Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 4

Souhrn
Článek uvádí seznam chyb opravených aktualizací Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Aktualizace Service Pack jsou kumulativní. Znamená to, že chyby opravené v aktualizaci Service Pack budou opraveny také v pozdějších aktualizacích Service Pack. Aktualizace Windows 2000 SP4 tedy například zahrnuje všechny opravy obsažené v aktualizacích Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) a Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Před instalací aktualizace Windows 2000 SP4 není nutné instalovat předchozí aktualizaci Service Pack.
Další informace
V následující tabulce jsou uvedeny články znalostní báze Microsoft Knowledge Base popisující chyby opravené v aktualizaci Windows 2000 SP4.
Číslo článkuNázev článkuKategorie
282010Jak získat informace o aktualizaci Service Pack 7 pro databázový stroj Microsoft Jet 4.0Kompatibilita programů
307030Chybová zpráva Stop 0x00000050 v souboru Wdmaud.sys v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
320742OPRAVA: Funkce STRFTIME vrací nesprávné řetězce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
323130Zablokování počítače s více procesory a videokartou AGP při spuštění počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
324490OPRAVA: Poškozené soubory GIF mohou způsobit narušení přístupu v rozhraní OLE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
328509Při účasti v datové konferenci nelze zobrazit materiál prezentace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
330716Poškozená příchozí zpráva způsobuje neočekávané zastavení nebo ukončení služby SMTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
331509Služby správy IIS nepokračují v práci a služba Exchange SMTP se opakovaně zastavuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
810014V souboru Fcachdll.dll dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
811012Chyba kalkulace u počitadla délky fronty pro vzdálené pokusy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
813648OPRAVA: Náhodný výskyt narušení přístupu při volání funkce setlocale aplikacemi s více podprocesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
815026Seznam oprav kompatibility programů v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
815315OPRAVA: Při použití volání GETENV ve funkci DllMain není vracena přidělená paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
816941Automatické funkce serveru proxy: isResolvable, dnsResolve a myIpAddress nepracují podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Kompatibilita programů
263939Výkon disku může postupně klesat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
278710Při vytváření oprávnění pro prostředky sdílení souborů nejsou ve správci clusterů k dispozici žádné globální skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
289261Povolení PAE výrazně prodlužuje zálohování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
291594Nástroj pro kontrolu souborů systému Windows není schopen obnovit chráněné soubory operačního systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
307331Funkce EnableTrace() podmiňuje povolení poskytovatelů trasování jejich předchozí registrací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
308483Funkce GetNtmsObjectAttribute() nevrací chybu ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
309344Soubory vypadají jako odstraněné, ačkoli nemáte oprávnění na serveru se systémem OS/2 Warp4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
313600Chyba v souboru Usbhub.sys použitém jako sdružený ovladač (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
315829Zrušené operace URB nemusí udávat skutečný počet přenesených bajtů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
318107Při probuzení z režimu spánku není obnoven zvukový signál z webové kamery (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
318533Kumulativní oprava hotfix Windows 2000 Post-Service Pack 3 Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
318789Pokud je nastaven atribut SPARSE, neukládá přesměrovač soubory do mezipaměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
318871Problémy při přenosu paketů s vysokým stupněm fragmentace v sítích NDIS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319313Při pokusu o zálohování se může zobrazit zpráva Je třeba vyčistit páskovou jednotku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319326Některé karty R2 pro PC jsou ve výčtu nesprávně uvedeny jako paměťové karty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319473Služba FRS nereplikuje soubory ani složky, pokud nemá účet System úplnou kontrolu nad adresářovým stromem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319588Při spuštění nemusí být inicializován hardware periférií (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319913Příkaz NET TIME může hlásit nesprávné hodnoty posunu greenwichského času (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319931Při použití 3GB přepínače v systému Windows 2000 je do systémového protokolu událostí přidána položka s ID události 49 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
319967Nelze otevřít soubor přesunutý do sdílené položky DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
320333Replikační položky protokolu událostí zaplňují protokol clusterů systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
320345Při pomalém nabíjení baterie za provozu počítače stoupá využití procesoru na hodnotu 100 procent (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
320397Při spuštění počítače se zobrazí chybová zpráva „NTLDR nenalezen“Základní operační systém
320661Členy repliky DFS nelze převést do stavu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
320865Instalační program RIS přestává reagovat na obrazovce Instalační program spouští Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
320877Při spuštění s klávesnicí typu USB a myší typu PS/2 dochází k jednohodinové prodlevě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321036Po odebrání a novém vložení modemu chybí nastavení modemu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321060Adaptér sítě LAN Raytheon RayLink Wireless PCMCIA se nespustí s kódem 12 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321248Rozhraní RRAS pro vytáčení na žádost nenavazuje spojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321522Při tisku ze služeb, které vyžadují použití tiskové fronty Novell NetWare, se vždy vytiskne stránka záhlaví (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321610U záznamů DNS vytvořených správou není v některých případech použito rozšířené zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321623V souboru Spoolsv.exe dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321685V modulu snap-in správy disku se nezobrazuje disk s velkým počtem oddílů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321697Nelze spustit fyzickou kontrolu disketových jednotek řadičem disketových jednotek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
321733Chybová zpráva Zápis se zpožděním se nezdařil při zápisu do souboru na serveruZákladní operační systém
322018Protokol L2TP nemusí používat výchozí adresu IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322042Jazyk zadávání klienta terminálového serveru neodpovídá jazyku relace terminálového serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322271Aktualizace Service Pack 3 doplňuje aktualizace do některých nástrojů podpory systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322346Po změně hesla uživatel ztrácí přístup k chráněným datům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322377Počítač nereaguje při přechodu do režimu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322670Použití přihlašovacích údajů UPN způsobí vynechání stromu NDS modulem CSNW při změně hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322811Pokud je instalována verze 2.0 Instalační služby Windows Installer, neinstaluje se sestavení implementace uživatelských práv IEAK (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322913Možnost přerušení doručování zpráv WM_TIMER do programů v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
322945Po přidání disku jako clusterového prostředku v uzlu clusteru dochází k nesprávné detekci disků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323045Chybová zpráva o narušení přístupu v souboru Explorer.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323145Funkce GlobalAlloc() v souboru Ntvdm.exe může vracet neplatný popisovač paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323231Po upgradu ze systému Windows NT 4.0 na systém Windows 2000 dochází ke ztrátě nebo poškození logických diskových oddílů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323255MS02-055: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v nástroji nápovědy systému Windows umožňuje útočníkovi spustit kódZákladní operační systém
323270Průvodce delegováním v systému Windows 2000 načítá pouze jednu hodnotu CONTROLRIGHT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323332Modul ASP generuje nový soubor cookie ASP SessionID při každém přístupu uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323403Nelze odebrat počítač z domény, protože není nalezen jeho název (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323456Chybová zpráva serveru Windows 2000 se spuštěným produktem Citrix Metaframe konfigurovaným jako farma pro vyrovnávání zatížení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323552Nesprávné informace v záhlaví souboru s výpisem a nesprávná velikost záhlaví (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323592Není použit zadaný interval opakování služby DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
323608Nastavení DisablePagingExecutive může způsobit zablokování systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324184Narušení přístupu v souboru Lsass.exe v důsledku hledání LDAP verze 2 s odkazy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324406Při tisku na přesměrovaný port LPT1 ze systému Windows XP do systému Windows 2000 se tiskne více oddělovacích stránek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324439OPRAVA: Ve struktuře DOCUMENTPROPERTYHEADER není nastaven příznak DM_USER_DEFAULT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324574V názvu společnosti v certifikátu se nezobrazuje znak ampersand (&) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324612Po restartování počítače se systémem Windows 2000 nejsou detekována zařízení typu Plug and Play (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
324627Nelze otevřít uzamčený síťový soubor (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325031Během infračerveného přenosu v systému Windows 2000 přechází počítač do úsporného režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325040Windows 2000: Po restartování počítače dochází ke změně písmena označujícího jednotku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325266Nezobrazují se soubory uložené na zálohovací kazetě nebo se zobrazuje opakovaná výzva k vložení kazety (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325748OPRAVA: Služba serveru vzdáleného volání procedur (RPCSS) nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325945Poskytovatel WinNT vrací nesprávný počet domén v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
325955Instalace ovladače nepodporujícího technologii Plug and Play pro zařízení PCI způsobuje potížeZákladní operační systém
326330Clusterová služba detekuje chyby RPC 1726 a 1722 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
326591Systém Windows 2000 podporuje pro jeden proces nejvýše 10 000 popisovačů uživatelů systému NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
326647Funkce NAT systému Windows 2000 může znovu použít připojení ve stavu TIME-WAIT před uplynutím intervalu 2MSL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
