Použití nástroje Csvde k importu kontaktů a objektů uživatelů do služby Active Directory

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek podrobně popisuje, jak pomocí nástroje Csvde.exe vytvářet kontakty a uživatelské účty ve službě Active Directory. Tuto metodu mohou použít například správci, chtějí-li například exportovat vlastní příjemce ze serveru Microsoft Exchange Server 5.5 a importovat je do služby Active Directory jako kontakty systému Microsoft Windows.

Csvde.exe je nástroj příkazového řádku systému Microsoft Windows 2000, který je po instalaci systému Windows 2000 umístěn ve složce %SystemRoot%\System32. Nástroj Csvde.exe se podobá nástroji Ldifde.exe, ale extrahuje informace ve formátu CSV. Nástroj Csvde může sloužit k importu a exportu dat služby Active Directory ve formátu CSV. Tento soubor CSV lze otevřít a zobrazit (včetně záhlaví a vlastních hodnot) v některém tabulkovém procesoru, například v aplikaci Microsoft Excel. V nápovědě k aplikaci Microsoft Excel naleznete informace o funkcích, jako je funkce CONCATENATE, které mohou zjednodušit proces vytváření souboru CSV.

Poznámka: Přestože je nástroj Csvde podobný nástroji Ldifde, má důležité omezení: Může data služby Active Directory importovat a exportovat pouze ve formátu CSV. Společnost Microsoft doporučuje používat k operacím typu Změnit a Odstranit nástroj Ldifde. Kromě toho musí být v prvním sloupci souboru CSV rozlišující název importované položky (označovaný zkratkou DN), jinak nebude import fungovat.

Zdrojový soubor CSV může pocházet z exportu adresáře serveru Exchange. Vzhledem k rozdílnému mapováním atributů mezi adresářem serveru Exchange a službou Active Directory je však třeba provést v souboru CSV určité změny. Soubor exportovaný ze serveru Exchange obsahuje například sloupec nazvaný obj-class, který je nutné přejmenovat na objectClass. Rovněž název Display Name je nutné změnit na displayName.

Další informace o mapování atributů získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
281563 Mapování atributů mezi servery Exchange Server 5.5 a Exchange 2000 pro Průvodce přenesením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Ke spuštění nástroje na příkazovém řádku použijte následující syntaxi:
csvde -i -f c:\název_souboru.csv
V tomto článku jsou uvedeny minimální požadované atributy pro jednotlivé typy objektů, které budete chtít vytvořit, a také ukázková záhlaví souborů CSV. Minimální požadované atributy jedné organizace však nemusejí vyhovovat požadavkům jiné organizace. K zobrazení atributů stávajících uživatelů a k ověření atributů požadovaných daným scénářem použijte editor rozhraní ADSI nebo nástroj Ldp.exe.

Upozornění: Pokud používáte modul snap-in editoru rozhraní ADSI, nástroj LDP nebo jakéhokoli klienta LDAP verze 3 a nesprávně upravíte atributy objektů služby Active Directory, můžete způsobit vážné problémy. Tyto problémy mohou vést k přeinstalaci systému Microsoft Windows 2000 Server či Microsoft Windows Server 2003 nebo serveru Microsoft Exchange 2000 Server či Microsoft Exchange Server 2003. V některých případech může být nutné přeinstalovat systém Windows i server Exchange. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené nesprávnou úpravou atributů objektů služby Active Directory bude možné vyřešit. Úpravu těchto atributů provádíte na vlastní nebezpečí.

Zpět na začátek

Kontakt systému Windows 2000 bez e-mailové adresy


V seznamu v této části jsou popsány minimální požadované atributy pro kontakt systému Windows 2000 bez e-mailové adresy. Můžete požadovat více atributů, které budou odpovídat vašim potřebám. Do souboru CSV můžete například snadno přidat atribut telephoneNumber.
  • objectClass: Tento atribut určuje, jaký typ objektu má být vytvořen.
  • DN (rozlišující název): Tento atribut určuje rozlišující název nového objektu uživatele.
  • displayName: Atribut displayName obsahuje zobrazované jméno objektu ve tvaru, v jakém se zobrazí v globálním seznamu adres a ve všech seznamech adres, jejichž je tento objekt členem.
Tyto povinné atributy musí tvořit záhlaví sloupců v souboru CSV, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

objectClassDNdisplayName
contactrozlišující název objektu uživatelezobrazované jméno


Rozlišující název objektu uživatele v této tabulce zahrnuje zobrazované jméno vytvářeného objektu a také rozlišující název organizační jednotky (OU), ve které bude objekt vytvořen.

