Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Defragmentace databáze serveru Exchange

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 328804
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Proces defragmentace disku mění uspořádání dat tak, aby byly více sousedících souborů uložené na pevných discích v počítači. Defragmentace pomáhá zvýšit rychlost přístupu a načítání dat. Při defragmentaci pevných disků můžete zvýšit výkon a pomoci servery v organizaci spustit více hladce a efektivně.

Defragmentace úložiště informací a adresář na serveru Microsoft Exchange Server 5.5 a defragmentace úložiště informací serveru Microsoft Exchange 2000 Server a Microsoft Exchange Server 2003, můžete použít nástroj Eseutil. Nástroj lze spustit v jedné databázi najednou z příkazového řádku.

Defragmentace databáze serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003


Defragmentace databáze serveru Exchange 2000 nebo Exchange 2003, postupujte takto:Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. V Exchange System Manager klepněte pravým tlačítkem myši úložiště informací, které chcete defragmentovat a klepněte na příkaz Dismount Store.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu Enter:
  CD Exchsrvr\Bin
  eseutil /d
  Zahrnout parametr databáze a všechny možnosti, které chcete použít.
Například následující příkaz spouští standardní defragmentaci databáze úložiště poštovní schránky:
C:\Program files\exchsrvr\bin > eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Další informace o přepínačích databáze naleznete v části "Defragmentace v režimu Offline". Defragmentaci databáze Exchange Server 5.5


Poznámka: Defragmentace databáze, je nutné mít uvolnit místo na disku, který je nejméně 110 % velikosti databáze, kterou chcete zpracovat. Chcete-li zjistit velikost volného místa je požadováno, postupujte takto:Klepnutím sem rozbalíte nebo sbalíte kroky

 1. Ověřte, že není spuštěna služba úložiště informací.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
  eseutil /ms"database.edb"
 3. Volné místo vypočítejte vynásobením počtu volných stránek hodnotou 4 KB.
 4. Odečtěte údaj, který jste získali v kroku 3 od velikosti databáze.
 5. Obrázek, který jste získali v kroku 4 představuje data v databázi. Vynásobte toto číslo 1.10 (110 %). Celkový součet je místo, které je nutné provést defragmentaci databáze.
 6. Chcete-li zjistit přibližný čas, který je nutný k defragmentaci databáze, rozdělte obrázek, který jste získali v kroku 3 hodnotou 9 GB (9,000,000,000) za hodinu.

  Poznámka: 9 GB za hodinu je rychlost běhu nástroj Eseutil.
Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, použijte jednu z následujících parametrů databáze.
MožnostPopis
/DSAdresář
/ isprivÚložiště soukromých informací
/ ispubÚložiště veřejných informací
Použijte jeden nebo více z následujících možností k určení operací, které chcete provést s databází.
MožnostPopis
/b Cesta Vytvoří záložní kopii původní rušení komprimovaná databáze v zadaném umístění
/p Zachová a zachovává původní rušení komprimovaná databáze v původním umístění a uloží novou zkomprimovanou databázi do výchozího souboru Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.
/tNázev_souboru Vytvoří a přejmenuje novou zkomprimovanou databázi v zadané cestě.
/o Nezobrazí Nápis Microsoft Exchange Server
Při defragmentaci databáze Exchange Server 5.5, postupujte takto:

Poznámka: Defragmentace databáze, je nutné mít uvolnit místo na disku, který je nejméně 110 % velikosti databáze, kterou chcete zpracovat.
 1. Pomocí položky služby v Ovládacích panelech zastavte službu databázi, kterou chcete defragmentovat. Služba bude jeden z následujících kroků:
  • Databázi adresáře serveru Exchange zastavte službu Microsoft Exchange Directory.
  • U databází serveru Exchange poštovní schránky nebo veřejné složky zastavte službu Microsoft Exchange Information Store.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a po každém příkazu stiskněte klávesu Enter:
  CD \Winnt\System32
  eseutil /d
  Zahrnout parametr databáze a všechny možnosti, které chcete použít v příkazu eseutil. Například následující příkaz spouští standardní defragmentaci adresář a uloží kopii souboru definované uživatelem:
  C:\Winnt\System32>eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Zálohování databáze