326662Problém s uvedením počítačů s více než jedním gigabajtem paměti RAM do stavu spánku v podmínkách vysokého zatížení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
326830MS02-045: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť ve zprostředkovateli síťové sdílené položky může způsobit odmítnutí službyZákladní operační systém
326891Ovladač Clusdisk.sys neumožňuje odebrání disků technologií Plug and Play (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
326967V protokolech IAS je uváděna nesprávná adresa IP zařízení serveru pro přístup k síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327012Verze 3.0 indexového serveru indexuje některé soubory aplikace Excel nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327020Při spuštění správy disku po rozšíření hardwarového pole je generována chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327163Dochází k neočekávaným změnám alternativního serveru DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327392MSMQ: Rozdílnost verzí souborů Mqmig.exe a Mqmigrat.dll způsobuje selhání migrace primárního podnikového řadiče (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327498Starší přesměrovač může způsobit zobrazování neprázdných souborů jako prázdných (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
327559Výměnné úložiště rozpozná páskovou jednotku, ale nerozpoznává žádné médium vložené do této jednotky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328020Přesměrování tisku prostřednictvím relace služeb terminálu nemusí při použití aktualizace Windows 2000 SP3 pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328036Odebrání rozbočovače USB způsobí vygenerování chyby STOP 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328097Přidání oddělovací tiskové stránky může vést k výskytu chybové zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328141Nástroj pro migraci serveru Microsoft Message Queue Server odstraňuje objekt MsmqServices (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328165Při vysokém zatížení serveru BizTalk dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328773Úlohy Plánovače úloh nepracují a dochází k nepravidelnému generování kódu chyby 0x8004130f (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
328786Při neúmyslném přidání prázdného řádku do zásady „Spouštět pouze povolené aplikace systému Windows“ dojde k vymazání seznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329068Funkce CreateMultiProfileTransform() přestane po tisícím volání pracovat a nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329170MS02-070: Chybu podepisování SMB lze zneužít k pozměnění zásad skupinyZákladní operační systém
329178Zásady skupiny zabezpečení jsou použity při každém spuštění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329179Zařízení společnosti Integrated Technology Express nefungují v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329259V souboru Rsvpsp.dll dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329346Soubor Mstask.exe nevrací přidělené popisovače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329546MSMQ: Syntaxe vazeb je nesprávně interpretována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329688OPRAVA: Chyba RPC_S_CALL_FAILED při použití serveru COM k volání klientské aplikace s více podprocesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329771Při prvním přihlášení k systému Windows 2000 dochází k narušení přístupu v souboru Unregmp2.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329801V systému Windows 2000 se může nepravidelně zobrazovat chybová zpráva Stop 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329806Chyba hlášená při spuštění funkce ADSI MoveHere se serverem LDAP jiného výrobce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
329834MS02-063: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v implementaci protokolu PPTP umožňuje útok typu Denial-of-ServiceZákladní operační systém
329895Přenos FTP s použitím překládání síťových adres nemusí vždy pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
330259Při použití sledování výkonu přestávají programy v nepravidelných intervalech reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
330363V přesměrovači NetWare dochází k výskytu chyby Stop 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
330574Nepravidelný výskyt problémů s rozlišením názvů a výskyt událostí s ID 5501 a 6524 v protokolu událostí serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331009Modul COM+ nevrací přidělené nekořenové objekty transakcí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331018Při použití zařízení EMC dochází ke zkrácení obnovovaných souborů delších než 4 GB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331053Chybová zpráva DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL při odpojení svazku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331330Služba Active Directory předává programům nesprávné popisovače zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331371Soubor Mqbkup.exe nepodporuje službu virtuálních clusterů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
331910Neodesílají se možnosti DHCP specifické pro dodavatele, jejichž délka překračuje 124 bajtů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
332001Ve všech paketech odeslaných z počítače se systémem Windows 2000 je bit DF nesprávně nastaven na nulovou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
332023Při povoleném ukládání do mezipaměti je disk pomalýZákladní operační systém
810008Dochází k zavírání aktivních připojení RPC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810038Při pokusu přesměrovače o uvolnění zámku dochází k chybě Stop 0x0E3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810058Při odeslání velkých bloků dat z programu prostřednictvím soketů TCP/IP v systému Windows 2000 se zdá, že počítač přestal reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810090Při spuštění nebo obnovení počítače se systémem Windows 2000 nebo Windows XP mohou být některá zařízení USB nenalezenaZákladní operační systém
810161Po obnovení stavových dat systému spuštěním nástroje NTBackup chybí ve správci zařízení síťové adaptéry nebo jsou uvedeny nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810340Při přejmenování souboru přestane souborový server reagovat (dojde k zablokování) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810418Deaktivace sledování umístění pro server Windows 2000 DFS v doméně Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810425Při intenzivní činnosti disků přestává server v nepravidelných intervalech reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
810558Chyba Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR při přihlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811005Při ověřování uživatelů u služeb, jako je Microsoft Exchange Server, může na straně členského serveru vypršet časový limit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811146U multimediálních klipů se v nabídkách zobrazují znaky procenta (%) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811011Paměťová karta Memory Stick připojená přes sběrnici USB není po probuzení počítače z režimu spánku rozpoznánaZákladní operační systém
811217Vylepšení souboru Ntfrs.exe ve verzi obsažené v aktualizaci Post-Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811281V systému Windows 2000 nelze přehrávat disky Video CD (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811363V souboru Win32k.sys systému Windows 2000 dochází k chybě Stop 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811370Problémy vyřešené ve verzi souboru Ntfrs.exe, která je součástí aktualizace Post-Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811421Počítače se systémem Stratus ftServer přestávají reagovat (dojde k zablokování) po neočekávaném odebrání hostitelského řadiče OpenHCI sběrnice USB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811475Při ladění procesů se do systému nemusí vracet přidělené manipulátory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811621Nelze provést obnovení ze záložního média vytvořeného operátorem zálohování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811732Při přidání paměti RAM dojde ke zmenšení paměti stránkovaného fondu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811772Při spuštění nástrojů pro sledování nevrací soubor Winmgmt.exe přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811777Multimediální zařízení přestane pracovat po aktualizaci ovladače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
811964Program terminálové služby může být v systému Windows 2000 pomalejší než v systému Windows NT 4.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
812415Problémy při přechodu počítače s více jednotkami ATA do stavu napájení S1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
812599Při instalaci systému Windows pomocí nástroje Sysprep nemusí být k dispozici příležitostné uzamykání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
812680Správce DFS nezobrazuje kořenové položky DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
812802Funkce BackupRead() neumožňuje načtení souboru se střídavým datovým proudem o délce 0 bajtů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
813707Při vložení víceúčelové karty PC do zásuvky PCMCIA je ve výčtu uvedena pouze jedna funkce a ve správci zařízení dojde k chybě s kódem 10 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
813908Příkaz Sense průchozího režimu rozhraní SCSI může způsobit zhroucení počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
814017Systém Windows nedetekujte zařízení SCSI po neočekávaném odebrání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
814033Nelze nainstalovat aktualizace ovladačů z webu systému Windows UpdateZákladní operační systém
814266Klient terminálového serveru systému Windows se nemůže připojit k terminálovému serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
814484OPRAVA: Po odebrání zařízení připojených přes rozbočovač USB 2.0 nelze počítač probudit ze stavu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815028Seznam oprav základního operačního systému v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815140Zpráva o neznámé chybě při vytváření zálohy prostřednictvím sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815324Zásady skupiny nejsou použity pro objekty v organizační jednotce, jejíž název obsahuje hvězdičku (*) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815470Počítač se systémem Windows 2000 přestává reagovat při práci s více programy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815484Systém Windows 2000 přestává reagovat při probuzení počítače ze stavu spánku stisknutím klávesy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815616Písmeno označující diskovou jednotku v clusteru se neočekávaně mění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815834Chybová zpráva s kódem 28 a žlutá značka vykřičníku u zařízení USB ve Správci zařízení po probuzení počítače ze stavu spánku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
815837V počítači může docházet k chybě Stop 0x50 (poškození fondu) ve funkci NT!ObGetObjectSecurity (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
816036Zhroucení systému Windows 2000 s chybovou zprávou Stop 0x000000d1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
816488Proces nulování stránek je nečekaně pomalý (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
816765Ovladač Scsiport nemusí načítat parametry registru zadané pro ovladače typu Miniport (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
816990Ovladač FTDisk může způsobit zobrazení chybové zprávy Chyba STOP 0x000000D1 při vypnutí počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
