Po instalaci systému Windows XP se neočekávaně změnila písmena jednotek

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci či upgradu na systém Windows XP může být systémovému oddílu (diskový svazek obsahující soubory Ntldr, Boot.ini a Ntdetect.com) přiřazeno jiné než očekávané písmeno. Systémovému oddílu může být přiřazeno písmeno jiné než C:.
Příčina
K těmto potížím může docházet, pokud je k počítači při instalaci systému Windows připojená jednotka ZIP. Počítač může jednotku ZIP rozpoznat jako pevný disk.
Řešení
Tyto potíže můžete odstranit změnou přiřazení písmen jednotek pomocí modulu snap-in Správa disků v systému Windows XP. Další informace, jak změnit přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307844 JAK: Změna přiřazení písmen jednotek v systému Windows XP
Poznámka: Tyto potíže nezpůsobují žádné poškození počítače.
Prohlášení
Spolecnost Microsoft potvrdila, že toto je problém týkající se produktu Microsoft, které jsou vyjmenovány v sekci "Týká se" tohoto clánku.
Další informace
Další informace o systémových a spouštěcích oddílech naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314470 Definice systémového a spouštěcího oddílu
Vlastnosti

ID článku: 326683 - Poslední kontrola: 12/07/2015 11:58:20 - Revize: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbui kbprb KB326683
Váš názor