Protože defragmentace v režimu offline uspořádá data do databáze serveru Exchange, vytvářet standardní zálohy databází, které zabezpečují nové uspořádání dat pomocí programu Backup ihned po defragmentaci. Dříve přírůstkové či rozdílové zálohování již nejsou užitečné, protože odkazují na stránky databáze, které byly měnit proces defragmentace. Další informace naleznete v tématu 258243: Jak zálohování a obnovení počítače se serverem Exchange pomocí programu Backup systému Windows.
Fragmentace výměna dat
Na jiné úrovni než fragmentaci disku pravidelně dochází k fragmentaci dat serveru Exchange. V samotné databázi Exchange dochází k fragmentaci dat serveru Exchange. Pokud spustíte normální Defragmentace počítače se serverem Exchange, měli byste tak provést špičku a nejlépe s databází serveru Exchange byla zastavena. Defragmentace disku je velmi intenzivní proces vstupu a výstupu. Databázový stroj Exchange, proto by mohly mít problémy s přístupem k pevné disky v časovém limitu.

Podle výchozího nastavení databází serveru Exchange spustit proces defragmentace denně. Možnost defragmentace umožňuje souvislé použité úložiště, nepoužitého místa a zkomprimuje databázi. To zmenšuje velikost databáze. Nástroj Eseutil kopíruje databázové záznamy do nové databáze. Po dokončení defragmentace původní databáze odstraněna nebo uložena do umístění zadané uživatelem a nová verze je přejmenován jako originál. Pokud nástroj narazí na chybný záznam, zastaví se a zobrazí chybovou zprávu. Defragmentace v režimu onlineOnline defragmentace databáze serveru Exchange automaticky objeví jako součást procesu údržby databáze. Defragmentace v režimu online zjistí a odebere databázové objekty, které se již nepoužívají. Proces defragmentace v režimu online místo další databáze bez změny velikosti souboru databáze. Ve výchozím nastavení bude server nakonfigurován na spuštění defragmentace v režimu online denně od 01:00:05: 00.

Poznámka: Ke zvýšení efektivity údržby a procesů zálohování, můžete plánovat údržbu procesy a operace zálohování spustit v různých časech.

Naplánování defragmentace databáze, použijte jednu z následujících metod:
 • Naplánování defragmentace databáze pro určitou databázi konfigurovat interval údržby pomocí možnosti interval údržby na kartě databáze úložiště poštovní schránky nebo veřejné složky úložiště objektu.
 • Naplánování defragmentace databáze úložiště poštovních schránek a veřejných složek kolekce pomocí interval údržby možnosti na kartě databáze (zásady) úložiště poštovní schránky nebo veřejné složky úložiště zásady konfigurovat interval údržby.
Defragmentace v režimu offline


Přestože defragmentace v režimu online místo některé další databáze, musí databáze serveru Exchange v režimu offline defragmentaci snížení fyzické velikosti databáze serveru Exchange. Pomocí nástroje Eseutil (Eseutil.exe) k provedení defragmentace v režimu offline při práci v režimu offline úložiště poštovních schránek a veřejných složek.


Poznámka: Eseutil je umístěný ve složce Winnt\System32 serveru Exchange Server 5.5 a ve složce Exchsrvr/Bin serveru Exchange 2000 a Exchange 2003.

Eseutil je nástroj Exchange, který slouží k defragmentaci, opravit a zkontrolujte integritu databáze serveru Exchange. Může být například provedením defragmentace offline, pokud jste nedávno přesunuli mnoho uživatelů ze serveru se systémem Exchange. V takovém případě defragmentace v režimu offline zmenší velikost databází serveru Exchange Změna uspořádání dat v databázích na serveru Exchange a odstraní všechny nepoužité databázové stránky.

Standardně příkaz Eseutil /d defragmentuje databázi vytvořením nové databáze, do nového zkopírováním starých záznamů v databázi a odstraní všechny nepoužité databázové stránky. Tím se vytvoří nově organizovaný kompaktní databázový soubor.