817006Počítač se systémem Windows 2000 a spouštěcím diskem typu NTFS se nespouští a jeví příznaky uváznutí v nekonečném cyklu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
817566Při spouštění s použitím přepínačů /PAE i /3GB se systém nemusí spustit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
818194Zobrazuje se chybová zpráva KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
281485Konflikt názvů ve službě Active Directory způsobuje chyby replikace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
300930Služba protokolování licencí snižuje počet licencí pro účty počítačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
304653Při restartu počítače dochází ke snížení pořadového čísla ve službě DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
312571Záznam událostí do protokolu událostí je ukončen dříve, než velikost protokolu dosáhne povoleného maxima (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
314446Možnost poškození atributů HasMasterNCs pro objekty serveru v kontejneru konfigurace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
316042Pomalé připojení k prostředkům NetWare (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
316430Výkon programů využívajících server Microsoft Commerce může postupně klesat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
318332Při procházení sítě se zobrazuje chybová zpráva Chyba systému 1230 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
318443Zvýšení pořadových čísel v zóně DNS způsobuje v systému Windows 2000 zbytečné přenosy zón (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
319325Příkaz IPCONFIG /SETCLASSID neodesílá ID třídy v poli možností informačního paketu DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
319460Při importu Netsh DHCP nejsou importovány informace o konfiguraci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
319672Audity přístupu adresářové služby pro server objektů SAM obsahují neúplné názvy objektů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
319709V modulu Lsass dochází k narušení přístupu v důsledku přetečení zásobníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
319915Během automatické instalace je na obrazovce domény přístupné tlačítko Zpět (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320015Při sestavení výčtu členů skupiny s použitím vázání dojde k chybě na straně poskytovatele ADSI Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320063Program Dcdiag.exe generuje nesprávné chybové zprávy Topology Disconnected (Topologie odpojena) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320387Při pokusu o vypsání seznamu naplánovaných úloh přestává reagovat příkaz AT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320677Nelze shromažďovat data DHCP pomocí protokolu SNMP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320711Přístup ke službě Active Directory v protokolu LDAP pomocí volání Sun JNDI nemusí pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
320769Chování mezipaměti DNS při použití dotazu typu All v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
321064Při použití jednotky Zip se počítač na 15 sekund zablokuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
321160Protokolování FTP: Nepřesný údaj o počtu přenesených bajtů po přerušení transakce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
321343Volání funkce LockWorkstation() při spuštěném spořiči obrazovky způsobí zablokování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
321854Atribut ntSecurityDescriptor mohou z výsledné sady IDirectorySearch načíst pouze členové skupiny Administrators (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
321867Soubor Usrmgr.exe systému Windows NT 4.0 nezobrazuje chybovou zprávu při změně hesla na slabé heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
322599Počítače klienta DFS přestanou reagovat při odpojení od sdílené položky DFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
323256Chybová zpráva Stop 0x50 při přejmenování velkého počtu souborů v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
323589Nástroj Repadmin vrací chybu LDAP 32 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
324102U proxy serveru DCOM dojde při hledání popisovače vazby ke zrušení vazby se serverem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
324183Narušení přístupu v souboru Spoolsv.exe GDI32!IcmInitIcmInfo v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
324415Karta PC digitálního zvukového rozhraní nemusí pracovat správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
324615Čítač sledování výkonu vytvořený připojením TCP udává u počítačů s více procesory nesprávné hodnoty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
325183Chybová zpráva "Nelze zobrazit informace o zabezpečení" generovaná pro správce domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
325189INFORMACE: Zkrácení výsledků při volání funkce IDirectorySearch::GetNextRow (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
325571Přetečení vyrovnávací paměti v prostředí IIS, pokud neexistují žádné mapy skriptů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
325919Klienti DHCP s více adresami mohou v systému Windows 2000 použít položku Bad_Address na serveru DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
326333Nesprávné vytvoření souboru s výpisem při použití více než čtyř gigabajtů paměti a aktivované funkci PAE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
326564Po vypnutí a novém spuštění počítače je do protokolu událostí systému neočekávaně zaznamenáno ID události 6008 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
326770Nefunkčnost změny hesla při ověřování pomocí služby Vzdálený přístup\Radius (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
327542Únik registrace události WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
327633Funkce SetUserProperty() nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328195Nastavení AutoShareServer může bránit použití sdílených položek pro správu v uzlech clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328310MS02-071: Chyba ve zpracování zprávy WM_TIMER systému Windows umožňuje zvýšit úroveň oprávněníAdresářové služby
328417Po změně hesla se nelze přihlásit z klienta systému Macintosh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328566Hodnota registru MaxPreloadEntries je nefunkční a nastavuje se na výchozí hodnotu 1000 položek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328567Při pokusu programu o aktualizaci dat služby Active Directory dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328570Servery se systémem Windows 2000 nemusí po upgradu domény nastavit název domény DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328693Mimoprocesové aplikace IIS přestávají reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
328981Chybová zpráva „Došlo k pokusu o zapamatování zařízení, které již bylo zapamatováno dříve“ při přihlášení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
329394Při spuštění programu Chkdsk.exe vznikají dlouhé prodlevy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
329604Netisknou se úlohy typu PostScript obsahující písma typu 1 s více hlavními metrikami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
329726V zařízení Ndistapi dochází k uváznutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
329772Při prvním spuštění počítače dojde k chybě Stop (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
330306U výměnných úložišť nemusí proběhnout aktualizace pásky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
330421OPRAVA: Při spuštění proudu Isoch neproběhne zpětné volání nebo je ohlášena chyba na modré obrazovce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
331102Ovladač Disk.sys způsobuje chybu 0x0000001EAdresářové služby
331190Spořič obrazovky OpenGL může způsobit narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
331627Klient terminálových služeb nemůže při přihlášení získat konfiguraci uživatele terminálových služeb z řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
331651Pole UPN v okně Uživatelé a počítače služby Active Directory obsahuje poškozená data (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
331907Při přenosu zóny dochází ke zvýšení pořadového čísla DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
332199Úroveň řadičů domény není snížena při vynuceném snížení úrovně řadičů domény pomocí Průvodce instalací služby Active Directory v systému Windows Server 2003 a Windows 2000 ServerAdresářové služby
810089Nový globální katalog nelze povýšit, pokud existují konfliktní názvové kontexty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
810262Odepření přístupu jiným uživatelům než správcům u ovládacího panelu klientských služeb pro sítě NetWare nebo služeb brány pro sítě NetWare (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
810714Při rychlém odstranění a novém vytvoření zóny adresářové služby ze souboru dojde ke ztrátě nastavení serveru DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
811143Chybová zpráva: Protokol událostí je poškozen (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
811195Soubor Nwrdr.sys při práci s daty FILE_BASIC_INFORMATION nenastavuje hodnotu ChangeTime (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
811288Funkce QUERYCLIENTCERT() v souboru Wldap32.dll systému Windows 2000 neprovádí zpětné volání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
812175Po roce používání souboru Hosts přestává pracovat rozlišení názvů hostitelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
812499Nelze změnit heslo vynulované správcem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
812785Při vypnutém delegovaném serveru názvů je odezva pomalejší (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
813425Služba DNS neočekávaně ukončí práci a zobrazí se chybová zpráva o události 7031 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
814202Kontrola sémantiky Ntdsutil.exe nemůže změnit názvy fantomů zkomolené v důsledku konfliktu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
814822Zpožděný příjem upozornění od poskytovatele protokolu událostí WMI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
814925Procedura jazyka Visual Basic, která má vracet počet členů skupiny, vrací u všech skupin s více než 1000 členy hodnotu 1000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
815493Při zvýšení počtu popisovačů v souboru Services.exe není vracena přidělená paměť stránkovaného fondu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
816230Heslo k účtu počítače způsobuje zobrazení chybové zprávy 0xc000006c (omezení pro hesla) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
816475Po použití nástroje Ldp.exe mohou být zachovány některé existující objekty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Adresářové služby
305557U volně vázaných událostí COM+ může dojít ke ztrátě událostí zařazených do fronty odběratelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
319989Vysoké zatížení procesoru službou RPCSS při zapnutí počítače a spuštění služby využívající rozhraní DCOM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
320530Nelze sestavit výčet sdílených skupin vlastností (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
321557Vylepšení ve verzi souboru Ntfrs.exe vydané po aktualizaci Post-SP2, která se dodává spolu s aktualizovaným ovladačem Ntfs.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
321592Možnost zvýšení maximální velikosti zpráv DHCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
322930Při vysunuté zásuvce jednotky CD-ROM v systému Windows 2000 přestane počítač při vypínání reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
323293OPRAVA: Chybová zpráva „Přístup je odepřen“ při pokusu o přístup k indexové službě z prostředí ASP.NET s povoleným zosobněním (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
