Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Služba IIS 6.0 neslouží neznámé typy MIME

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:326965
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě metabáze. Před úpravou metabázi ověřte, zda máte záložní kopii, která je možné obnovit v případě, že dojde k potížím. Informace o tomto postupu naleznete v tématu nápovědy "zálohování či obnovení konfigurace" v konzole MMC (konzola Microsoft Management Console).
Příznaky
Při požadavku soubor ze serveru WWW služby IIS 6.0 a soubor má příponu souboru, který není definovaný typ MIME na webovém serveru, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba protokolu HTTP 404 – soubor nebo adresář nebyl nalezen.
Příčina
Starší verze služby IIS obsahuje mapování MIME zástupný znak, který umožňuje služba IIS obsluhovala všechny soubory bez ohledu na jeho rozšíření. Služba IIS 6.0 nezahrnuje toto mapování MIME zástupný znak a neslouží jakýkoli typ rozšíření, který není definován MimeMap uzlu metabáze služby IIS.
Řešení
UPOZORNĚNÍ: Je-li upravit metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci každého produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

POZNÁMKA:: Před úpravou metabázi vždy zálohujte.

Chcete-li definovat typ MIME pro určitou příponu, postupujte takto:
 1. Otevřete konzolu MMC (konzola Microsoft Management Console) služby IIS, klepněte pravým tlačítkem myši na název místního počítače a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Typy MIME.
 3. Klepněte na tlačítko Nový.
 4. V Rozšíření Zadejte název souboru příponu (například PDB).
 5. V Typ MIME Typ pole application/octet-stream.
 6. Použijte nové nastavení. Poznámka: musíte restartovat službu publikování na webu nebo počkejte pracovního procesu recyklace změny se projeví. V tomto příkladu služba IIS nyní zpracovává soubory s příponou PDB.
Chcete-li obsluhovala všechny soubory bez ohledu na příponu názvu souboru (například v případě, že nelze předvídat všechny soubory, které bude dodáván), přidat mapování zástupných znaků pomocí následujícího postupu:

Poznámka: Měli byste přidat pouze mapování zástupnými znaky mapování IIS MIME jako dočasné řešení při odstraňování problémů. Poté, co jste zjistili, že chybí typ MIME, je příčinou problému, odeberte mapování pomocí zástupných znaků a přidat mapování konkrétní typ MIME, který potřebujete k obsluze.
 1. Otevřete konzolu MMC (konzola Microsoft Management Console) služby IIS, klepněte pravým tlačítkem myši na název místního počítače a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Typy MIME.
 3. Klepněte na tlačítko Nový.
 4. V Rozšíření pole, zadejte hvězdičku (*).
 5. V Typ MIME Typ pole application/octet-stream.
 6. Použijte nové nastavení. Poznámka: musíte restartovat službu publikování na webu nebo počkejte pracovního procesu recyklace změny se projeví.
Poznámka: K provedení těchto změn na globální úrovni ve službě IIS můžete přidat potřebné typy MIME na nižších úrovních metabáze. Pokud to uděláte, můžete určit weby nebo adresáře, které jsou oprávněni poskytovat obsah s určitou příponou namísto globálně všechny weby, které slouží rozšíření.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Další informace o práci s typy MIME je k dispozici v dokumentaci k produktu. Chcete-li zobrazit tuto dokumentaci, navštivte následující Web společnosti Microsoft: V dokumentaci k produktu můžete také přistupovat prostřednictvím Správce služby IIS. Další informace o možnostech přístupu k této funkci nápovědy, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
815127Jak získat přístup k nápovědě služby IIS 6.0
Služba IIS 6 404 mime souboru příponu iis6 zástupné

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 326965 - Poslední kontrola: 05/19/2011 10:59:00 - Revize: 8.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbpending kbprb kbmt KB326965 KbMtcs
Váš názor
/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">amp;t=">l>/html>ody>/html>