Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

POSTUPY: Poradce při potížích s disky DVD v systému Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl dříve publikován CZ327994
Souhrn
Tento článek poskytuje podrobné postupy pro řešení potíží s disky DVD v systému Windows Server 2003.

zpět na začátek

Postupy při řešení potíží s přehráváním disků DVD

Můžete použít jeden nebo více následujících postupů:
 • Ověřte, zda počítač obsahuje funkční a kompatibilní dekodér DVD. Dosáhnete toho tak, že spustíte program Microsoft Windows Media Player a potom klepnete na příkaz Možnosti v nabídceNástroje. Není-li k dispozici karta Disk DVD, počítač funkční a kompatibilní dekodér DVD neobsahuje.
 • Pokud nemůžete přehrát disk DVD, zkuste přehrát jiný disk DVD, abyste se ujistili, že se nejedná o specifické potíže daného disku. Může se například stát, že nebude možné přehrát poškozený nebo poškrábaný disk DVD, jiné však ano. Pokud potíže přetrvají, otestujte disk DVD v přehrávači dodaném s dekodérem DVD. Pokud program přehrávače nespolupracuje s hardwarovým dekodérem, obraťte se s žádostí o další pomoc na výrobce dekodéru.
 • Pokud program přehrávače s hardwarovým dekodérem spolupracuje, je možné, že bude nutné znovu nainstalovat software dekodéru DVD a případné opravy, které jsou k dispozici.
 • Pokuste se přehrát jiná média založená na rozhraní Microsoft DirectShow. Zkuste například přehrát soubor WMV pomocí programu Mplayer2.exe. Program Mplayer2.exe spustíte klepnutím na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáním příkazu mplayer2 a následným klepnutím na tlačítko OK.
 • Snižte hardwarovou akceleraci videa v programu Windows Media Player:
  1. V programu Windows Media Player klepněte na příkaz Možnosti v nabídceNástroje.
  2. Na kartě Výkon přesuňte jezdec pod položkou Akcelerace videa blíže k hodnotě Žádná a potom klepněte na tlačítko OK. Pokud po této změně můžete disky DVD přehrávat, jedná se o potíže s grafickým adaptérem nebo ovladačem grafického adaptéru. Obraťte se na výrobce grafického adaptéru s dotazem, zda je pro grafický adaptér k dispozici aktualizovaný ovladač.
 • Snižte nastavení zobrazení:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na panel Zobrazení.
  2. Na kartě Nastavení přesuňte jezdec rozlišení obrazovky na hodnotu 800 X 600.
  3. V seznamu Kvalita barev klepněte na položku Střední (16 bitů) a potom klepněte na tlačítko OK. Některé ovladače pro grafický adaptér nemohou podporovat přehrávání disků DVD ve vyšších rozlišeních a hloubkách barev. Pokud toto řešení funguje, je možné, že pomocí aktualizovaného ovladače budete moci disk DVD přehrávat s větší hloubkou barev a rozlišením.
 • Ověřte, zda je dekodér DVD kompatibilní se serverem Windows Server 2003. Informace o tomto postupu naleznete na následujícím webu obsahujícím seznam hardwaru kompatibilního se systémem Microsoft Windows (HCL):
Další informace o podporovaných softwarových dekodérech DVD najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306331 Podporované softwarové dekodéry MPEG-2 DVD v programu Windows Media Player pro systém Windows XP
zpět na začátek

Požadavky pro přehrávání videozáznamů DVD

Systém Windows Server 2003 vyžaduje pro přehrávání videozáznamů DVD následující položky:
 • jednotku DVD-ROM,
 • softwarový nebo hardwarový dekodér DVD,
 • grafický adaptér a ovladač podporující rozhraní Microsoft DirectShow a ochranu před kopírováním společnosti Macrovision,
 • zvukovou kartu.
Další informace o hardwarových požadavcích naleznete na následujícím webu obsahujícím seznam hardwaru kompatibilního se systémem Microsoft Windows (HCL): zpět na začátek

Poznámky k řešení potíží

Následující seznam obsahuje příklady situací, se kterými se můžete setkat, a jejich možná řešení:
 • Po upgradu ze systému Microsoft Windows 98 nebo Microsoft Windows 95 nelze přehrávat video z disku DVD.

