Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Použití funkce Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP Service Pack 1

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 327931.


Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek popisuje provedení následujících úloh pomocí funkce Přístup a výchozí nastavení programů, která je součástí aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1):
 • výběr výchozích programů pro provádění činností, jako je procházení webu, odeslání e-mailu nebo přehrání médií;
 • odebrání přístupu k programům systému Microsoft Windows;
 • správa dvou zásad řídících funkci Přístup a výchozí nastavení programů; jedna zásada odebere ikonu z nabídky Start a druhá zásada skryje část Přístup a výchozí nastavení programů na panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech;
 • řešení známých potíží s funkcí Přístup a výchozí nastavení programů.

OBSAH ÚLOHY

ÚVOD
Tento článek popisuje použití funkce Přístup a výchozí nastavení programů, která je součástí aktualizace Windows XP Service Pack 1 (SP1). Tyto informace jsou určeny zkušeným uživatelům nebo odborníkům v oblasti IT. Další informace včetně základních informací o funkci Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP SP1 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k programům systému Microsoft Windows a programům jiných výrobců
Poznámka: Programy musejí být registrovány, aby se zobrazily ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů. Informace o tom, jak mohou dodavatelé softwaru své programy zaregistrovat, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zpět na začátek

Zadání výchozích programů

Ikona Přístup a výchozí nastavení programů se nachází v nabídce Start a na panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Pokud jste správcem počítače, můžete pomocí funkce Přístup a výchozí nastavení programů určit výchozí program pro určité činnosti, jako je procházení webu, odesílání e-mailových zpráv nebo přehrávání médií. Zároveň je možné určit způsob zobrazení ikon, zástupců a položek nabídky daného programu.

Další informace o zadání výchozích programů získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k programům systému Microsoft Windows a programům jiných výrobců
Poznámka: Program Microsoft Windows Messenger, program Microsoft Windows Media Player a modul Microsoft Virtual Machine (VM) nejsou součástí systému Windows XP 64-bit Edition. Tyto programy se nezobrazí ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP 64-bit Edition.

Zpět na začátek

Odebrání přístupu k programům systému Microsoft Windows

Chcete-li odebrat přístup k programům či aplikacím jako Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player nebo Windows Messenger, můžete v případě, že jste správcem počítače (nebo členem skupin Administrators), použít Ovládací panely (jak je popsáno výše), postup bezobslužné instalace nebo nástroj Sysprep či Factory po spuštění instalačního programu.

Odeberete-li přístup k programům pomocí těchto metod, budou z nabídky Start, plochy a dalších míst odebráni standardní zástupci a ikony těchto programů. Při použití těchto metod nedojde k odebrání spustitelných souborů (EXE nebo DLL) těchto programů, ani k zakázání přidružení typů souborů a protokolů, která mohou mít tyto programy pro sebe zaregistrována. Chcete-li příslušné typy souborů a protokoly přidružit k jinému programu, konfigurujte jej jako výchozí program. Není-li program registrován ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů, požádejte dodavatele o informace, jak tento program nastavit jako výchozí nebo jak k němu přidružit typy souborů a protokoly.

Zpět na začátek

Použití bezobslužné instalace

Jste-li správcem, můžete přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat v rámci postupu bezobslužné instalace nebo pomocí nástroje Sysprep či Factory po spuštění instalace. U těchto metod se předpokládá, že používáte metodu integrované instalace. Tato metoda umožňuje instalovat zároveň systém Windows XP a aktualizaci Service Pack.

Chcete-li přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player a programu Windows Messenger odebrat během bezobslužné instalace nebo během procesu nástroje Sysprep, přidejte do souboru Unattend.txt sekci [Components] obsahující následují možnosti:
[Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Jedná se o komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v souboru nápovědy Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide (Uživatelská příručka k nástrojům pro nasazení systému Microsoft Windows v podniku) (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k jejich použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci Service Pack.

Zpět na začátek

Použití nástroje Sysprep nebo nástroje Factory po instalaci

Chcete-li přístup k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player nebo programu Windows Messenger odebrat poté, co nainstalujete systém Windows, použijte jednu z metod popsaných v této části.