Pokud chcete defragmentovat určitou databázi, použijte následující parametr databáze:
eseutil /d Název_databáze [možnosti]
kde Název_databáze je název souboru databáze, kterou chcete komprimovat.

Další možností je spuštění nástroje Eseutil s přepínači /d /p na příkazovém řádku k vytvoření nové, defragmentované databáze v samostatné umístění. fFr příkladu, můžete vytvořit nové, defragmentované databáze na jiný pevný disk. Pomocí přepínače /p offline defragmentace ponechá původní databázi rušení komprimovaná a defragmentovanou kopii databáze je dočasný soubor, který je vytvořen. To se nazývá vypnutí instating. Na rozdíl od procesu standardní offline defragmentaci (Eseutil /d) Pokud spuštění nástroje Eseutil /d /p možnost původní databáze není přepsána nové, defragmentované databáze po dokončení procesu defragmentace v režimu offline.

Parametr /d /p lze také významně snížit čas potřebný k defragmentaci rozsáhlých databází, protože není defragmentované databáze zkopírovat z dočasného umístění a přepsat původní soubor fragmentovaných. Však pokud chcete připojit defragmentované databáze poté, co použijete tuto možnost, musíte ručně přesunout do cesty databáze defragmentována edb a STM soubory a jejich přejmenováním databáze správné názvy souborů.

Například pokud defragmentované soubory vytvořené systémem parametr /d /p jsou Tempdfg.edb a Tempdfg.stm, musíte přejmenovat Tempdfg.edb na Priv1.edb a Priv1.stm přejmenovat Tempdfg.stm. Nutné provést, pokud databáze, které jste původně spustili příkaz Eseutil proti Priv1.edb a Priv1.stm. Příkaz v následujícím příkladu defragmentuje databázi, která se nazývá poštovní schránka Store.edb a jeho doprovodné souboru datového proudu vypne instating a vytvoří defragmentované databáze na disku D. Všimněte si, že neexistuje žádný prostor po /t.
eseutil /d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
Poznámka: Pokud nepoužijete parametr /t , soubor Tempdfgxxxx.edb a soubor Tempdfgxxxx.stm jsou vytvořeny v umístění, které spustíte příkaz Eseutil z. Předchozí názvy souborů je náhodné číslo xxxx.

Navíc můžete při použití nástroje Eseutil defragmentace databáze serveru Exchange, použijte následující možnosti:
MožnostPopis
/b DatabázeVytvořte záložní kopii zadaným názvem
/tDatabázeNastaví název dočasné databáze (výchozí hodnota je Tempdfrg.edb)
/sSouborNastavit název souboru datového proudu (výchozí hodnota je NONE)
/fSouborNastavit dočasný název souboru datového proudu (výchozí Tempdfrg.stm).
/peserve dočasné databáze (jinými slovy, nelze vytvořit)
P/oPotlačit logo
/iNelze defragmentovat soubor datového proudu
Poznámka: Soubor Tempdfrg.edb je vytvořen na logické jednotce, kde je spuštěn příkaz eseutil /d , pokud použijete přepínač/t . Například vytvořit soubor Tempdfrg.edb v kořenovém adresáři jednotky D:, spusťte následující příkaz:
D:\>eseutil /d/ispriv
Přepínačem /t můžete také nastavit název dočasné databáze a pro jiné umístění. Například vytvořit soubor Sample.edb v kořenovém adresáři jednotky D: Pokud spustíte příkaz eseutil z disku C, spusťte následující příkaz:
C:\>eseutil /d/ispriv /td:\Sample.edb
Poznámka: Pokud je zakázáno instating, původní databáze zůstane rušení komprimovaná a dočasná databáze bude obsahovat defragmentovanou kopii databáze. Například instating je zakázáno při použití parametru /p .
Další zdroje informací
Další informace o použití nástroje Eseutil /d k defragmentaci databáze a souboru datového proudu, který je spojený s databází klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
254132 Eseutil /d defragmentuje databázi a soubor datového proudu
Další informace o Exchange Server verze 4.0 a 5.0 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
163627 Jak defragmentovat soubor EDB na serveru jiném než Exchange
XADM 192185

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 328804 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:32:11 - Revize: 10.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB328804 KbMtcs
Váš názor