Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Office XP Service Pack 2 (SP2)

Tento článek byl dříve publikován CZ325671
Souhrn
Aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace pro sadu Office XP. Aktualizace Office XP SP2 obsahuje výrazná vylepšení zabezpečení a zdokonalení v oblasti stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté do aktualizace Office XP SP2 byly vydány dříve jako samostatné aktualizace. Tato aktualizace Service Pack slučuje všechny aktualizace do jednoho integrovaného balíčku a obsahuje množství dalších změn vylepšujících spolehlivost a výkon aplikací sady Office XP.

Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace Office XP SP2.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci Office XP SP2

Důležité: Před instalací klientské aktualizace Office XP SP2 nainstalujte aktualizaci Office XP Service Pack 1 (SP1). Další informace o instalaci aktualizace Office XP SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307843 Popis aktualizace Office XP Service Pack 1 (SP1)
Poznámka: Aktualizaci Office XP SP1 není třeba instalovat před instalací aktualizace Office XP SP2 pro správce.

Klientská aktualizace

Pokud jste sadu Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, použijte jednu z následujících metod:
 • Pomocí webu Office Update automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, včetně aktualizace Service Pack 2.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci Service Pack 2 podle kroků popsaných dále v tomto článku.
U obou možností je třeba mít během instalace k dispozici disk CD-ROM sady Office XP.

Web Office Update

Jestliže chcete, aby web Office Product Update zjistil požadované aktualizace, které je nutné nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft:Po dokončení zjišťování aktualizací se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace samostatné aktualizace Service Pack 2

Chcete-li stáhnout a nainstalovat pouze klientskou aktualizaci SP2, postupujte podle těchto kroků:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Oxpsp2.exe do požadované složky.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na uložený soubor Oxpsp2.exe.
 4. Zobrazí-li se výzva k instalaci aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 6. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office XP a klepněte na tlačítko OK.
 7. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace byla úspěšně dokončena, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po dokončení instalace již nelze aktualizaci Office XP SP2 odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit do stavu před instalací aktualizace SP2, bude nutné celou sadu Office XP odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD.

Aktualizace pro správce

Pokud jste některý z produktů uvedených na začátku tohoto článku nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí veřejné aktualizace a nasadit příslušnou aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správcem serveru, stáhněte aktualizaci pro správce. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Uvedený soubor stáhněte do počítače.
 3. V programu Průzkumník Windows poklepejte na uložený soubor Oxpsp2a.exe.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. V poli Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte složku C:\Oxpsp2a a klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení výzvy k vytvoření adresáře klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  msiexec /a Cesta správce\Soubor MSI /p C:\Oxpsp2a\Soubor MSP SHORTFILENAMES=1

  kde Cesta správce je cesta k bodu instalace pro správu sady Office XP (například C:\OfficeXP),

  Soubor MSI je databázový balíček MSI pro produkt Office XP (například ProPlus.msi) a

  parametr Soubor MSP je název veřejného instalačního programu aktualizace pro správce.

  Poznámka: Přidáním přepínače /qb+ na příkazovém řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace pro správce sady Office XP a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:

  msiexec /i Cesta správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomus

  kde Cesta správce je cesta k bodu instalace pro správu sady Office XP (například C:\OfficeXP),

  Soubor MSI je databázový balíček MSI pro produkt Office XP (například ProPlus.msi) a

  Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL.
Instalace pro správuDalší informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 Instalace veřejné aktualizace do instalací sady Office XP pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce.

Můžete si také přečíst následující článek v sadě Microsoft Office XP Resource Kit:

Známé problémy při instalaci aktualizace Service Pack 2

Při instalacích pro správu se neaktualizuje verze souboru Setup.ini

Soubor Setup.ini (umístěný ve složce Files\Setup instalace pro správu) obsahuje část [Product] zahrnující informace o verzi produktu. Tyto informace o verzi se po instalaci aktualizace SP2 u instalace pro správu neaktualizují. To je rozdíl oproti aktualizacím pro dřívější verze sady Office.

Restartování počítače během instalace

Za následujících okolností může instalace aktualizace Office XP SP2 vyžadovat restartování počítače:
 • Používáte operační systém Microsoft Windows 2000 a nemáte poslední verzi Instalační služby systému Windows. Restartování počítače zabráníte upgradem na Instalační službu systému Windows verze 2.0. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Je spuštěn panel zástupců sady Office. Chcete-li zabránit restartování počítače, ukončete před instalací aktualizace panel zástupců sady Office.
 • Je nainstalována služba SharePoint Team Services od společnosti Microsoft. Restartování počítače zabráníte ukončením služby SharePoint Team Services před instalací aktualizace.

Aktualizace Office SP2 může vyžadovat disk CD-ROM sady Office nebo umístění síťové instalace

Z důvodu zajištění integrity instalace sady Office může průvodce instalací během instalace vyžadovat přístup k disku CD-ROM sady Office nebo k umístění síťové instalace.

Po instalaci aktualizace SP2 se změní indexy aplikace Access 2002 při přenesení na server SQL

V případě, že soubory průvodů aplikace Access nebyly při instalaci aktualizace Office XP Service Pack 2 správně upgradovány, budou sestupné indexy v aplikaci Access 2002 přenesené na server SQL nadále měněny na vzestupné indexy.