323319Mechanismus zpracování událostí není schopen určit volání metod z klientů s pozdní vazbou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
323735Po selhání vzdálené výstrahy se v systému Windows 2000 nespouštějí výstrahy výkonu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
323819Pokud jsou hlavičky NetBT rozděleny mezi více rámců, klient se odpojí od serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
324034INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 2 COM+ hotfix Rollup Package 20.2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
324038Služba Rpcss může při zpracování požadavku DCOM při vysokém zatížení generovat narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
324039INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 21 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
324096MS02-053: Požadavek na překladač SmartHTML může zabrat všechny prostředky procesoru webového serveruInternetová informační služba a služba COM+
324443V síťovém přesměrovači může dojít k uváznutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325208Záznamy GUID nejsou zaregistrovány, pokud je použit záznam MX obsahující zástupný znak (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325409Test spojení příkazem ping modulu RPCSS OXIDResolver se musí vrátit k mapovači koncových bodů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325455Program Ftp.exe nepracuje správně s názvy cest v japonštině (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325641Neúspěšné připojení v modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325785OPRAVA: Spuštění události "Přístup odepřen", pokud uživatel není přihlášen jako správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325797Služba SMTP nemusí při použití výběrové složky vracet přidělenou paměť seznamu domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
325988V prohlížeči (Mrxsmb.sys) dochází k výskytu chyby Stop 50 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
326433Při odpojení síťového kabelu hlásí proces Dllhost.exe narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
326639OPRAVA: Asynchronní upozorňování je směrováno na nesprávný uzel 1394 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
326852Při povoleném publikování WebDAV se načítá knihovna ISAPI DLL v rámci procesu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
327009Po obnovení nebo zkopírování velkého množství dat nachází program Chkdsk nesprávná ID zabezpečení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
327643Při vypnutí počítače se zobrazuje chybová zpráva Stop 0x000000CE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
328506Soubor Sfmsrv.sys způsobuje výskyt chybové zprávy Stop 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
328636Nástroj DHCP obsažený v aktualizaci Windows 2000 SP3 může zobrazovat prázdný seznam rezervací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
328800Služba replikace souborů způsobuje výskyt chybové zprávy QKey != QUADZERO (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
328897V protokolu událostí aplikace se zaznamenají události 2019 a 2020 agenta rozšíření SNMP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
328925Proces COM+ (Dllhost.exe) načítá při vzdálené aktivací klientů nejnovější verzi běhové knihovny .NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
329420Funkce LookupAccountSid vrací po přejmenování účtů nesprávné názvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
329449Chybová zpráva oznamující neplatnost jednoho nebo více uživatelů po přidání skupiny Everyone do aplikační role COM+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
329492MSMQ: Uzel clusteru se dvěma síťovými kartami nepřijímá zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
329938Aplikaci Outlook Web Access nelze použít pro přístup k serveru Exchange Server instalovanému v uzlu clusteru Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
329945OPRAVA: Ovladač miniportu SCSI se znovu nenačte, je-li nesprávně načten klíč PNPInterface (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
330081INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 23 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
330833Příkaz Eject PC může nepravidelně selhávat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
810578INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 24 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
811373Produkt COM+ 1.0 nemůže instalovat moduly DLL s činnostmi COM ve funkci DllMain (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
811694Po instalaci aktualizace Windows 2000 Service Pack 3 nepracují vlastní chyby pro zahrnutí na straně serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
814886INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 25 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Internetová informační služba a služba COM+
284246Při pokusu o upgrade systému Windows NT 4.0 na systém Windows 2000 s použitím zahrnutých oprav SP1, SP2 nebo SP3 se během upgradu nespustí soubor Cmdlines.txt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
323372OPRAVA: U vzdáleného čtení front zpráv nemusí vždy proběhnout zotavení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
328716Tisk více oddělovacích stránek z přesměrované tiskárny terminálové služby systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
329115MS02-050: Chyba ověření platnosti certifikátu by mohla umožnit podvodnou identifikaciInstalace
810989Při instalaci RIS více klientů může dojít k vytvoření duplicitních názvů počítačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
812812Pro instalace vytvořené pomocí programu Sysprep se nezobrazuje výzva k získání licence pro správu digitálních práv (Digital Rights Management License) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
814788Instalace RIS se zastaví, pokud je síťový kabel připojen k portu B duálního síťového adaptéru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
815438Po sobě jdoucí pokusy o dokončení instalace zásad skupiny aktualizace Service Pack mohou do protokolu zaznamenat chybu s ID události 102 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
816085Při odebrání služby IIS dojde k obnovení výchozích oprávnění DCOM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Instalace
281553Třída Win32_BIOS WMI vrací nesprávnou hodnotu ReleaseDate (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
303280Seznam místních uživatelů a skupin je prázdný nebo se v něm nezobrazují uživatelské účty všech členů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
309144Po odstranění profilu nepracuje přesměrování složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
319021Metoda Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder nepracuje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
319402V okně MMC se nezobrazuje ikona Zobrazení nového panelu úkolů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
319819Při mapování hodnot SID na názvy účtů může vzniknout prodleva, pokud název počítače obsahuje více než 15 znaků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
319953Služba SMTP se může zastavit po použití příkazu TURN nebo ATRN v relaci programu Telnet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
320199Dotaz WMI v systému Windows 2000 vrací pouze 32 diskových jednotek, i když jich existuje více (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
320363Třída Win32_NetworkAdapterConfiguration nevrací vlastnost WINSPrimaryServer pro uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
320373Služba Windows Management Instrumentation není schopna znovu sestavit poškozené úložiště (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
320437Nástroj pro správu počítačů se při připojování ke vzdálenému počítači pokouší použít pouze název hostitele DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
320489Struktura Win32_Group nezahrnuje skupiny lokální vzhledem k doméně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
321126Pole Oblast hledání a Uložit jako ve sdílených dialogových oknech reagují pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
321418Hodnota TTL -1 (0xFFFFFFFF) v paketu dynamické aktualizace znamená použít výchozí hodnotu TTL zóny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
321800Pokud je aktivováno místní opakování, dochází ke zpomalení přenosové rychlosti u programu Hyperterm.exe systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
321933V modulu snap-in Konfigurace a analýza zabezpečení nejsou uvedeny služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
322804Produkt Windows Media Player nelze použít k načtení dat XA ze zařízení CD-ROM typu 1394 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
323172MSO2-048: Chyba v ovládacím prvku Certificate Enrollment může způsobit odstranění digitálních certifikátůSpráva
323274Chybová zpráva „Požadované médium není prázdné“ při použití programu Ntbackup.exe (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
323704Klient SLIP se v systému Windows 2000 nemůže připojit k serveru CSLIP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
324041OPRAVA: Zahrnutí produktu COM+ 18.1 může způsobovat problémy při exportu aplikací COM+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
324712Čítače sledování výkonu ukazují na nezarovnání vyrovnávací paměti dat služby AppleTalk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
325792Asynchronní připojení ICA se nemusí znovu inicializovat, dojde-li při ověřování k problémům (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
325827OPRAVA: Průvodce obnovením certifikátu spojuje organizační jednotky certifikátu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
327129Pokud se nespustí služba, počítač při vypínání přestává reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
327536Při instalaci obrazu klienta Windows XP SP1 ze serveru RIS se zobrazuje chyba Stop 0x0000006b nebo instalační program přestává reagovat v okně Instalační program spouští Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
327550Webová služba proxy serveru ISA způsobuje narušení přístupu během vyhledávání DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
328510CHYBA: Poznámky v souborech aplikace PowerPoint nemusí být indexovány pro plnotextové vyhledávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
328764V systému Windows 2000 se pomocí některých rozsahů klientských adres IP nelze připojit k serveru pro telefonické připojení Cisco (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
328776Při pokusu o zavření souboru ve sdílené síťové položce dochází k chybě Stop 0x000000C2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
328991Pokud je detekováno pomalé připojení, nespustí se zásady skriptování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
329175Soubor Rdbss.sys může způsobit chybu STOP 0xA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
329184Chybová zpráva Toto zařízení nelze spustit (kód 10) při odebrání rozbočovače USBSpráva
329328V systému Windows 2000 chybí podpora některých páskových a měničových jednotek Seagate (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
330194Klient odesílá nepotřebné pakety zabezpečení Kerberos (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
332002Distribuovaný systém souborů vyloučí při použití přepínače /INSITE z odkazů klienty, kteří nejsou přiřazeni k žádné lokalitě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
810211Některé položky diskusních skupin nejsou v aplikaci Exchange 2000 odesílány do veřejných složek, ačkoli operace odeslání zdánlivě skončí úspěšně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
810823Nejsou doručovány odchozí zprávy ze serveru SMTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
