Seznam chyb odstraněných aktualizacemi Internet Explorer 6 Service Pack

Tento článek byl dříve publikován CZ326489
Souhrn
Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkajících se chyb odstraněných aktualizací Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).

Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6
Další informace
194242OPRAVA: Metoda window.open způsobuje zpoždění u události NewWindow (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
218933Vlastní řetězec agenta u uživatele nebyl průvodcem sady IEAK odeslán k automatické synchronizaci verzí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
271562Po instalaci aplikace Internet Explorer verze 5.5 SP1 nebo verze 6.0 se netisknou správně zprávy ve formátu HTML s obrázky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281679Nelze otevřít nové okno aplikace Internet Explorer nebo po klepnutí na odkaz nedojde k žádné akci
286043MS01-051: Oprava chyby zabezpečení „Přihlašování služby Telnet“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
294291Omezení otevření v novém okně nefunguje v podokně Historie v celoobrazovkovém režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
300829Nelze upravit obsah v rámcích nebo rámcích IFRAMES ve formátu DHTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
303750Nesprávný název souboru v dialogovém okně Otevřít soubor nebo Uložit soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
307978OPRAVA: Ovládací prvky MFC v překrývajících se rámcích IFRAMES přijímají zbytečné zprávy WM_PAINT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308005Příkaz Najít (na této stránce) nefunguje u znakové sady ISO 8859 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308414MS01-051: Oprava chyby zabezpečení „Šifrování požadavků protokolu HTTP“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309170Při dynamickém odebrání chování dochází k nevracení paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309178Proces automatického vytáčení se zastaví při ukončení aplikace Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
309456Při posouvání malého okna dochází na stránce HTML k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
310388Ve vlastním prohlížeči kódování MIME se zcela nestahují data pro požadavek POST (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
310676Aplikace Internet Explorer nenastavuje soubor cookie u dvouznakových domén (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311730Pomocí volání XMLHTTP pro odeslání více asynchronních požadavků POST se data neodesílají správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312124Potíže s ovládacím prvkem WebBrowser v aplikaci Internet Explorer 6 během navigace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312176Mezi aplikací Internet Explorer a serverem proxy dochází k rozsáhlé výměně paketů ověřování typu NTLM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312223Kód třídy DHTML aplikace Internet Explorer 6 může způsobit narušení přístupu v proceduře mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312461MS01-055: Vložený skript může zpřístupnit nebo změnit data souboru cookie aplikace Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312496Aplikace Internet Explorer může ztratit prvních 2 048 bajtů dat odesílaných zpět z webového serveru používajícího komprimaci HTTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312536Soubory nepředstavující soubory URL jsou odstraňovány ze složky Oblíbené položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312542Formuláře HTML odesílané aplikací Outlook nezobrazují výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
312590OLEXP: Po klepnutí na tlačítko Storno při výběru úložiště zpráv v aplikaci Outlook Express dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
313463Po zobrazení vložených zpráv HTML v podokně náhledu aplikace Outlook dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
313675MS01-058: Oprava chyb zabezpečení souborů pro aplikace Internet Explorer 5.5 a Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314209Z podřízeného okna nelze získat přístup k objektu umístění nadřízené položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
314312Při použití editoru IME (Input Method Editor) pro japonštinu může být zadání textu pomalé (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315466Narušení přístupu v souboru Wininet.dll při volání funkce InternetSetOption ze strany programu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315699Aplikace Internet Explorer zobrazuje znak měny euro nesprávně jako &#8364 namísto 0x80 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315712Chybová zpráva o narušení přístupu při procházení dokumentů HTA nebo XML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
315713Soubory cookie se ztrácejí při použití metody FILE:// URL ve funkci Window.Open (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
316059MS02-005: 11. února 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
316116V počítači se systémem Windows 2000 nelze spravovat nastavení zásad skupiny aplikace Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
316593Je možné, že při otevření nového okna prohlížeče nebude spuštěna událost DocumentComplete (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317244MS02-008: Ovládací prvek XMLHTTP ve službě MSXML 4.0 může umožnit přístup k místním souborům
317726MS02-005: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení skriptovací funkce GetObject() (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317727MS02-005: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení spočívající ve vyvolání aplikace prostřednictvím pole Content-Type (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317729MS02-005: K dispozici je oprava pro novou variantu chyby zabezpečení při ověřování domén rámců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317731MS02-005: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení spočívající v přetečení vyrovnávací paměti v direktivě HTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317742MS02-005: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení spočívající ve spuštění skriptu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
317745MS02-005: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení související s dialogovým oknem pro stažení souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318089MS02-009: Nesprávné zpracování skriptu v jazyce VBScript v aplikaci Internet Explorer může povolit webovým stránkám čtení místních souborů
