MS02-052: Chyba v třídách JDBC modulu Microsoft VM může umožnit spuštění kódu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Modul Microsoft Virtual Machine (VM) je virtuální modul pro 32bitové verze systému Microsoft Windows. Modul Microsoft VM je součástí většiny verzí systému Windows a také většiny verzí aplikace Microsoft Internet Explorer. Pro tento modul je nyní k dispozici nová oprava. Tato oprava odstraňuje tři chyby zabezpečení. Způsob útoku by u všech těchto chyb byl pravděpodobně stejný. Útočník by mohl tyto chyby zneužít tím, že by vytvořil nebezpečnou webovou stránku a pak ji vystavil na serveru nebo odeslal jako e-mailovou zprávu.

První chyba se vyskytuje v třídách JDBC (Java Database Connectivity), které poskytují funkce, jež programům v jazyku Java umožňují připojení k různým zdrojům dat a využití dat z těchto zdrojů. Mezi tyto zdroje dat patří mnoho různých typů od textových souborů až po databáze serveru Microsoft SQL Server. Tato chyba spočívá ve způsobu, jakým tyto třídy prověřují požadavky na zavedení a spuštění určité knihovny DLL v počítači uživatele. Tyto třídy sice provádějí kontroly, jejichž cílem je zajistit, aby takové požadavky mohly provést pouze oprávněné programy, ale tyto kontroly lze „ošálit“ úmyslným nesprávným zformováním požadavku určitým nebezpečným způsobem. Tím by mohlo být umožněno, aby útočník v počítači uživatele zavedl a spustil libovolnou knihovnu DLL.

Druhá chyba se také vyskytuje v třídách JDBC a je způsobena tím, že některé funkce v těchto třídách nesprávně ověřují popisovače, které jsou jim poskytnuty jako vstupní data. Tuto chybu lze přímo zneužít tak, že při volání takové funkce budou namísto skutečného popisovače zadána neplatná data. Společnost Microsoft potvrzuje, že takový útok by mohl způsobit ukončení aplikace Internet Explorer. Tato chyba by také mohla útočníkovi umožnit zadat data, která by způsobila spuštění kódu v kontextu zabezpečení uživatele.

Třetí chyba se vyskytuje v třídě, která poskytuje podporu pro použití jazyka XML programy v jazyku Java. Tato třída zpřístupňuje celou řadu metod. Některé z těchto metod může využít libovolný program, ale jiné jsou určeny pouze pro důvěryhodné programy. Tato třída však programy nerozlišuje správným způsobem a zpřístupňuje všechny tyto metody všem programům. Prostřednictvím této chyby lze zneužít různé funkce, mezi něž patří i takové, které by mohly určitému programu umožnit v počítači uživatele provést v podstatě libovolnou akci.
Řešení
Chcete-li tyto problémy vyřešit, nainstalujte si opravu popsanou v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
810030 MS02-069: Chyba v modulu Microsoft VM ohrožuje zabezpečení systému Windows
Aktualizace zabezpečení popsaná v článku 810030 nahrazuje aktualizaci z článku 329077.

Tato aktualizace provádí následující změny v registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{DBB3C81D-3C91-4a1e-BDDF-905B61C7CEDF}
=Security Update for the Microsoft VM (Aktualizace zabezpečení modulu VM)
ComponentID=JAVAVM
IsInstalled=hex:01,00,00,00
KeyFileName=C:\\WINDOWS\\System32\\msjava.dll
Version (Verze)=5,00,3807,0
Poznámka: Bez ohledu na číslo verze zobrazené příkazem Jview je určujícím faktorem pro ověření správné instalace této opravy výše uvedený klíč registru. Soubor Msjava.dll zůstane po instalaci této opravy ve verzi 5.00.3805.0000.

Anglická verze této opravy má následující atributy souborů (nebo novější). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas   Velikost Název souboru  ------------------------------------------  18. 2. 2002  07:38   2 678  Msjdbc.cer  21. 8. 2002  17:28  137 282  Msjdbc.zip  16. 8. 2002  09:57  10 957  Osp.zip				
Tyto soubory budou umístěny ve složce %Windir%\Java\Classes. Komprimované soubory s příponou ZIP obsahují následující třídy jazyka Java:
  21. 8. 2002  17:28  24 824 Jdbcodbc.class  21. 8. 2002  17:28   800 Jdbcodbcboundcol.class  21. 8. 2002  17:28  1 119 Jdbcodbcboundparam.class  21. 8. 2002  17:28   848 Jdbcodbcbusyflag.class  21. 8. 2002  17:28  5 193 Jdbcodbccallablestatement.class  21. 8. 2002  17:28  8 347 Jdbcodbcconnection.class  21. 8. 2002  17:28   447 Jdbcodbcconnectioninterface.class  21. 8. 2002  17:28  28 036 Jdbcodbcdatabasemetadata.class  21. 8. 2002  17:28   710 Jdbcodbcdecimal.class  21. 8. 2002  17:28  6 096 Jdbcodbcdriver.class  21. 8. 2002  17:28   308 Jdbcodbcdriverattribute.class  21. 8. 2002  17:28   415 Jdbcodbcdriverinterface.class  21. 8. 2002  17:28  2 990 Jdbcodbcinputstream.class  21. 8. 2002  17:28   611 Jdbcodbclimits.class  21. 8. 2002  17:28  2 339 Jdbcodbcobject.class  21. 8. 2002  17:28  8 063 Jdbcodbcpreparedstatement.class  21. 8. 2002  17:28   912 Jdbcodbcpseudocol.class  21. 8. 2002  17:28  12 865 Jdbcodbcresultset.class  21. 8. 2002  17:28   615 Jdbcodbcresultsetinterface.class  21. 8. 2002  17:28  5 503 Jdbcodbcresultsetmetadata.class  21. 8. 2002  17:28   523 Jdbcodbcsqlwarning.class  21. 8. 2002  17:28  6 116 Jdbcodbcstatement.class  21. 8. 2002  17:28  1 451 Jdbcodbctimestamp.class  21. 8. 2002  17:28   566 Jdbcodbctypeinfo.class  21. 8. 2002  17:28  13 595 Odbcdef.class  28. 7. 1997  13:15   247 Accessdeniedexception.class  28. 7. 1997  13:15   243 Conversionexception.class  28. 7. 1997  13:15  1 033 Datasource.class  28. 7. 1997  13:15   746 Datasourcelistener.class  28. 7. 1997  13:15   253 Illegalargumentexception.class  28. 7. 1997  13:15   251 Notimplementedexception.class  28. 7. 1997  13:15  1 736 Oledbsimpleprovider.class  28. 7. 1997  13:15  1 123 Oledbsimpleproviderlistener.class  28. 7. 1997  13:15   384 Ospcomp.class  28. 7. 1997  13:15   261 Ospexception.class  28. 7. 1997  13:15   264 Ospfind.class  28. 7. 1997  13:15   304 Ospformat.class  28. 7. 1997  13:15   912 Ospmrshl.class  28. 7. 1997  13:15   286 Osprw.class  28. 7. 1997  13:15   260 Ospxfer.class  28. 7. 1997  13:15   368 __MIDL___MIDL_ITF_SIMPDATA_0000_0001.CLASS				
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že tato chyba může určitým způsobem ohrozit zabezpečení modulu Microsoft VM.
Další informace
Další informace o této chybě zabezpečení naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:
oprava_zabezpečení
Vlastnosti

ID článku: 329077 - Poslední kontrola: 01/10/2015 13:45:42 - Revize: 8.3

 • Microsoft Virtual Machine for Java
 • Microsoft Virtual Machine for Java
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB329077
Váš názor