810992Při vytvoření výčtu třídy Win32_PrintJob ve službě WMI se může zobrazit chybová zpráva o obecném selhání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811066Nastavení registru EventLogLevel nepotlačuje všechny zprávy o událostech pro rozšiřitelné čítače podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811160Okno Uživatelé a počítače služby Active Directory přestane pracovat, pokud uživatel patří do skupiny, jejíž název začíná lomítkem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811196Při uložení sestavy Winmsd je do protokolu zaznamenána událost 577 auditu selhání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811222Při přidání a odstranění čítačů dochází k narušení přístupu v ovládacím panelu Sysmon (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811364OPRAVA: Chyba 1308 při instalaci programu ze zdroje umístěného na Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
811965Při upravování objektu zásad skupiny se v dialogovém okně Vybraní uživatelé, počítače nebo skupiny nezobrazují skupiny lokální vzhledem k dané doméně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
812203Zprostředkovatel výkonu je neočekávaně ukončen při shromažďování dat ve službě WMI (Windows Management Instrumentation) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
812652Časová značka NNTP udává nastavení času a data v počítači klienta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
812714 Uživatelé nemohou provádět vzdálené sledování diskových čítačů, pokud nejsou přihlášeni jako správci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
813050Problémy s datovými rámci, které končí znaky CRLF.CRLF QUIT CRLF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
813197Uživatelé bez pověření ke správě nemají ve službě Windows Management Instrumentation přístup k datům SMBIOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
813824Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni jako správci, nemohou ve službě Windows Management Instrumentation načíst data Win32_WMISetting (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
813950Program Sledování výkonu zobrazuje pouze první z více instancí v binárním protokolu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
814280XADM: Problémy při pokusu o přidání velkého počtu globálních seznamů adres do seznamu adres režimu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
815181Chyba selhání poskytovatele u počítačů s velkým počtem řadičů SCSI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
815198V modulu WBEMTest se nezobrazují informace tříd WMI pro vícecestné ovladače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
815231Některé uživatelské programy po odstranění profilu příslušného uživatele nepracují správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
815425Narušení přístupu v případě, že modul Inetinfo přijme zprávu s hlavičkou delší než 64 KB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
816045Rychlé připojení může být v důsledku nastavení síťových zásad ICMP detekováno jako pomalé (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
816485Při sestavování výčtu ve funkci Win32_NetworkLoginProfile přestává server reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
816740Při provádění správy vzdálených počítačů se v názvu složky uživatelského profilu zobrazují čtverečky nebo jiné neobvyklé znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
816866Chybová zpráva „Server neočekávaně ukončil připojení“ při odesílání e-mailové zprávy založené na protokolu SMTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
816998Služba Vzdálený registr nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
817361Vynucení možnosti místního profilu v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Správa
328422Popisovač zabezpečení obsahuje prázdnou hodnotu vlastníka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Součásti MDAC
328885Využití procesoru v souboru Services.exe stoupá na 100 % (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Součásti MDAC
329414MS02-065: Přetečení vyrovnávací paměti v součástech Microsoft Data Access Components může vést ke spuštění kódu (MDAC 2.6)Součásti MDAC
267316MSMQ: Během předání řízení při chybě dochází ke ztrátě čítačů sledování výkonu v clusteru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
322141Soubor Ntfrs.exe v systému Windows 2000 neprovádí vyčištění fázových složek u členů bez odchozích protějšků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
323371U počítačů s tolerancí vůči selhání se může zobrazovat chybová zpráva Stop 0xBE (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
326147Systém Windows XP před přechodem do stavu vypnutého napájení nemusí vždy volat funkci DrvAssertMode(FALSE) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
326404Během přípravy síťových připojení dochází v programu Lsass.exe k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
327360V okně Připojení klienta systému Macintosh nelze zobrazit služby systému Windows 2000 pro systém Macintosh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
327784Po dokončení místního zálohování může dojít k zablokování serveru Windows 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
328120Při přidání nových sériově připojených zařízení se může ztratit zařízení IEEE 1394 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
328293Při úvodní synchronizaci složky, když nejsou otevřeny soubory, se zobrazí zpráva Zavřít otevřené soubory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
329459OPRAVA: Služba IIS neaktualizuje mezipaměť souborů u nevirtuálních kořenových adresářů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
329542OPRAVA: Modul pro přidělování stránek vrací blok paměti, do kterého nelze zapisovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
329954OPRAVA: Problémy s výkonem u víceprocesorových počítačů se souborem MSDTCPRX.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
329994MSMQ: Zděděná oprávnění u objektu ve frontě mohou být ignorována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
331334Při volání funkce API ChangeTimerQueueTimer z podprocesu není vrácena přidělená paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
811308MSMQ: Postup zvýšení prahové hodnoty paměti jádra (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
814116MSMQ: Při změně systémového času během zpracování transakce nejsou odeslány nebo přijaty zprávy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
814776MSMQ: Při restartování nebo vypnutí přijímajícího počítače může dojít ke ztrátě obnovitelných zpráv (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
815643MSMQ: Při připojování k doméně Microsoft Windows 2000 zabraňte serveru Microsoft Message Queue Server 2.0 v přechodu ke službě Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
816957Při restartování produktu Microsoft Message Queuing se zobrazuje chyba Stop 0x00000050 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
817076MSMQ: Postup eliminace směrování dotazů v sítích bez směrovacích serverů v lokalitě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
817586MSMQ: Při vyhodnocení zprávy dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Řízení front zpráv
278522Soketové programy přestávají reagovat v důsledku zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
287032Při použití funkce AddIPAddress() u počítačů s více adresami mohou být trasy TCP/IP nesprávné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
294961Nelze zkompilovat soubory Authserv.mib a Accserv.mib (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
300561Nesprávná směrovací tabulka při připojení k některým serverům VPN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
305217Chyba „Stránku nelze zobrazit“ při vypršení časového limitu relace serveru SSL 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
309696Klienti, kteří používají adaptér ATM, neobdrží zásady skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
313664 Použití ověřování 802.1x u počítačů se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
316803Nižší klienti nemohou změnit heslo nebo se připojit k doméně systému Windows 2000Sítě
318419Při přidání připojení VPN na serveru ISA dochází k ukončování připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
318437Při použití služby Směrování a vzdálený přístup v kombinaci se službami NAT a VPN dochází k výskytu chybové zprávy STOP 0xA (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
319270Přenosný počítač nemá po přechodu do režimu spánku žádnou adresu IP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
319627Při odesílání dat vícesměrového vysílání přes síť Ethernet dochází k fragmentaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
321150Služba SMTP nedoručí zprávu více příjemcům, pokud se vyskytne kód chyby 552 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
321232MS02-023: 15. května 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerSítě
321983Hodnota v poli „Vynulovat čítač selhání po“ se mění (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
322359U počítačů s čipovými sadami ICH4 a ICH5 není použit soubor Intelide.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
322823Program Průzkumník systému Windows nezjistí, že disk CD-ROM byl v jednotce CD nahrazen prázdným diskem CD-R (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
322934Funkce StgCreateDocFile() způsobuje v systému Windows 2000 chybu STG_E_FILEALREADYEXISTS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
322953Při pokusu o tisk nebo procházení tiskových front nelze procházet tiskárny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
323538Po instalaci opravy hotfix 292053 je ověřování IAS neúspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
323663Oznámení kritické aktualizace systému Windows 3.0 může způsobit nesprávné vypnutí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
323668Dotaz SNMP na využití virtuální paměti vrací nulovou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
323756Odezva na přesměrování dlouhých adres URL obsahuje neplatné znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
323759MS02-047: 22. srpna 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerSítě
324673Funkce LoadLibrary() nenachází název souboru DLL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
324886Nelze přidat balíček MSI do objektu zásad skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
325764Ovladač videokarty AGP může zablokovat počítač při restartování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
325873V seznamu objektů výkonu se nezobrazuje připojení NBT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
325916Připojení VPN s názvy delšími než 64 znaků mohou po instalaci opravy Q318138 (MS02-029) přestat pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
326645Metoda ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants nevrací paměť v aplikacích COM+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
326886MS02-042: Chyba Správce síťových připojení může způsobit převedení právSítě
326926Při nastavení nulové hodnoty EnablePMTUDiscovery nejsou odebrány dynamické hostitelské trasy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
326964Ve službě Vzdálené volání procedur došlo k náhodnému narušení přístupuSítě
327016Nástroj Netsh nemůže vytvořit záznam skupiny <00> pro pracovní skupinu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
327081Data přidaná na vyměnitelné médium ve stavu spánku mohou být po obnovení činnosti systému Windows 2000 ztracena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
327148Služba RPC se zastavuje s ID události 7031 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
327477Po neočekávaném odebrání řadiče hostitelské sběrnice se může počítač zablokovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
327709Operátoři účtů mohou v systému Windows 2000 spravovat své vlastní účty (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