Sada Office XP Multilingual User Interface Pack

Používáte-li sadu Office XP Multilingual User Interface Pack, je třeba nainstalovat všechny následující aktualizace, aby byla zajištěna plná funkčnost sady Office XP SP2: Poznámka: Aktualizace Office XP Service Pack 2 (SP2) pro sadu Office XP Multilingual User Interface Pack byla vydána 4. září 2002. Další informace o tom, jak určit nainstalovanou verzi sady Office XP Multilingual User Interface Pack, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
329838 Jak určit nainstalovanou verzi sady Office XP Multilingual User Interface Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak určit, zda je nainstalovaná aktualizace Service Pack 2

Aktualizace Office XP SP2 obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll Vtidb.exe         Winword.exe
Chcete-li zjistit, zda je nainstalovaná aktualizace SP2, spusťte některou z aplikací sady Office XP a v nabídce Nápověda klepněte na příkaz O aplikaci Microsoft aplikace. Je-li nainstalována aktualizace SP2, bude zobrazena verze produktu (SP2).

V následující tabulce naleznete čísla verzí produktů sady Office, která jsou uvedena v dialogovém okně O aplikaci Microsoft aplikace.
Aplikace sady Office       Název souboru          Verze aktualizace SP2 ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219 Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219 Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
Protože v dialogovém okně O aplikaci bývá aktualizace Office XP SP2 někdy označena nesprávně, společnost Microsoft doporučuje ověřit vlastnosti spustitelného souboru dané aplikace.
Aplikace sady Office     Název souboru   Verze v aktualizaci SP2 ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0 Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0 Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0 Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0 Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Chyby opravené aktualizací SP2

Aktualizace Office XP SP2 řeší problémy popsané v následujících bulletinech zabezpečení společnosti Microsoft:
Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS02-031: Kumulativní opravy aplikací Excel a Word pro systém Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS02-021: Chyba editoru e-mailů může povolit spuštění skriptu, jestliže odpovíte na zprávu nebo ji předáte dál
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MS02-044: Nebezpečné funkce v součástech Office Web Component (OWC)
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Tato aktualizace Service Pack zahrnuje všechny dříve vydané aktualizace pro sadu Office XP:
324110 Přehled aktualizace Galerie médií v sadě Office XP: 19. června 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323548 Popis aktualizace aplikace Excel 2002: 19. června 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323547 Popis aktualizace aplikace Word 2002: 19. června 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320664 Přehled aktualizace kontroly pravopisu v sadě Office XP: 25. dubna 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320441 Popis aktualizace aplikace Word 2002: 25. dubna 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizaci Office XP SP2 lze úspěšně nainstalovat i v případě, že jedna nebo více aktualizací uvedených dříve v tomto článku je již v počítači nainstalována.

Aktualizace Office XP SP2 také zahrnuje vylepšení stability, která byla vyvinuta na základě zpráv o chybách, které společnosti Microsoft odeslali uživatelé sady Office XP. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Zprávy o chybách zasílané společnosti Microsoft
http://oca.microsoft.com/cs/dcp20.asp
Aktualizace Office XP SP2 opravuje chyby popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Access
325670 Seznam chyb v aplikaci Access 2002 odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Microsoft Excel
325668 Seznam chyb v aplikaci Excel 2002 odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
SharePoint Team Services od společnosti Microsoft
323549 Seznam chyb ve službě SharePoint Team Services odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Microsoft Outlook
325675 OL2002: Potíže v aplikaci Outlook 2002 vyřešené v aktualizaci Service Pack 2 sady Office XP
Microsoft Office
327635 Jak blokovat propojené obrázky HTTP v dokumentech sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325735 Seznam chyb v kontrole pravopisu a gramatiky v sadě Office XP odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (SP2) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312838 Obrázky v dokumentech vytvořených ve starší verzi sady Office se v sadě Office XP a Office 2003 zobrazují překlopené (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317405 Jak implementovat vlastnost Application.AutomationSecurity v sadě Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312086 Filtr sady Office pro Službu indexování nezpracovává symbol registrované ochranné známky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
316618 Při použití softwaru pro zvětšování od jiného výrobce se objekty nemusejí zobrazit správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Microsoft PowerPoint
325731 Seznam chyb v aplikaci PowerPoint 2002 odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Microsoft Publisher
325733 Seznam chyb v aplikaci Publisher 2002 odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Microsoft Word
325667 Seznam chyb v aplikaci Word 2002 odstraněných aktualizací Office XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Kromě toho jsou opraveny následující chyby.

FrontPage

FP2002: Při nastavení klávesnice na maráthštinu se nepoužívá značka (SPAN LANG=" ")

Pokud nastavíte při práci v aplikaci FrontPage klávesnici na maráthštinu, zadáte text vcm a následně zobrazíte kód HTML, je možné, že v kódu nebude značka (SPAN LANG=" ").

Office

OFFXP: Pro německé uživatele nejsou u sady Microsoft Office správně formulovány zásady ochrany osobních údajů

V současnosti se v zásadách osobních údajů uvádí, že „můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím nebo předáním vašich údajů pro účely marketingu“. Správně má být uvedeno, že „můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas s použitím nebo předáním vašich registračních údajů pro účely marketingu“.

OFFXP: Soubor nápovědy MDAC zahrnutý ve verzích sady Office XP v tradiční čínštině a zjednodušené čínštině používá pojem ROC (Republic of China, Čínská republika)

Soubor nápovědy MDAC (.chm) zahrnutý ve verzích sady Office XP v tradiční čínštině a zjednodušené čínštině používá pojem ROC (Republic of China, Čínská republika).

OFFXP: Výchozí jazyk v sadě Office XP nelze nastavit na ukrajinštinu

Používáte-li verzi sady Office XP v americké angličtině nebo ukrajinštině, nelze nastavit výchozí jazyk na ukrajinštinu.
inf OFFXP fix list sp2
Vlastnosti

ID článku: 325671 - Poslední kontrola: 12/04/2007 05:45:27 - Revize: 10.3

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671
Váš názor
\/script>");