Primární sestavení InterOp (PIA) sady Office XP jsou k dispozici ke stažení

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft poskytuje několik primárních sestavení InterOp (PIA), které obsahují oficiální popis nejčastěji používaných knihoven typů sady Office XP. Díky těmto primárním sestavení InterOp pro sadu Microsoft Office XP je spolupráce mezi spravovaným kódem a typovými knihovnami COM pro sadu Office XP snadnější.
Další informace
Sestavení InterOp modelů COM (Component Object Model) umožňují, aby byl za použití platformy Microsoft .NET Framework a společného jazykového modulu runtime volán nespravovaný (COM) kód spravovaným (.NET) kódem. Sestavení InterOp modelů COM umožňují spravovaným aplikacím tvořit v průběhu kompilace s nespravovanými typy vazby a poté poskytnou společnému jazykovému modulu informace o způsobu zařazování nespravovaných typů při spouštění.

I když může pro jednu knihovnu typů existovat libovolné množství sestavení InterOp modelů COM, pouze jedno může být určeno jako primární. Primární sestavení InterOp (PIA) obsahuje oficiální popis nespravovaných typů definovaný jejich vydavatelem. Navíc je tímto vydavatelem primární sestavení InterOp (PIA) vždy digitálně podepsáno.

Obvykle je třeba se vyvarovat použití jiného než primárního sestavení InterOp modulů COM pro sadu Office XP. Také je třeba se vyvarovat použití těch sestavení InterOp modulů COM pro sadu Office XP, která jsou vytvořena aplikací Microsoft Visual Studio .NET v čase návrhu. Jakékoliv sestavení InterOp pro sadu Office XP, které není obsaženo v balíčku primárních sestavení InterOp (PIA) pro sadu Office XP ke stažení, je pokládáno za neoficiální.

Oficiální primární sestavení InterOp pro sadu aplikací a technologií Microsoft Office XP lze stáhnout na následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):
Primární sestavení InterOp (PIA) pro sadu Office XP
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/aa718343.aspx
Následující seznam představuje sestavení, která jsou obsažena v tomto balíčku ke stažení:
 • adodb.dll,
 • dao.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Access.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Excel.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.FrontPage.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.FrontPageEditor.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Graph.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.OutlookViewCtl.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Owc.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.PowerPoint.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Publisher.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.SmartTag.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Visio.dll,
 • Microsoft.Office.Interop.Word.dll,
 • Microsoft.Vbe.Interop.dll,
 • mscomctl.dll,
 • msdatasrc.dll,
 • office.dll,
 • stdole.dll.
Odkazy
Další informace týkající se vytváření řešení pro systém Office pomocí aplikace Visual Studio .NET naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
311452 Vytváření řešení pro systém Microsoft Office pomocí aplikace Visual Studio .NET (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
excel word powerpoint access outlook frontpage
Vlastnosti

ID článku: 328912 - Poslední kontrola: 12/07/2015 12:35:08 - Revize: 8.3

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbinfo kbofficewebchart kbofficewebpivot kbofficewebspread KB328912
Váš názor