328089Vyberete-li volbu Vytočit pouze pomocí prvního dostupného zařízení, program Telefonické připojení používá k vytáčení více modemů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
328389OLEXP: Přírůstková oprava aplikace Outlook Express 5.5Sítě
328410Služba NetBT nereaguje na dotaz na stav adaptéru, pokud je zastaven server a Kurýrní služba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
328477Proces Services.exe přestává po restartování počítače reagovatSítě
328556Výskyt ID události 3006 v protokolu aplikací po instalaci aktualizace Service Pack 3 do řadiče domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
329227Plánovač úloh přestává plánovat opakované úlohy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
329258Dotaz DNS typu ALL není zpracován pro autoritativní server domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
329494Vlastní rozšíření autorizace pro službu IAS přestává pracovat po instalaci aktualizace Windows 2000 Service Pack 3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
329634Pokud je instalována služba clusterů, nezobrazují se telefonická připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
329847Při obnovení činnosti ze stavu napájení S1 nebo S3 po odebrání paměťového zařízení IEEE 1394 je obrazovka počítače prázdná (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
330012Při použití správce šablon zabezpečení přejde grafické uživatelské rozhraní editoru ACL do speciálního režimu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
330753Na straně serveru v relaci aplikace TAPI může dojít ke ztrátě zvuku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
331993Na tiskových serverech se systémem Windows 2000 dochází k nepravidelnému výskytu chybových zpráv o narušení přístupu v modulu Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
810042Systém Windows 2000 nepracuje správně se selektivními zprávami ACK (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
810382Po zadání nové hodnoty TCPWindowSize se i nadále používá výchozí velikost okna TCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
810839Klient se systémem Windows XP nemůže navázat připojení VPN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
810926Program Fax neodešle faxovou zprávu, pokud v průběhu jedné své relace volá vícekrát funkci FaxInitializeEventQueue() (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811044Systém Windows 2000 přestává přijímat příchozí připojení TCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811368Program COM vrací chybu RPC 0x80080005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811436Služba SNMP může hlásit nesprávnou velikost paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811513Pokud je primární server WINS nedostupný, nelze k rozlišení názvů použít sekundární server WINS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811657Funkce WSAIoctl (SIO_SET_QOS) vrací hodnotu SUCCESS v situacích, kdy má vrátit hodnotu FAIL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
811914Server DNS nemusí reagovat na některé dotazy DNS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
812707Chybová zpráva STOP 0x0000001E v modulu Tcipip.sys při vysokém zatížení serveru ze sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
814119OPRAVA: Chyba RPC způsobuje zablokování podprocesů v aplikacích ASP/COM+ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
814250Při spuštění modulu snap-In Telefonní subsystém nebo aktualizaci obrazovky dochází k selhání operace s chybovou zprávou bez uvedení příčiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
814622Běhová součást datagramu volání vzdálené procedury na straně klienta nevrací přidělené porty brány firewall (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
815182Soubor DLL zabezpečení služby vzdáleného přístupu je nesprávně použit k ověřování připojení vzdáleného přístupu, která nevyužívají modem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
816924Při tisku dokumentu přes infračervený port se zobrazuje chybová zpráva Při tisku dokumentu byla zjištěna chyba (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
817069Nelze se připojit k sdílené síťové položce prostřednictvím připojení VPN (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
817367Chyba Stop 0x000000D1 při použití serveru hostitelské integrace k připojení k sálovému počítači využívajícímu protokol DLC (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
817864Protokol sledování sítě způsobuje výskyt kódu zastavení 0xD1 při zavření adaptéru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
818177Náhodný výskyt problémů v běhovém modulu RPC služby clusterů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Sítě
315315Klíč registru EnableAutoDial je nesprávně nastaven (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
316982Výchozí nastavení dlouhého formátu data a formátu měny u lokality Francouzština (Kanada) neodpovídá platnému quebeckému standardu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
319102Modul Wldap32 zkracuje možnost binary ve vyhledávacím filtru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
319725Připojení SLIP vysílají při vypnutí klienta názvy NetBIOS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
319973Podpora sběrnice USB 2.0 v systému Windows 2000Jiné
320368Řízení textu RichEdit může ve výstupu nahrazovat znaky CR-LF (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
320549U víceúčelových tiskáren s rozhraním USB nemusí pracovat funkce Scan (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
322210OPRAVA: Čítače výkonu služby Řízení front zpráv nepracují v kombinaci s Terminálovou službou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
323289Metoda ExecMethodAsync poskytovatele WDM v systémech Windows XP a Windows 2000 nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
323582Chyba Net3101 na serveru OS/2 v důsledku použití bloku SessionSetup SMB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
328725Při vzdálené instalaci se systém Windows 2000 neočekávaně instaluje na nově vytvořený účet (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
331116Nelze vytvořit přímou vazbu na objekt skupiny s poskytovatelem Winnt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
810070Nelze přidat uživatele nebo skupinu do důvěryhodné domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
810268Při volání modulu IADsTools z aplikace Visual Studio 6 dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
812110Při odeslání zprávy obsahující dlouhý řádek může dojít k zablokování aplikace Outlook Express (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
812401Zobrazuje se chybová zpráva 735 a telefonické připojení se chová jako připojené, ačkoli je odpojeno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
814691OPRAVA: Narušení přístupu při replikaci Centra aplikací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
814958Zařízení klávesnice a myši s rozhraním USB nepracují správně, pokud je odpojíte a znovu připojíte za běhu systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Jiné
298692Nelze přidat tiskárnu s použitím názvu CNAME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
318365Nelze tisknout ve vysokém rozlišení na papír velkého formátu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
318954Nedostupnost výchozí tiskárny může způsobovat prodlevy v programech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
319370Po instalaci aktualizace Windows 2000 Service Pack 2 nelze tisknout na místní tiskárně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
320914Problémy při aktualizaci ovladače tiskárny pro uživatelský režim pomocí funkce Point and Print (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
321364Klienti otevírají stovky kanálů pro složku \Pipe\Spoolss na tiskových serverech (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
321613Chyba Stop 0x0a ve funkci nt!ExpBoostOwnerThread() na serveru Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
321614Při vysokém zatížení může dojít k zhroucení zařazovací služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
321771Zobrazuje se chybová zpráva Stop 0x51 (REGISTRY_ERROR) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
324173Při tisku jednoho nebo více velmi rozsáhlých dokumentů chybí části tiskové úlohy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
324397Při nastavení úrovně ověřování u balíčku serveru COM+ na hodnotu None (Žádná) dochází k selhání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
324433Dotazy klientů na službu Active Directory selhávají s kódem 0x8005000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
326095Po instalaci technologie Microsoft .NET Framework přestává reagovat nástroj COMREPL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
327052Při instalaci aktualizace 286254 jsou tiskové fronty znovu publikovány s nesprávnými názvy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
327930Aplikace Průzkumník může měnit aktivní sdílenou položku distribuovaného souborového systému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
327984Pokud změníte nastavení tiskárny a poté se odhlásíte, nedojde k uvolnění vašeho profilu z paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
328055Při použití programu se stránkami podporujícími sdílení může server přestat reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
328894Při tisku s použitím obecného ovladače tiskárny chybí na všech řádcích první znak (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
329051V souboru Win32k.sys v systému Windows 2000 občas dochází k chybě STOP 0x1ETisk
330030Pro počítače s rozděleným prostorem názvů nelze použít ověřování 802.1x na serveru Radius v dané doméně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
810647Systémový protokol událostí obsahuje mnoho záznamů o události 61 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
810908Pokud je portu LPR přidělen název DNS, který není platný na serveru LPD, zůstává využití CPU zařazovací službou tisku nad úrovní 50 % (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
811915OPRAVA: Program Winprint vytváří nesprávný výstup při tisku brožury u dokumentů se smíšenou orientací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
811916OPRAVA: V systému Windows 2000 není volána funkce DrvDestroyFont (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
812121Po znacích s diakritikou je vložena neočekávaná mezera (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
812419Třída System.EventLog nevrací přidělené popisovače událostí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
814408V přesměrované tiskové frontě terminálového serveru není uvedena skupina tiskových operátorů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Tisk
814770Neočekávané zpoždění při odhlášeníTisk
198941Uživatelé nemohou při přihlášení změnit heslo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
274450Při kontrole parametru Arcname není v souboru Services.exe vrácena přidělená paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
296441MS01-022: Zprostředkovatel služby WebDAV umožňuje skriptům vznášet požadavky jako uživatelZabezpečení
297528Soubor Capolicy.inf nepotlačuje rozšíření distribučního bodu CRL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
304140Při vzdálené úpravě oprávnění může dojít k odebrání (zděděných) oprávnění zabezpečení souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
311444Editor zásad odebírá práva tvůrce/vlastníka (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
312827V události auditu 529 se může zobrazit nesprávný název ověřovacího balíčku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
313494Při nesprávném nastavení výchozí hodnoty CSP nemusí správně pracovat šifrovací rozhraní API společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
313664Použití ověřování 802.1x u počítačů se systémem Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Základní operační systém