318203MS02-008: Ovládací prvek XMLHTTP ve službě MSXML 3.0 může umožnit přístup k místním souborům
318382Metoda document.open s nahrazením nefunguje v sadě rámců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318426OPRAVA: Oprava zabezpečení (Q316059) ukončí po zavolání skriptu execScript aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
318666Zásady údržby aplikace Internet Explorer mohou způsobit narušení přístupu ve službě Winlogon (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319032Po klepnutí na příkaz Uložit cíl jako u odkazu se zobrazí chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319182MS02-015: 28. března 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
319235MS02-015: K dispozici je aktualizace pro chybu zabezpečení typu spuštění místního souboru v aplikaci Internet Explorer
319236MS02-015: K dispozici je aktualizace pro chybu zabezpečení typu spuštění skriptu v aplikaci Internet Explorer
319303Aktualizace zvuku při procházení v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319554Centrum pro nápovědu a odbornou pomoc nezobrazuje informace o vzdálených počítačích (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
319792Zpětná navigace u požadavku POST způsobí v aplikaci Internet Explorer 6 opakované odeslání požadavku POST (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320882Aplikace Internet Explorer může zobrazit pouze část obrázku EMF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321156Procedura FtpPutFile ohlásí úspěch, ačkoli se operace v aplikaci Internet Explorer nezdaří (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321232MS02-023: 15. května 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
321268Aplikace Internet Explorer vypočítává velikost okna webové stránky nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321276Metoda Server.CreateObject() pro součást WSC na stránkách ASP nefunguje v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321530Aplikace Outlook Express se po přijetí zprávy se zvláštní hlavičkou MIME neočekávaně ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321532OPRAVA: Při použití metody POST k odeslání souboru PDF jako datového proudu prostřednictvím protokolu HTTPS se zobrazí smíšená zpráva s upozorněním na zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321598Nastavení zóny zabezpečení se nepoužije v aplikaci Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321722Obsah s nastavením Content-Encoding: gzip se vždy ukládá do mezipaměti, ačkoli používáte nastavení Cache-Control: no-cache (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322822Ověření NTLM nefunguje, pokud je aplikace Internet Explorer konfigurována na použití protokolu HTTP 1.1 prostřednictvím připojení serverů proxy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322918Nelze otevřít soubor PDF s protokolem File://, pokud adresa obsahuje znak # (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322921MS02-023: Je k dispozici oprava pro chybu související se skriptováním mezi weby v místním prostředku HTML
322923MS02-023: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení typu podvodná identifikace zóny prostřednictvím nebezpečené webové stránky
322924MS02-023: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení typu zpřístupnění místních informací prostřednictvím prvku HTML
322926MS02-023: K dispozici je oprava pro chybu zabezpečení skriptu v souborech cookie, který může číst soubory cookie
322927MS02-023: K dispozici je oprava pro varianty chyby zabezpečení typu zpřístupnění obsahu
322928MS02-023: Je k dispozici oprava umožňující zakázat rámce v zóně serverů s omezeným přístupem
323308V aplikaci Internet Explorer nefunguje stahování souborů přes protokol SSL v případě záhlaví ovládacích prvků pro mezipaměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323395Zásady NoHelpMenu a NoViewSource aplikace Internet Explorer nefungují v aplikaci Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323686100% využití procesoru při přidání buněk do tabulky pomocí kódu DHTML (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323759MS02-047: 22. srpna 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer
324029Obdržíte více zpráv s výstrahou zabezpečení týkajících se přesměrování na nezabezpečený web (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324404Místní nabídky zůstávají v aplikaci Internet Explorer viditelné i po jejich vypnutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325662V aplikaci Internet Explorer 6 nefunguje ověřování NTLM přes připojení SSL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326853Ze složky Oblíbené položky jsou odstraňovány jiné soubory než URL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327258OPRAVA: Text v hebrejštině v dialogovém okně s potvrzením nebo v okně zprávy se v aplikaci Internet Explorer 6 zobrazuje nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327315Vrácená hodnota metody ShowModalDialog je pro prvek About: protokol v aplikaci Internet Explorer 6.0 vždy nastavena na hodnotu UNDEFINED (Nedefinováno) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327496Výsledná sada zásad systému Windows XP zobrazuje v nastavení zásad aplikace Internet Explorer nesprávný zdrojový objekt skupiny zásad (GPO) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327543Aplikace Internet Explorer se ukončí po spuštění souboru AccEvent32.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327708Nefunguje zadání počtu kopií v šabloně tiskárny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327716Potíže s mezipamětí u komprimovaných stránek v sadě rámců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327980Průvodce novým připojením nenastaví možnost Vždy vytáčet výchozí připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328676MS02-058: OLEXP: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v analyzátoru formátu S/MIME v aplikaci Outlook Express umožňuje narušení zabezpečení systému
329130Při ladění souboru INC pomocí aplikace Visual InterDev 6.0 se zobrazí chybová zpráva, že zdrojový kód není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329160Poradce při hodnocení obsahu zobrazuje upozornění na adresu URL skriptu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330338Dodatečné výzvy u klientského certifikátu v aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
kbie600sp1fixlist
Vlastnosti

ID článku: 326489 - Poslední kontrola: 08/23/2005 11:34:00 - Revize: 6.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbinfo kbupgrade atdownload KB326489
Váš názor