u nich nedochází k chybám hardwaru nebo konfigurace.

  V programu Sledování sítě zobrazte souhrnný rámec Statistika sběru, což je poslední rámec na trase. Pokud v následujících čítačích statistiky obsahuje jiné hodnoty než 0, je problém s dosažitelností pravděpodobně způsobem potížemi s hardwarem nebo konfigurací:
  STATS: Chyby rámců řízení přístupu k médiím CRC = 0
  STATS: Rámce řízení přístupu k médiím (MAC) zrušené v důsledku chyb hardwaru = 0
Síťové přepínače a serverové síťové adaptéry musí mít odpovídající nastavení duplexního přenosu, aby mohla komunikace správně fungovat. Oba musí být nastaveny na plně duplexní nebo poloduplexní přenos. Nastavení se nesmí lišit.

Počítače v místní síti (LAN) obvykle sdílejí běžné plně duplexní síťové médium, což znamená, že dva počítače mohou přenášet data ve stejnou dobu.

Potíže s dosažitelností se mohou vyskytnou v případě, že platí některá z následujících podmínek:
 • Počítač byl přesunut na nový port přepínače sítě Ethernet, který automaticky detekuje rychlost sítě. Síťový adaptér počítače je však konfigurován na vynucení plně duplexní komunikace se statickým nastavením přenosové rychlosti (10 Mb/s, 100 Mb/s nebo 1 gigabajt za sekundu [Gb/s]).
 • Port přepínače sítě Ethernet i síťový adaptér počítače jsou konfigurovány na vynucení plně duplexní komunikace o rychlosti 100 Mb/s nebo 1 Gb/s. Přepínač sítě Ethernet nebo síťový adaptér však nemusí být schopny komunikace s touto rychlostí nebo nemohou používat plně duplexní přenosy.
Výkon sítě v prostředí místní sítě Ethernet můžete zvýšit použitím plně duplexního hardwaru, který povoluje obousměrnou komunikaci mezi síťovými zařízeními. Bez plně duplexního hardwaru budou informace odeslány jedním směrem a pak odeslány opačným směrem. U poloduplexní konfigurace hardwaru dochází často ke kolizím paketů a při každé kolizi je příslušné pakety nutné odeslat znovu. Tím je vytvářena další komunikace, která může snížit výkon sítě.

Při plně duplexním přenosu jsou cesty odesílání a přijímání dat oddělené. Proto můžete data odesílat a přijímat současně a nedochází ke kolizím. Vzhledem ke zvýšené propustnosti a tomu, že nedochází ke kolizím, je plně duplexní připojení náchylnější ke špatným ukončením kabelů nebo k oslabení kabelů, které překračuje doporučené limity. Tak mohou být vygenerovány opakované datové přenosy, které mohou výrazně snížit výkon.
Odkazy
Další informace o řešení potíží s dosažitelností sítě získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
102908 Řešení potíží s dosažitelností protokolu TCP/IP v systémech Windows 2000/NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
141299 Zakázání sběrnice Bus Master u síťových karet 3Com 3C590 PCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
148426 Poradce při potížích u ID události 3013 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
154989 Konfigurace adaptérů 3Com Fast EtherLink a EtherLink III (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
156326 Nefunkční přístup k síti pomocí síťového adaptéru DEC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
170950 Občasná ztráta dosažitelnosti při použití adaptéru Compaq NetFlex-3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
174812 Důsledky používání nastavení automatické detekce u clusterové síťové karty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
191606 Soubor Dell 3c905b Oemsetup.inf obsahuje chyby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
192250 Adaptér 3Com 3c905b neumožňuje zápis do souboru Memory.dmp (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
217305 Podpora plně duplexního přenosu v systému Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
224131 Síťový přepínač s plně duplexním přenosem je nekompatibilní s poloduplexními síťovými kartami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
247609 Nedostatečný výkon s přepínačem Catalyst 2948G LAN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
243294 Kontrolní součty záhlaví protokolu TCP se v programu Sledování sítě zobrazují jako neplatné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259080 Klient se systémem Windows 2000 se v síti SBS 4.5 spouští pomaleji než klient se systémem Windows NT 4.0 Workstation (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
259336 Problém sdílení připojení k Internetu s více adaptéry 3C905B (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
298733 Problémy s přihlášením u rozbočovačů a přepínačů 10/100 Ethernet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
306983 Během instalace síťové karty do počítače se systémem Windows 2000 dochází k chybě Inf (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315978 Problémy se sítí u směrovače v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320729 Komentáře a opravy ke školicí sadě pro síť a certifikaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325122 Nedosažitelné pakety cílového umístění protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol) (Kód = 0x0D) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324717 U systémů AS/400 s gigabajtovým adaptérem zůstává připojení ve stavu Čekající (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
síťová karta síťové_rozhraní síťový adaptér karta selhání není možné se připojit ztráta dosažitelnosti občasná přerušení připojení selhání hardwaru rychlost plně duplexní poloduplexní Mbit paket zrušení příkazu ping Cisco směrování směrovač brána chyba hardwaru pomalý výkon
Vlastnosti

ID článku: 325487 - Poslední kontrola: 10/08/2007 05:49:00 - Revize: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487
Váš názor
body>ng-repeat="language in languagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> 대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español
mp;t=">/html>did=1&t="> >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>"); >&t=">