315092Útok na port 1720 může způsobit odmítnutí příchozích připojení programem NetMeeting (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
316201Změny přidělování a velikosti fondu RID u aktualizace Windows 2000 SP4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
318815Nelze se připojit k webům vyžadujícím zabezpečení SSL 3.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
318873Klepnete-li na tlačítko Storno, zobrazí se dialogové okno PKI vícekrát (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
318988V clusteru systému Windows 2000 dochází k chybě Stop 0x000000B8 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
319418Modul MMC správy zásad zabezpečení protokolu IP nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320099Zásada zabezpečení nezpracuje správně omezené skupiny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320206MS02-024: Chyba ověřování v ladicím programu systému Windows může způsobit zvýšení úrovně oprávněníZabezpečení
320211Bezpečnostní kontrolu autorizace uživatele nelze provést programově (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320670Při volání funkce LsaLogonUser() nemusí být do protokolu zaznamenáno ID události 528 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320828K datům chráněným soukromým klíčem uživatele má přístup správce domény, který znovu nastavuje heslo uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320903Klienti se nemohou přihlásit s použitím ověřování Kerberos přes protokol TCP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
320920MS02-032: Kumulativní oprava programu Windows Media Player je k dispoziciZabezpečení
321166Při přístupu ze systému Macintosh k prostředkům v systému Windows 2000 Server s integrací sítě AppleTalk se zobrazuje chybová zpráva Platnost vašeho hesla vypršela (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
321217Při výběru velkého počtu příjemců z globálního seznamu adres se zobrazuje chybová zpráva Akci nelze dokončit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
321323Služba Zařazování tisku se při vysokém zatížení paměti zastavujeZabezpečení
321928Rozhraní ADSI s poskytovatelem OLE DB nemusí při použití syntaxe SQL vracet přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
322175Po připojení k doméně s aktualizací Service Pack 2 je nutné počítač restartovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
322302Nelze získat prostředek přerušení pro zařízení přemostění PCI-PCI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
322760Funkce GetEffectiveRightsFromAcl způsobuje narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
322989Služba DHCP používá výchozí hodnotu TTL 900 sekund (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
323153Při přechodu z úsporného režimu S3 může u počítače se dvěma jednotkami IDE dojít k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
323758Při použití produktu Microsoft UAM nejsou do protokolu zaznamenávány události auditu přihlašování Macintosh SFM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
324120Po přidání počítače do domény se k doméně nelze přihlásit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
324224V systému Windows 2000 dochází k chybě STOP 0xc5Zabezpečení
324377Skupiny, které jsou místní vzhledem k doméně, nelze použít pro mapování certifikátů služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
324380MS02-051: Chyba šifrování v protokolu RDP může způsobit odhalení informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
324553Stav klávesy CAPS LOCK v programech MS-DOS může být nesprávný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
325083Problémy při použití ovládacího prvku ComboBox s velkým počtem položek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
325463Po přepnutí disků při selhání nebo návratu při selhání načítají čítače logických disků z clusteru nulovou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
326180100% využití dostupných prostředků procesoru u mnoha jednoprocesorových počítačů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
326363Služba DNS systému Windows 2000 DNS nepřevádí hodnotu NS na název CNAME u mapování záznamů prostředků (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
326460Kód chyby -2147944102 závislý na službě při pokusu o spuštění služby BITS (Background Intelligent Transfer Service) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
326826U některých programů může dojít ke zpomalení při přístupu k souborům ve sdílené síťové položce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
326864STOP: V systému Windows 2000 dochází k chybě 0x000000D6 v souboru Win32k.sys (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327076Při použití protokolu IMAP4 přes zabezpečení SSL na serveru Exchange Server 5.5 nevrací program Lsass.exe přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327462Systém Windows XP SP1 kontroluje při vytvoření cestovního profilu uživatele existující složky cestovních profilů uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327524V souboru Spoolsv.exe systému Windows 2000 dochází k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327634Pokud je při odhlašování v počítači neuložená práce, nastavení zásad Lock on Smartcard Removal (Zamknout odebrání karty Smartcard) nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327696MS02-062: Říjen 2002, Kumulativní oprava pro službu IIS (Internetová informační služba) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327752Některé funkce rozhraní Winsock mohou způsobovat vysoké zatížení procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
327825Nové řešení problémů vznikajících u uživatelů zařazených do velkého počtu skupin (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
328370Služba CSNW systému Windows 2000 při přihlašování ke stromu NDS vždy volá nejbližší server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
328523Odebrání výchozího nastavení spuštění aplikace Internet Explorer z Průvodce připojením k InternetuZabezpečení
328863Ověřování HTTP: Služba IIS před odesláním odezvy 401 Authentication Required (Je požadováno ověření) čeká na tělo entity žádosti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
328924INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 22 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
328948Chybová zpráva LsaSrv s ID události 5000: Vyjednávání balíčku zabezpečení vygenerovalo výjimku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
328970MS02-066: Listopad 2002, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
329112FIX: Na disku DVD obsahujícím více relací (multi-session) s více než 4 GB dat nejsou čitelná data mimo první relaciZabezpečení
329145Nelze zkopírovat adresář s rozšířenými atributy na oddíl FAT32Zabezpečení
329316Chybová zpráva: Selhání uživatelského rozhraní: Nelze načíst soubor Msgina.dll přihlašovacího uživatelského rozhraní (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
329405Rozlišení názvů DNS není k dispozici uživatelům, kteří nejsou přihlášeni jako správci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
329414MS02-065: Přetečení vyrovnávací paměti v součástech Microsoft Data Access Components může vést ke spuštění kódu (MDAC 2.6)Zabezpečení
329826Rozšíření svazku NTFS selhává, ale projevuje se jako úspěšné (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
330002Nástroj pro migraci serveru Microsoft Message Queue Server neumožňuje upgrade primárního podnikového řadiče v podřízené doméně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
330029Chybová zpráva o narušení přístupu v tiskové službě pro systémy Macintosh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
330164Po použití aktualizace Windows 2000 SP3 chybí seznamy řízení přístupu k tiskárnám (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
330303Chybová zpráva STOP: c000021a (závažná chyba systému)Zabezpečení
330994 MS03-014: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Outlook ExpressZabezpečení
331490Program Userinit.exe může v systému Windows 2000 přestat pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
331953MS03-010: Chyba v mapovači koncových bodů vzdáleného volání procedur (RPC Endpoint Mapper) umožňuje útoky s cílem odmítnutí služby (Denial-of-Service)Zabezpečení
810022Výskyt chybové kontroly s chybovou zprávou STOP 0x000000CE a souboru Svr.sys ve výpisu paměti při vypnutí počítače po zhroucení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810037Rozšíření programu Setpwd.exe o možnost zadat heslo DSRM jako argument (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810076Aktualizace chování skupin s omezeným přístupem u místních skupin definovaných uživatelemZabezpečení
810088Po zapnutí auditování klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\System může výrazně vzrůst zatížení procesoru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810202Slabé místo zabezpečení u ovládacího prvku ActiveX Prohlížeč souborů DirectX (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810578INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 24 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810585Zvětšování paměti využité programem Lsass.exe bez ohledu na zatížení serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
810649Namísto výchozího prohlížeče se hypertextové odkazy otevírají v aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
810833MS03-001: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť ve službě Locator umožňuje spuštění kóduZabezpečení
811114MS03-018: Květen 2003, kumulativní oprava pro službu IIS (Internet Information Services)Zabezpečení
811493MS03-013: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování zpráv jádra systému Windows zvyšuje oprávněníZabezpečení
811627Po obnovení zásady skupiny je neočekávaně zrušeno zaškrtnutí políčka Vyhladit hrany obrazovkových písem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
811630Při vyvolání metodou Window.showHelp( ) dojde k omezení funkčnosti aktualizace nápovědy HTMLZabezpečení
812428Proces Lsass nevrací přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
812872Zabezpečení IPSec při použití ověřování certifikátů v prostředí IKE nepodporuje možnosti důvěryhodné cesty PKI (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
813423Při pokusu o uložení šablony globálního profilu zabezpečení se zobrazuje chybová zpráva Nepodařilo se uložit soubor <šablona>.inf" (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
813485Při vytvoření souboru v místní sdílené souborové položce přestává počítač reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
813489MS03-015: Duben 2003, Kumulativní oprava pro aplikaci Internet ExplorerZabezpečení
813877Nelze odebrat osiřelou skupinu zabezpečení serverů domény Exchange ze skupiny zabezpečení podnikových serverů Exchange (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
814055Přístupová maska 0xCCCCCC při použití funkce GetEffectiveRightsFromAcl (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
814078MS03-008: Chyba skriptovacího stroje systému Windows umožňuje spuštění kóduZabezpečení
814122Program Lsass.exe používá větší než očekávané množství paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
814569Neúspěšné ověření způsobí, že součást služby Kerberos v souboru Lsass.exe nevrátí přidělenou paměť (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
814886INFORMACE: Dostupnost aktualizace Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM+ hotfix Rollup Package 25 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
815021MS03-007: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť v součásti systému Windows může ohrozit zabezpečení webového serveruZabezpečení
815225Uživatel může restartovat terminálový server systému Windows 2000 bez práva pro restart (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
