Chyby v aplikaci Access 2000 opravené aktualizací Office 2000 Service Pack 3

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3). Tento článek popisuje chyby, které jsou opraveny v aplikaci Microsoft Access 2000.

Další informace o stažení a instalaci aktualizace Office 2000 Service Pack 3 (SP3) zobrazíte klepnutím na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326585 Popis aktualizace Office 2000 Service Pack 3 (SP3)
Další informace

Chyby v aplikaci Access 2000 opravené aktualizací Office 2000 Service Pack 3

Aktualizace Office 2000 SP3 odstraňuje potíže popisované v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
272384 Při pokusu o přenesení serveru SQL Server 2000 dochází k chybě přetečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304548 Chybová zpráva: Chyba při přístupu k souboru. Pravděpodobně došlo k přerušení připojení k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
260819 Provedení metody SendObject v aplikaci Access 2000 se nezdařilo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
268379 Turečtina: „Chyba při načítání specifikace pro import/export“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
311888 V podformuláři se nezobrazuje vodorovný posuvník (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
296130 V dialogovém okně Průvodce štítky se chybně zobrazuje seznam písem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
290346 V nástroji Zoom Builder se chybně zobrazují znaky v kódování DBCS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281153 Při exportu sestavy aplikace Access dochází k oříznutí pole Poznámka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293134 Funkce SUM ve formuláři vrací nesprávnou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další chyby opravené aktualizací Office 2000 SP3

Aktualizací Office 2000 SP3 jsou dále opraveny chyby uvedené v této části.

Při otevření či vytvoření souboru aplikace Access v systému Microsoft Windows 2000 se automaticky mění režim IME

Režim IME (Input Method Editor) se automaticky mění, pokud:
  • otevřete či vytvoříte novou databázi aplikace Access,
  • zavřete a poté otevřete tuto databázi,
  • vytvoříte novou databázi.

Při spuštění kódu obsahujícího metodu OpenReport v aplikaci Access 2000 dochází ke kritické chybě

Zobrazí se chybová zpráva podobná jedné z následujících a poté se aplikace Access ukončí. K této chybě dochází při spuštění kódu obsahujícího metoduOpenReport.

Chybová zpráva 1
Microsoft Visual C++ Runtime Library

Chyba při běhu programu!
Program: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSACCESS.EXE
Nenormální ukončení programu.
Chybová zpráva 2
MSACCESS.EXE - Chyba aplikace

Instrukce na adrese 0x245c8b53 se odkazovala na adresu paměti 0x245c8b53. Paměť nelze číst.

Klepnutím na tlačítko OK ukončete program.
Klepnutím na tlačítko Storno zahájíte ladění programu.
Chybová zpráva 3
Program provedl neplatnou operaci a bude ukončen.

Pokud problém přetrvá, obraťte se na výrobce programu.
Pokud klepnete na tlačítko Podrobnosti, zobrazí se následující chybová zpráva:
Aplikace MSACCESS způsobila neplatnost stránky v modulu <neznámý> na adrese 0000:245c8b53.

Nelze opravit databázi chráněnou heslem

Při otevření databáze chráněné heslem se zobrazuje následující zpráva:
Databáze název_databáze potřebuje opravit, nebo se nejedná o databázový soubor.

Během otevření databáze Microsoft Access možná byl neočekávaně ukončen program Microsoft Access.
Chcete, aby se program Microsoft Access pokusil tuto databázi opravit?
Po klepnutí na tlačítko Ano se zobrazí následující zpráva:
Neplatné heslo.
K tomu dochází i při zadání platného hesla a aplikace Access nemůže databázi opravit.

Propojené tabulky nejsou uvedeny v seznamu tabulek, do kterých je možné importovat

Průvodce importem typ_souboru neumožňuje importovat data do existující tabulky. Seznam Do existující tabulky neobsahuje propojené tabulky, do kterých by bylo možné importovat data.

Pokud není definována funkce, dochází při resetování kódu ke kritické chybě

Po resetování kódu, který volá nedefinovanou funkci, dochází ke kritické chybě podobné jedné z následujících, nebo se aplikace Access zastaví:

Chybová zpráva 1
MSACCESS.EXE - Chyba aplikace

Instrukce na adrese 0x65009ea1 se odkazovala na adresu paměti 0x00fdffff. Paměť nelze číst.

Klepnutím na tlačítko OK ukončete program.
Klepnutím na tlačítko Storno zahájíte ladění programu.
Chybová zpráva 2
Program provedl neplatnou operaci a bude ukončen.

Pokud problém přetrvá, obraťte se na výrobce programu.
Při klepnutí na tlačítko Podrobnosti se zobrazí následující zpráva:
Aplikace MSACCESS způsobila neplatnost stránky v modulu VBE6.dll na adrese 015f:6502c37d.

Po exportu do aplikace Excel jsou textová data převedena na číselná

Po exportu sestavy s textovými daty do aplikace Microsoft Excel jsou tato data převedena na číselná. K tomu dochází, pokud data obsahují číselné znaky se dvěmi tečkami. Například řetězec 1.1.1 je převeden na číslo 0.0423726851851852.

Graf občas zobrazuje vzorová data

Grafy v sestavách aplikace Microsoft Access 2000 při tisku či náhledu tisku sestavy nepravidelně zobrazují vzorová data namísto skutečných dat.

Při připojování k databázi Oracle přestává aplikace Access reagovat nebo generuje chybu Volání ODBC se nezdařilo

Při pokusu o připojení nebo import tabulek či zobrazení z databáze Oracle, ve které je k dispozici více než 64 000 tabulek nebo zobrazení, přestává při zobrazování názvů tabulek či zobrazení aplikace Access reagovat nebo generuje následující chybovou zprávu
Volání ODBC selhalo

Při podržení levého tlačítka myši roste využití CPU na 100 procent

Při práci s libovolnou aplikací sady Office v počítači se systémem Microsoft Windows 2000 dochází při podržení levého tlačítka myši na dobu delší než několik sekund k využití CPU na 100 procent. Další informace, jak tato chyba ovlivňuje další aplikace sady Office 2000, naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
282893 Při podržení tlačítka myši roste využití procesoru na 100 procent (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324126 Přehled Aktualizace aplikace Excel 2000 SR-1: 19. 6. 2002

Nastavení Jet ODBC v profilu uživatele má nižší prioritu než standardní nastavení Jet ODBC

Pokud nastavíte různé hodnoty pro nastavení Jet ODBC v profilu uživatele a pro standardní nastavení Jet ODBC, má standardní nastavení vyšší prioritu než nastavení v profilu uživatele.
seznam oprav aktualizace SP3
Vlastnosti

ID článku: 326605 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:55:15 - Revize: 5.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB326605
Váš názor