Chcete-li například vytvořit kontakt nazvaný Kontakt_se_zákazem_pošty v určité organizační jednotce, bude hodnota vypadat například takto:

cn=Kontakt_se_zákazem_pošty,OU=Název_organizační_jednotky,DC=Název_domény,DC=com

Platí to také pro všechny další importy popsané dále v tomto článku.

Zpět na začátek

Uživatel systému Windows 2000 bez poštovní schránky a e-mailové adresy

V seznamu v této části jsou popsány minimální požadované atributy pro uživatele systému Windows 2000 bez poštovní schránky a e-mailové adresy.
  • objectClass: Atribut objectClass určuje, jaký typ objektu bude vytvořen.
  • DN (rozlišující název): Tento atribut určuje rozlišující název nového objektu uživatele.
  • displayName: Atribut displayName obsahuje zobrazované jméno objektu ve tvaru, v jakém se zobrazí v globálním seznamu adres a ve všech seznamech adres, jejichž je tento objekt členem.
  • sAMAccountName: Tento atribut je mapován na atribut Přihlašovací jméno pro systémy starší než Windows 2000 v uživatelském rozhraní a je obvykle stejný jako Přihlašovací uživatelské jméno.
  • userAccountControl: Nastavte hodnotu tohoto atributu na 512.
Tyto povinné atributy musí tvořit záhlaví sloupců v souboru CSV, jak je znázorněno v následujícím příkladu.

objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
userrozlišující název objektu uživateleuživatel bez poštyuživatel bez pošty66048


Zpět na začátek

Poradce při potížích

Nástroj Csvde obvykle srozumitelně informuje o tom, co není v souboru CSV přípustné. Pomocí nástroje Csvde například nelze duplikovat určité atributy, pokud tyto atributy již ve službě Active Directory existují. Pokusíte-li se provést tuto akci, zobrazí se následující zpráva:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
Připojování k (prázdné)
Přihlašování jako aktuální uživatel pomocí SSPI
Import adresáře ze souboru mailenabledcontactimport.csv
Načítání položek.
Na řádku 2 došlo k chybě přidání: Již existuje
Chyba na straně serveru: Došlo k pokusu o přidání objektu do adresáře pod názvem, který je již použit.
0 položek bylo úspěšně upraveno.
V programu došlo k chybě.
Pokud některý povinný atribut v souboru CSV chybí, zobrazí se následující zpráva:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
Připojování k (prázdné)
Přihlašování jako aktuální uživatel pomocí SSPI
Import adresáře ze souboru mailenableduserimport1.csv
Načítání položek.
Na řádku 2 došlo k chybě přidání: Narušení omezení. Chyba na straně serveru: Požadovaný atribut nebyl nalezen.
0 položek bylo úspěšně upraveno.
V programu došlo k chybě.
Nástroj Csvde nezaznamenává události do protokolu událostí aplikací. Při řešení potíží s nástrojem Csvde musíte zobrazit výstup příkazového řádku a pomocí nástroje LDP nebo editoru rozhraní ADSI porovnat váš soubor s atributy stávajících objektů uživatelů. Neměňte objekty ve službě Active Directory, dokud tento proces nejprve důkladně nevyzkoušíte v testovacím prostředí.

Zpět na začátek
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
233209 Kontakty a uživatelé systému Windows 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
304935 Nastavení práv poštovních schránek u serverů Exchange 2000 a 2003 při vytvoření poštovní schránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
281563 Mapování atributů mezi servery Exchange Server 5.5 a Exchange 2000 pro Průvodce přenesením (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324353 Uživatelé nemají přístup k veřejným složkám a nemohou delegovat oprávnění k přístupu k poštovním schránkám na samostatném serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
ldifde
Vlastnosti

ID článku: 327620 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:13:33 - Revize: 8.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB327620
Váš názor