815414Po nastavení konfigurace zásad skupiny v rámci výchozích zásad řadiče domény se služby spouštějí nesprávně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
817606MS03-024: Přetečení vyrovnávací paměti v systému Windows by mohlo vést k poškození dat Zabezpečení
817772MS03-019: Chyba v rozšíření ISAPI pro službu Windows Media může způsobit odmítnutí službyZabezpečení
819696MS03-030: Nekontrolovaná vyrovnávací paměť rozhraní DirectX by mohla způsobit ohrožení zabezpečení systémuZabezpečení
821665Seznam oprav zabezpečení v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Zabezpečení
822679 MS03-025: Chyba ve zpracování zprávy systému Windows programem Správce nástrojů umožňuje zvýšit úroveň oprávnění Zabezpečení
265396Výběr souboru ve sdílené položce využívající systém souborů NTFS zpomalí výkon sítě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
280687Zákaz změny zásad tapety nezabrání všem změnám tapety (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
302510Chybová zpráva Stop 0x0000001e v souboru Win32k.sys při odhlašování uživatelů od serveru s Terminálovou službou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
315819Při načítání rozhraní Digital Dashboard dochází v programu Mrxsmb.sys k chybě Stop 0x50Příkazové prostředí
320261Dochází k problémům s výkonem Terminálové služby, protože program Explorer.exe uchovává v registru data instrumentace a čítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
321091Nastavení informací WINS-R v zóně se zpětným vyhledáváním způsobí chybu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
321781+Chyba STOP A v proceduře nt!KiAttachProcess+0x12 součásti win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
321787Narušení přístupu při spuštění Instalační služby Windows Installer v relaci Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
321788Přesměrování souborů STDIN/STDOUT nemusí při spuštění prostřednictvím přidružení typu souboru pracovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
322019Při kopírování souborů prostřednictvím sítě dochází ke ztrátě dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
322841V tiskové frontě se při tisku z klientů systému MAC OS/X nezobrazují názvy dokumentů a jména uživatelů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
323015Velký počet připojení SSL může snížit výkon (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
323653Chyba STOP 0xD1 ve službě NDIS na platformách s tolerancí vůči selhání v systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
324141Změna hesla zamčeného účtu generuje zprávu Doména není k dispozici (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
324166Verze UMPD procedury EngCreateBitmap omezuje velikost rastrového obrázku na 40 megabajtů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
325038Při spuštění aplikace Outlook může dojít k přepnutí na japonský císařský kalendář (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
325333Dotaz na indexovou službu vrací při použití tureckého regionálního nastavení neúplné výsledky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
326109Tiskové úlohy EMF obsahující písma typu 1 se nemusí vytisknout (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
326569Při načtení vlastnosti SID objektu dojde k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
326572Proces Explorer.exe po přihlášení opakovaně generuje chybu narušení přístupuPříkazové prostředí
326836Když program Explorer.exe opakovaně neodpovídá, plocha systému Windows 2000 bliká (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
327350Na serveru Terminálové služby systému Windows 2000 dochází v kombinaci s klientem Novell k zablokování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
327815Pokud po instalaci aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 v clusteru použijete metody MSMQMessage.Send() a MSMQQueue.Receive(), je ohlášena chyba 0xC00E004C (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
328284Do mezipaměti se ukládají některé soubory a složky, které nejsou konfigurovány pro zpřístupnění v režimu offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
328285Nesprávný dotaz DNS během zálohování stavu systému v řadiči domény (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
328423Pokud je soubor zaneprázdněn, dojde ke zrušení operace zálohování služby Active Directory (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
328523Odebrání výchozího nastavení spuštění aplikace Internet Explorer z Průvodce připojením k InternetuPříkazové prostředí
329023Služba serveru DNS v systému Windows 2000 přestává pracovat při přetečení zásobníku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
329135Nesprávné číslo článku z databáze Knowledge Base v položce SP_KB_NUMBER souboru Update.inf aktualizace Windows 2000 SP3 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
329553Nelze získat aktualizace ovladačů z webu Windows Update (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
329727Služba Active Directory uchovává pro připojení LDAP vždy jen jedno nevyřízené stránkované hledání nebo hledání VLV (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
810159Chybová zpráva PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA při pokusu o přepnutí úloh pomocí kombinace kláves ALT+TAB (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
810649Namísto výchozího prohlížeče se hypertextové odkazy otevírají v aplikaci Internet ExplorerPříkazové prostředí
810891Při aktualizaci okna Tento počítač dochází v programu Průzkumník Windows k narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
811416Při proudovém provádění operací přesouvání pomocí myši se neotevírá dialogové okno s žádostí o potvrzení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
811769Chybová zpráva STOP 0x00000050 v souboru Atmfd.dll při použití písem typu 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
812943Při načtení textu do ovládacího prvku RichEdit mohou být ztraceny informace potřebné k vrácení změn v tomto ovládacím prvku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
813859Text v ovládacím panelu Přidat nebo odebrat programy je poškozen nebo se zobrazuje v angličtině (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
813870Ovládací prvek RichEdit může nesprávně zobrazovat dokumenty obsahující zarážky se zarovnáním doprava nebo na střed (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
814201Správcem stanovené soubory offline zůstanou po přesunu do jiné složky k dispozici offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
814789Systém Windows přestává reagovat a zobrazuje chybovou zprávu Stop Error 0x7F (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
815019Seznam oprav Terminálové služby v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
815490Nástroj Dr. Watson hlásí narušení přístupu při vytvoření připojení v programu Hyperterminál (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
816047V systému Windows 2000 se v souboru Win32k.sys může vyskytnout chyba STOP 0x1E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
816094Při pokusu o opětovné připojení k poštovní schránce se zobrazuje chybová zpráva poskytovatele LDAP 80070030 Opětovné připojení selhalo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
816131Při pokusu o ukončení nadřazeného programu se v systému Windows 2000 zobrazuje chybová zpráva oznamující, že program nelze ukončit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
816372Při klepnutí na rozevírací nabídku Kde hledat v dialogovém okně Otevřít se zobrazuje chybová zpráva narušení přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
817061Po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word, který jste otevřeli v prohlížeči Internet Explorer, nelze použít tlačítko Zpět (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
817700Po ukončení programu se zobrazí chybová zpráva STOP 0x0000001E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
817768Program Průzkumník systému Windows přestává reagovat při pokusu o seřazení více než jednoho miliónu objektů u řadiče RAID (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Příkazové prostředí
253922Tiskárny vytvořené automaticky pro určitého uživatele jsou viditelné i pro jiné uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
257966V systému Windows 2000 není k dispozici součást Doskbd (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
30422916bitové servery OLE spuštěné z 16bitových programů vytvářejí v relacích Terminálové služby nadbytečné objekty VDM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
325775Po replikaci databáze WINS může dojít k jejímu poškození (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
326429Indikátor průběhu programu Průzkumník systému Windows může při přesouvání a kopírování velkých souborů podávat zkreslené informace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
327612Při spuštění, ukončení nebo odhlášení od produktu NetMeeting může selhat uvolnění profilu uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
328478Při neúspěšném pokusu o přihlášení neobsahuje událost zabezpečení adresu IP ani název počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
328715Při pokusu rozhraní ADSI o načtení atributu, jehož název obsahuje středník, je vygenerována chybová zpráva 0x8000500d (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
331489Program Ntbackup může přestat pracovat, pokud operátor zálohování nemá oprávnění k zápisu na pásku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
331596Při stahování souboru aplikace Excel kódovaného ve formátu Gzip do prohlížeče Internet Explorer dojde ke zkrácení dat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
811634Vysoké hodnoty celkového počtu chyb v nástroji Sledování systému během relace Terminálové služby (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
813508K terminálovému serveru se nelze připojit z terminálu se systémem Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
814066Nelze odeslat rozpoznaný výstup ze systému Tablet PC do systému Windows 2000 se vzdálenou plochou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
815017Seznam oprav Terminálové služby v aktualizaci Windows 2000 Service Pack 4 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
816062Klávesa KANA funguje při přihlášení ke klientovi Terminálové služby systému Windows jako klávesa CTRL (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
816669Při spuštění Terminálové služby se zobrazuje chybová zpráva STOP 0x000000C2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
816870Na serveru, na kterém je spuštěna Terminálová služba, nemůže více balíčků Instalační služby Windows Installer (MSI) zapisovat do stejného klíče registru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Terminálové služby
Další informace o opravených chybách naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
320853 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 3 pro systém Windows 2000
282522 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (1 ze 4)
282524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 2 systému Windows 2000 (část 2 ze 3) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
282525 Seznam chyb opravených v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows 2000 (část 3 ze 4)
259524 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 1 ze 3)
269425 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 2 ze 3)
269428 Seznam chyb opravených aktualizací Service Pack 1 systému Windows 2000 (část 3 ze 3)
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows 2000 naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows 2000
kbWin2000sp4fixlist kbWin2kSP4fixlist sp4fixlist
Vlastnosti

ID článku: 327194 - Poslední kontrola: 10/29/2007 17:59:00 - Revize: 20.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbinfo kbproductlink KB327194
Váš názor
> var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("