Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak umístit omezení na straně serveru na klienty, které se používají pro přístup k poštovním schránkám Exchange 2000

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:328240
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1) a novější můžete nyní umístit omezení straně serveru na klienty použité pro přístup k poštovní schránky Exchange. Toto omezení může být užitečné, pokud chcete omezit starší klienty MAPI nebo zakažte uživatelům přihlásit se k serveru pomocí klienta MAPI všechny.

Umístit na klienty omezení na straně serveru

Omezit přístup, vytvořte následující hodnotu řetězce registru na serveru se systémem Exchange 2000 Server.

Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.Informace o obnovení registru naleznete v tématu nápovědy "Obnovení registru" v Regedit.exe nebo tématu nápovědy "Obnovení klíče registru" v Regedt32.exe.
 • Umístění: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ MSExchangeIS\ParametersSystem
 • Název: Zakázat klientů MAPI
 • Typ: REG_SZ
 • Hodnota: Zadejte seznam oddělených čárkou nebo středníkem oddělené verzí klienta MAPI--například:
  9.0.0-9.9.9; 12.0.0-12.1.5; 1.1.1-2.2.2
Existují čtyři možné rozsahy popisují verzi klienta MAPI v řetězcové hodnotě registru:
 • 6.0.0-7.0.0: Zabrání verze 6.0.0 prostřednictvím 7.0.0
 • 6.0.0-: Zabrání verze 6.0.0 a později
 • -9.0.0: Všechny verze 9.0.0 zabraňuje
 • 10.0.0: Zabraňuje verze pouze
Důležité: Po přidání hodnotu řetězce registru musí zastavit a restartovat službu information store pro nové hodnoty se projeví.

Klient chybová zpráva

Pokud omezeným klient se pokusí přihlásit k serveru se systémem Exchange 2000 Server uživatel obdrží následující chybovou zprávu:
Nelze spustit aplikaci Microsoft Outlook. Pokus o přihlášení k počítači Microsoft Exchange Server se nezdařilo.

Řetězec verze klienta

Klient sám určí řetězec verze klienta. Tento řetězec je podobný číslo verze, které jsou hlášeny v dialogovém okně Základní informace o nástroji pro klienta. Však není spoléhat na toto číslo verze. Místo toho použijte Správce systému Exchange k zobrazení Client Version vlastnost na stránce Mailbox Store přihlášení.

Důležité: Řetězec oznámil Exchange System Manager má další hodnotu--například W.X.Y.Z. Při konfiguraci řetězcovou hodnotu registru na straně serveru použít řetězec, který je založen na hodnoty nalezen W, Y a Z pozice. Nezahrnujte nalezena v pozici X hodnota. Zobrazí Exchange System Manager je 10.0.0.1234 a verze Chcete-li zastavit konkrétně tyto uživatele, implementovat hodnotu řetězce registru s hodnotou dat 10.0.1234.

Konvence řetězec verze

Řetězec verze pro klienty MAPI až do a včetně Microsoft Outlook 2000 používá následující konvence:
Major build number. Build number. Dot release
Řetězec verze pro aplikaci Outlook 2002 používá následující konvence:
Major build number. Minor build Number. Build number
Vydání hotfix a služba může ovlivnit řetězec verze klienta. Buďte opatrní při omezení přístupu klienta, protože součásti na straně serveru Exchange se také muset přihlásit pomocí MAPI. Některé součásti sestavy jejich verzi klienta jako název součásti například SMTP nebo OLEDB, přestože ostatní sestavy číslo sestavení Exchange například 6.0.4712.0. Z tohoto důvodu se vyhnout omezení klienti mají čísla verze, které začínají 6. x.x.

Například zabránit MAPI přístup zcela, namísto zadání následující omezení:
0.0.0-65535.65535.65535
Určete dvou oblastí, že součásti serveru mohou přihlásit, způsobem:
0.0.0-5.9.9; 7.0.0-65535.65535.65535
Odkazy
Další informace o zakázání klientů MAPI klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
288894Jak zakázat přístup klienta MAPI k počítači se systémem Exchange Server
připojit kbFEA kbExchange2000SP1Fea kbExchange2000preSP1fea kbExchange2000SP1Fix kbinfo

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 328240 - Poslední kontrola: 01/10/2015 13:44:22 - Revize: 3.5

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kberrmsg kbhowtomaster KB328240 KbMtcs
Váš názor