  Pokud jednotka DVD-ROM zahrnovala softwarový dekodér, je možné, že pro přehrávání videa v systému Windows Server 2003 budete potřebovat aktualizovanou verzi softwarového dekodéru. Obraťte se na výrobce softwarového dekodéru s dotazem, zda je k dispozici aktualizovaná verze fungující se systémem Windows Server 2003.
 • Pokusíte-li se přehrát video z disku DVD, může se zobrazit následující chybová zpráva:
  Přehrávač DVD

  Narušení ochrany před analogovým kopírováním: Systém Windows nemůže přehrát tento disk chráněný proti kopírování, protože nelze ověřit, zda výstup videosignálu na kartě VGA nebo DVD podporuje ochranu před kopírováním.
  K této chybě může dojít v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:
  • Ovladač DVD nebo grafického adaptéru nepodporuje plně funkce adaptéru. Pokuste se tento problém vyřešit instalací aktualizovaného ovladače.
  • Hardware nepodporuje ochranu před kopírováním. Zkuste tento problém vyřešit odpojením všech kabelů připojených k výstupům pro video v počítači.
  • Je možné, že ovladač grafického adaptéru nepodporuje správně ochranu před kopírováním pro systém Windows Server 2003. Obraťte se na výrobce grafické karty s dotazem, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač podporující ochranu před kopírováním v systému Windows Server 2003.
 • V dokumentaci ke grafickému adaptéru je uvedeno, že podporuje disky DVD, ale video nelze z disku DVD přehrát.

  Mnoho grafických adaptérů napomáhá při dekódování disků DVD, neznamená to však, že video z disku DVD dekódují plně. Získejte hardwarový nebo softwarový dekodér nebo získejte aktualizovaný ovladač grafického adaptéru.
 • Chcete přehrát video z disku DVD přes reproduktory USB, ale v počítači není zvuková karta.

  Hardwarové a softwarové dekodéry obvykle vyžadují k přehrání videa z disku DVD zvukovou kartu.
 • Při pokusu přehrát video z disku DVD se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Přehrávač DVD

  Při nastavování přehrávání dat ve formátu DVD-Video bylo zjištěno, že: * Video nelze zobrazit na monitoru z jednoho z následujících důvodů:

  A) Nedostatek videopaměti. Pokuste se použít nižší rozlišení a menší počet barev.

  B) Nezbytné prostředky zobrazení jsou právě používány jinou aplikací. Zajistěte, aby nebyla spuštěna žádná taková aplikace.

  C) Grafický adaptér není kompatibilní s dekodérem DVD. Pokuste se získat aktualizaci grafického adaptéru.

  Chcete pokračovat?

  Ano Ne
  Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, můžete se pokusit snížit hloubku barev, rozlišení a obnovovací frekvenci ovladače zobrazení. Tato chybová zpráva se může zobrazit také v případě, že je spuštěn program Microsoft NetMeeting nebo pokud je na hlavním panelu zobrazena ikona tohoto programu. Program NetMeeting i přehrávání DVD používají směšovač překryvů. Přístup ke směšovači překryvů může získat vždy pouze jeden program.
zpět na začátek