Odebrání přístupu pomocí nástroje Sysprep

Odebrání přístupu k aplikaci Internet Explorer, aplikaci Outlook Express, programu Windows Media Player a programu Windows Messenger pomocí nástroje Sysprep:
 1. Do souboru Unattend.txt přidejte sekci [Components] obsahující následující možnosti:
  [Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
 2. Před spuštěním nástroje Sysprep přidejte do sekce [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Odebrání přístupu pomocí souboru Winbom.ini a nástroje Factory
 1. Vytvořte soubor Winbom.ini s položkami popsanými v sekci [Components] v předchozí části článku.
 2. Před spuštěním příkazu sysprep -factory přidejte do sekce [GuiRunOnce] souboru Sysprep.inf následující příkazový řádek:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Další informace o této metodě získáte v souboru Deploy.cab. Jedná se o komprimovaný soubor obsahující sadu nástrojů. Soubor Deploy.cab je umístěn ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP SP1. Informace o nástrojích pro nasazení naleznete v souboru nápovědy Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide (Uživatelská příručka k nástrojům pro nasazení systému Microsoft Windows v podniku) (Deploy.chm). Tento soubor je součástí souboru Deploy.cab. Tento soubor nápovědy obsahuje seznam nástrojů, pokyny k jejich použití a další informace o tom, jak předinstalovat, upravit a nasadit aktualizaci Service Pack.

Zpět na začátek

Zásady správy pro funkci Přístup a výchozí nastavení programů

Jsou k dispozici dvě zásady správy, které řídí funkci Přístup a výchozí nastavení programů. Jedna zásada odebere ikonu z nabídky Start a druhá zásada skryje část Přístup a výchozí nastavení programů v panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech.

Odebrání ikony funkce Přístup a výchozí nastavení programů z nabídky Start

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným potížím. Tyto potíže mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto potíže bude možné odstranit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
Ikonu Přístup a výchozí nastavení programů můžete z nabídky Start odebrat pomocí jedné z následujících metod:
 • Pro všechny uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Pouze pro aktuálního uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoSMConfigurePrograms a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Přidání těchto hodnot registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Pokud podklíč Explorer dosud neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  2. Jako název nového podklíče zadejte Explorer a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoSMConfigurePrograms a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoSMConfigurePrograms a potom klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
 9. Restartujte počítač.
Zpět na začátek

Skrytí funkce Přístup a výchozí nastavení programů na panelu Přidat nebo odebrat programy

Funkci Přístup a výchozí nastavení programů můžete v panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech skrýt pomocí jedné z následujících metod:
 • Pro všechny uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Pouze pro aktuálního uživatele: Přidejte hodnotu DWORD s názvem NoChooseProgramsPage a hodnotou 1 do následujícího nastavení registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Přidání těchto hodnot registru:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru a poklepejte na něj:
  • Pro všechny uživatele:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Pro aktuálního uživatele:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Pokud podklíč Uninstall dosud neexistuje:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Klíč.
  2. Jako název nového podklíče zadejte Uninstall a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na podklíč Uninstall, v nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty DWORD zadejte NoChooseProgramsPage a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku NoChooseProgramsPage a potom klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete Editor registru.
Zpět na začátek

Poradce při potížích

V následujícím seznamu jsou popsány známé problémy, které mohou nastat při používání funkce Přístup a výchozí nastavení programů v systému Windows XP SP1:
 • Může se zobrazit následující chybová zpráva:
  K určení přístupu a výchozích nastavení programu nemáte dostatečná oprávnění.
  Funkce Přístup a výchozí nastavení programů je k dispozici pouze správcům počítače. Požádejte o pomoc správce počítače.
 • Nelze zadat různé výchozí hodnoty pro různé uživatele.

  Funkce Přístup a výchozí nastavení programů se vztahuje na všechny uživatele počítače. Nelze zadat různé výchozí programy pro různé uživatele ani odebrat přístup k programům pouze pro některé uživatele.
 • Program Windows Messenger se i po odebrání přístupu spustí při spuštění aplikace Outlook Express.

  Program Windows Messenger se po odebrání přístupu nadále spouští při spuštění aplikace Outlook Express. K této situaci může dojít po provedení některého z následujících kroků:
  • Zrušíte zaškrtnutí políčka Povolit přístup k tomuto programu ve funkci Přístup a výchozí nastavení programů.
  • Přístup k programu Windows Messenger odeberete pomocí funkce Přidat nebo odebrat součásti systému na panelu Přidat nebo odebrat programy.
  Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  327390 Program Windows Messenger se i po odebrání přístupu spustí při spuštění aplikace Outlook Express (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek
Odkazy
Další informace o funkci Přístup a výchozí nastavení programů, která je součástí aktualizace Windows XP SP1, naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:Další informace o získání aktualizace SP1 pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 328326 - Poslední kontrola: 10/29/2007 17:59:00 - Revize: 5.3

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbregistry kbenv kbproductlink KB328326
Váš názor
pt>");