Regionální nastavení DVD

Názvy videozáznamů ve formátu DVD a jednotky DVD-ROM obsahují kód země. Kódy zemí zabraňují přehrávání určitých disků DVD v určitých geografických oblastech. Kódy zemí jsou součástí specifikace disků DVD. Následující seznam obsahuje oblastní kódy DVD:
 1. USA a Kanada,
 2. Evropa a Japonsko,
 3. Jihovýchodní Asie,
 4. Latinská Amerika a Austrálie,
 5. Rusko, zbývající části Asie a Afrika,
 6. Čína,
 7. Nedefinováno.
 8. Zvláštní místa, například letadla
V jednotce DVD-ROM nastavené na oblast 1 můžete přehrát pouze video z disku DVD s názvem nastaveným na oblast 1. Jestliže nastavíte název filmu DVD na oblast 0, můžete přehrát tento film DVD v libovolné jednotce DVD-ROM. Některé dekodéry DVD jsou předem nastaveny pro určité oblasti a nelze je změnit. Aktuálně jsou k dispozici dva typy jednotek DVD-ROM:
 • RPC Phase 1: Neobsahuje integrovanou podporu správy oblastí. U těchto jednotek systém Windows udržuje informace o počtu nastavení oblasti a oblast lze nastavit pouze jednou.
 • RPC Phase 2: Udržuje informace o počtu změn oblasti v rámci hardwaru a oblast můžete změnit až pětkrát.
Jestliže dosáhnete limitu povolených změn, nelze tento limit vynulovat novou instalací systému Windows Server 2003. Obraťte se na výrobce jednotky DVD-ROM s dotazem, zda můžete oblast znovu nastavit. Výchozí oblast může předem nastavit výrobce jednotky DVD-ROM nebo výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer). Další informace o postupu při nastavování výchozí oblasti a o dalších problémech týkajících se oblastí najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Změna nastavení oblasti pro jednotky DVD-ROM:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely, poklepejte na panel Nástroje pro správu, poklepejte na panel Správa počítače a potom klepněte na položku Správce zařízení.
 2. Poklepejte na položku Jednotky DVD nebo CD-ROM, klepněte pravým tlačítkem na jednotku DVD-ROM, u které chcete změnit nastavení oblasti, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Region disku DVD proveďte požadované změny.
 4. Karta Region disku DVD nemusí být k dispozici u všech jednotek DVD-ROM.

  Chcete-li jednotku DVD-ROM konfigurovat pro přehrávání disků DVD z jiných oblastí, vyberte zeměpisnou oblast ze seznamu. Obvykle vyberete oblast, kde žijete.

  Počet změn nastavení oblasti je omezen. Pokud je zbývající počet změn roven 1 a vy vyberete novou oblast, obdržíte varovnou zprávu, že po provedení této změny budete moci přehrávat disky DVD pouze z této oblasti. Všimněte si, že u některých hardwarových a softwarových dekodérů není možné nastavení oblasti změnit.
DŮLEŽITÉ: Protože mnoho softwarových dekodérů vyžaduje přímý přístup do paměti (DMA), zkontrolujte, zda v nastavení řadičů IDE ATA/ATAPI je v poli Režim přenosu nastavena možnost DMA (je-li k dispozici). V případě potřeby zkontrolujte toto nastavení rovněž pro sekundární kanál IDE.

POZNÁMKA: Chcete-li provést tento postup, musíte být členem skupiny Administrators v místním počítači nebo musíte mít delegováno příslušné oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, je možné, že tento postup budou moci provést členové skupiny Domain Administrators.

zpět na začátek

Řešení obecných potíží s videozáznamy DVD

 • Některé softwarové dekodéry fungují pouze s některými grafickými adaptéry. Zeptejte se výrobce softwarového dekodéru, které grafické adaptéry budou s dekodérem fungovat.
 • Zkontrolujte, zda je pro jednotku DVD-ROM k dispozici přímý přístup do paměti (DMA). Některé dekodéry jsou funkční pouze v případě, že je zapnut přímý přístup do paměti (DMA).
 • Některé softwarové dekodéry vyžadují grafický adaptér AGP (Accelerated Graphics Port) nebo s těmito adaptéry lépe fungují.
 • U některých přenosných počítačů nebudou videozáznamy DVD fungovat správně, dokud neupgradujete systém BIOS.
zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 327994 - Poslední kontrola: 12/03/2007 05:47:00 - Revize: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbmgmtservices KB327994
Váš názor
>